Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Karin Dorothea Wilhelmina Åhlin

1830-11-251899-09-30

Lärare, skolgrundare

Karin Åhlin grundade Åhlinska skolan, som kom att bli en av 1800-talets största flickskolor i Stockholm.

Karin Åhlin föddes år 1830 i Stockholm och var dotter till majoren Paul Pehr Åhlin och Gustafva Vilhelmina Norberg. Hon var näst äldst i en stor syskonskara, de var 13 barn. Redan 1847 började den då 17-åriga Karin Åhlin bedriva undervisning i hemmet på Kungsholmen i Stockholm, i en liten hemskola för inledningsvis 14 elever, varav några var hennes småsyskon. Allt tyder på att hennes yngre systrar efter hand kom att delta i undervisningen. Att skolor hade sin verksamhet i privata hem var vanligt vid denna tid, men i takt med att verksamheten växte kom så småningom behovet av större och bättre anpassade lokaler. År 1867 flyttade skolan in i lokaler på Fredsgatan 19. Karin Åhlin undervisade själv i geografi och språk men slutade att undervisa år 1874 för att på heltid verka som skolans föreståndare.

Åhlinska skolan drevs framgångsrikt under Karin Åhlins verksamma år. År 1877 lades småskola för flickor och pojkar till verksamheten. Tio år senare hade skolan cirka 400 elever och flyttade till nya lokaler på Malmskillnadsgatan 52. År 1894 fick skolan dimissionsrätt, det vill säga rätt att utfärda studentexamen. Åhlinska skolan fortsatte att expandera under 1890-talet och hade även kurser för blivande lärarinnor.

Den undervisning som bedrevs har beskrivits som mycket traditionell. Under 1880-talet väcktes i Sverige röster för ett modernare sätt att undervisa i skolor, den så kallade reformpedagogiken vann mark. Karin Åhlin var dock ingen anhängare av den sortens undervisning och skolan fortsatte sin verksamhet enligt den traditionella modellen. Detta ledde bland annat till att läraren Anna Sandström avslutade sin anställning vid skolan för att så småningom stifta en egen skola med mer reformpedagogisk inriktning.

Åhlinska skolan var trots detta väl ansedd och hade inga svårigheter att locka elever eller lärare till sig. Bland annat kom den före detta eleven Ellen Fries, Sveriges första kvinnliga filosofie doktor, att undervisa som lärarinna på skolan. Hon var dess rektor 1891–1900 och efterträddes sedan av Lydia Wahlström. Bland eleverna märks även Ellen Key, som gick på skolan 1865–1866. Skolan existerade under hela Karin Åhlins levnad och flera av hennes systrar undervisade där samt bodde i huset.

År 1890 fick Karin Åhlin medaljen Illis quorum meruere labores för sitt förtjänstfulla arbete med skolan. Hon var skolans föreståndare fram till år 1899 när hon avled i en ålder av 68 år. Efter hennes bortgång efterträddes hon som föreståndare av sin brorsdotter, Hedda Åhlin, vilken också undervisat vid skolan.

Karin Åhlin avled 1899 i Stockholm. Hon är begravd på Norra begravningsplatsen i Solna.


Sara Backman Prytz


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Karin Dorothea Wilhelmina Åhlin, www.skbl.se/sv/artikel/KarinAhlin, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Sara Backman Prytz), hämtad 2024-04-20.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Gustafva Wilhelmina Norberg
 • Far: Paul Pehr Åhlin
 • Bror: Paul Gustaf Åhlin
fler ...


Utbildning

 • Privatundervisning i hemmet, Stockholm


Verksamhet

 • Yrke: Lärare, privatskola i hemmet
 • Yrke: Skolgrundare och -ledare, t o m 1874 lärare, Åhlinska flickskolan


Kontakter

 • Släkting: Hedda Åhlin, brorsdotter
 • Kollega: Anna Sandström
 • Kollega: Ellen Fries


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Prizes/awardsKällor

Litteratur
 • Grauers, Sven, Anna Sandström 1854-1931: en svensk reformpedagog, Fören. för svensk undervisningshistoria, Stockholm, 1961

 • Heckscher, Ebba, Några drag ur den svenska flickskolans historia: under fleres medverkan samlade, Norstedt & söner, Stockholm, 1914Vidare referenserKarin Åhlin. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Karin Åhlin. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1800-talet Lärare Pionjärer Skolledare