Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

June Barbro Carlsson

1945-01-302015-12-28

Journalist, programledare, medieproducent

June Carlsson var journalist och Sveriges första kvinnliga nyhetsankare i TV.

June Carlsson föddes 1945 på Kungsholmen i Stockholm, som äldsta dotter till Barbro och Wilhelm Carlsson, båda butiksanställda. June Carlsson blev mor till tre barn och var sedan 1981 gift med journalisten Staffan Ekendahl.

Efter studentexamen på Brännkyrka högre läroverk gick June Carlsson vidare till studier på Journalistinstitutet och började efter avlagd examen sin journalistbana 1966 på Sveriges Radio. Efter några år rekryterades hon till nyhetsprogrammet Aktuellt som sändes i TV, där hon som 24-åring blev Sveriges första kvinnliga nyhetsankare. Under 1970- och 1980-talet innehade hon många betydelsefulla poster som programledare och arbetsledare inom nyhets- och samhällsavdelningarna på Sveriges Television (SVT), och gick därmed i bräschen för kvinnor inom etermedier.

June Carlsson var aktiv i jämställdhetsdebatten på 1970-talet och myntade då devisen att nyhetsprogrammen i TV var gjorda "av män, med män, för män". I början av 1980-talet blev June Carlsson programledare på Studio S, det tongivande samhälls- och debattprogrammet i TV. Hon var också med och skapade och ledde programmet 20:00, ett direktsänt aktualitets- och samhällsmagasin. Förutom nyhets- och samhällsprogrammen arbetade hon även med intervjuserien Ärligt talat, reportageprogrammet Kriminellt och kulturprogrammet Möte Waldemarsudde.

June Carlsson lämnade SVT 1987 och startade eget produktionsbolag, June Carlsson Mediaproduktion AB, där hon bland annat producerade Människans barn, en videoserie i 15 avsnitt som beskriver barns utveckling från spädbarnsstadiet till förskoleåldern. Serien användes som undervisningsmaterial inom mödravård och förskola i många kommuner.

Under många år verkade June Carlsson som konsult inom kommunikation, konferenser och ledarskapsutveckling. Hon ledde seminarier och utbildade unga journalister. Under en tid var hon partner i konsultföretaget Oxford Leadership Academy vilket hade världsomspännande företag och statschefer som kunder.

June Carlsson avled 2015 i sviterna av bröstcancer. Hon är begravd på Täby kyrkbys södra begravningsplats, Stillheten.


Marja Wallmark


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

June Barbro Carlsson, www.skbl.se/sv/artikel/JuneCarlsson, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Marja Wallmark), hämtad 2024-04-14.
Övriga namn

  Alternativ namnform: Karlsson
  Gift: Carlsson Ekendahl


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Barbro Serafina Karlsson, född Hollgren
 • Far: Emil Vilhelm Karlsson
 • Bror: Conny Vilhelm Karlsson, senare Hollgren
fler ...


Utbildning

 • Läroverk, Stockholm: Studentexamen, Brännkyrka högre läroverk
 • Yrkesutbildning, Stockholm: Journalistutbildning, Journalistinstitutet


Verksamhet

 • Yrke: Journalist, programledare, Sveriges Radio och Sveriges Television
 • Yrke: Journalist, konsult


Kontakter

 • Kollega: Karin Wilhelmson
 • Kollega: Agneta Bolme Börjefors
 • Kollega: Erik Eriksson
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Täby
 • Dödsort: Täby


Källor

Opublicerad källa
 • Uppgifter från maken Staffan EkendahlVidare referenser