Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Johanna Appolonia (Jeanette) Berglind

1816-08-211903-09-14

Dövpedagog, pionjär inom specialpedagogiken, skolledare

Jeanette Berglind var en av de första svenska pedagogerna som undervisade barn med hörselnedsättning. Som grundare och föreståndarinna för Tysta skolan i Stockholm blev hon en föregångare för pedagoger inriktade mot funktionshindrade barn.

Jeanette Berglind föddes 1816 och var en avlägsen släkting till Pär Aron Borg som i Sverige lade grunden till vad som vid 1800-talets första hälft kallades för dövstumundervisningen. Jeanette Berglind bodde i Borgs hem och hade vistats vid hans skola för dövstumma barn, Allmänna institutet för döfstumma och blinda å Manilla i Stockholm. Där fick hon en första kontakt med undervisningen av barn med hörselnedsättning och andra funktionshinder. Under denna tid lärde hon sig även teckenspråk.

Efter Borgs död arbetade Jeanette Berglind under ett antal år som lärare i olika familjer innan hon återvände till Manilla för att verka som undervisningsbiträde och lärare. Hennes engagemang i funktionshindrade barns undervisning var stort och hon drevs av en önskan att få inrätta en egen skola. Under flera år sparade hon pengar från sin lön för att så småningom kunna uppnå detta mål. Fram till 1858 var hon som kvinna omyndig, men detta år ändrades lagen så att ogifta kvinnor över 25 år kunde förklaras myndiga och få ärva. Jeanette Berglind ansökte vid domstol om att få bli myndig och få arvsrätt. Det arv hon nu fick tillgång till bidrog till besparingarna. År 1860 hade hon tillräckligt med kapital för att instifta Tysta skolan i Stockholm. Där verkade hon som föreståndare och lärare fram till sin pension år 1882. Skolan blev uppmärksammad i sin samtid och fick donationer och gåvor för att kunna driva sin verksamhet. Karl XV och drottning Lovisa fungerade som skolans beskyddare.

Jeanette Berglind dog 1903.


Sara Backman Prytz


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Johanna Appolonia (Jeanette) Berglind, www.skbl.se/sv/artikel/JeanetteBerglind, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Sara Backman Prytz), hämtad 2023-11-30.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Kristina Engman
 • Far: Okänd
 • Fostermor: Johanna Gille
 • Fosterfar: J.O. Berglind


Utbildning

 • Självstudier, Stockholm: Informell utbildning till dövstumlärare och teckenspråkspedagog, Allmänna institutet för döfstumma och blinda å Manilla


Verksamhet

 • Yrke: Lärare, biträdande dövstumlärare, Allmänna institutet för döfstumma och blinda å Manilla
 • Yrke: Guvernant, tjänare och sällskapsdam
 • Yrke: Lärare, biträdande dövstumlärare, Allmänna institutet för döfstumma och blinda å Manilla
 • Yrke: Skolgrundare, skolföreståndare, lärare, Tysta skolan


Kontakter

 • Släkting: Pär Aron Borg
 • Kollega: Fritjof Carlbom
 • Kollega: Amy Segerstedt
 • Vän: Lovisa, drottning av Sverige och Norge


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Källor

Litteratur
 • Eriksson, Per, Dövas historia. D. 2, I Sverige och något om övriga Norden, SIH Läromedel, Örebro, 1999Vidare referenserJeanette Berglind
Jeanette Berglind

Nyckelord

1800-talet Handikapprörelsen Lärare Skolledare