Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Lili Sanelma Kaelas

1919-01-302007-12-09

Arkeolog, museiintendent

Lili Kaelas var arkeolog och verksam i Stockholm och Göteborg. Hon instiftade Lili Kaelas stiftelse för arkeologisk forskning.

Lili Kaelas föddes 1919 på okänd ort i Estland och kom via Finland som flykting till Sverige 1945. Hon fick anställning på Statens historiska museum som medhjälpare till intendent Axel Bagge. Han uppmanade henne att läsa in en fil.lic. i Nordisk och jämförande fornkunskap vid Stockholms högskola. Hon tog examen 1953. Därefter tjänstgjorde hon som intendent vid Statens historiska museum och var också medförfattare till Axel Bagges stora verk, Die Funde aus Dolmen und Ganggräbern in Schonen, Schweden. År 1957 blev hon utnämnd till intendent vid Göteborgs arkeologiska museum, där hon 1968 efterträdde Carl Axel Moberg som museichef.

Lili Kaelas nämner själv två personer som påverkat hennes forskningsinriktning, dels den kände brittiske arkeologen Gordon Childe, vars föreläsningar hon hade förmånen att följa 1948, dels Carl Axel Moberg som hon lärt känna redan vid sin tid på Statens historiska museum. Lili Kaelas var mycket mån om forskning som grundval för både museiarbeten och arkeologiska utgrävningar. Trots att hon själv aldrig fick tillfälle att presentera något större sammanhållet arbete i arkeologi, lyser hennes forskningsarbete igenom i många av de artiklar och recensioner hon publicerade i svenska och utländska årsböcker och tidskrifter. Hennes fokus låg oftast på neolitisk tid.

Lili Kaelas var också intresserad av naturvetenskapliga metoder och analyser som stöd för den arkeologiska forskningen. Hon samarbetade bland annat med Johannes Lepiksaar, intendent för osteologi på Göteborgs naturhistoriska museum. Likaså ansåg hon att kontakter med utländska arkeologiska institutioner var viktigt. Hon hade till exempel mångårig kontakt med Marija Gimbutas, en polsk-amerikansk arkeolog. Hon deltog också i många konferenser och symposier och var ett par terminer 1967–1968 inbjuden som föreläsare vid University of California.

Lili Kaelas tog även initiativ till flera stora, internationella utställningar som visades i Göteborg. Hon sökte nya vägar för att intressera allmänheten för arkeologi, till exempel arrangerade hon forntidspromenader och lunchkvartar. År 1983 gick hon i pension.

Lili Kaelas erhöll flera utmärkelser för sitt arbete. Hon blev 1974 ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg och samma år hedersledamot av Prehistoric Society of Great Britain. År 1981 fick hon Göteborgs Stads förtjänsttecken.

I början av 2000-talet inrättade Lili Kaelas en stiftelse, Lili Kaelas stiftelse för arkeologisk forskning, för stipendier ”till yngre forskare för att främja arkeologisk forskning rörande förhistoriskt och historiskt material med anknytning till Sverige eller Estland”. Denna förvaltas av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg och har sedan 2006 delat ut stipendier vid flera tillfällen.

Lili Kaelas var gift två gånger, först med Aleksander Kaelas, därefter med Per Nyström, historiker och politiker, senare landshövding i Göteborgs och Bohus län. Hon dog i Göteborg 2007.


Ingegerd Särlvik


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Lili Sanelma Kaelas, www.skbl.se/sv/artikel/LiliKaelas, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Ingegerd Särlvik), hämtad 2024-07-13.
Övriga namn

  Flicknamn: Lüdig
  Gift: Nyström


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Wendla Lüdig, född Dufwa
 • Far: Johannes Lüdig
 • Syster: Regina Lüdig, gift Küng
fler ...


Utbildning

 • Högskola, Stockholm: Fil.lic.examen, nordisk och jämförande fornkunskap, Stockholms högskola


Verksamhet

 • Yrke: Assisterande intendent, Statens historiska museum
 • Yrke: Intendent, fr o m 1968 museichef, Göteborgs arkeologiska museum
 • Yrke: Föreläsare, University of California
 • Yrke: Museichef, Göteborgs historiska museum


Kontakter

 • Mentor: Gordon Childe
 • Mentor: Carl Axel Moberg
 • Kollega: Axel Bagge
fler ...


Organisationer

 • Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS)
  Ledamot
 • Prehistoric Society of Great Britain
  Hedersledamot


Bostadsorter

 • Födelseort: Estland
 • Tallinn, Estland
 • Stockholm
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • Kaelas, Lili, ’Göteborgs Arkeologiska Museum, en krönika om åren 1957-1983’, Västsvenska arkeologihistorier, 1999

 • Kaelas, Lili, 'Kvinna i arkeologins högborg: och sedan', Arkeologiska liv., S. 105-122, 1995

 • Särlvik, Ingegerd, Lili Kaelas, manuskript för Äldre svenska arkeologer [under utgivning]Vidare referenser