Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Lovisa (Louise) Katarina Hammarström

1849-05-251917-11-05

Kemist

Louise Hammarström räknas till en av de allra tidigaste kvinnliga kemisterna i Sverige.

Lovisa Katarina Hammarström, ofta omnämnd som Louise, föddes 1849 i Hosjö intill Falun. Fadern var präst men även skolad inom medicin.

Intresset för kemi grundlades troligtvis redan under uppväxtåren då Louise Hammarström kom i beröring med de kemister som arbetade på ortens bruk. Hon tog senare privatlektioner i Stockholm och arbetade under 1870-talets senare halva som assistent vid Werner Cronquists laboratorium. Där utförde hon bland annat arsenikanalyser. På grund av hälsoriskerna och ny lagstiftning på området ändrade Louise Hammarström senare inriktning och arbetade mellan åren 1881–1887 som bergskemist vid Bångbro bruk. Därefter arbetade hon under några år vid Fagersta bruk och 1893 vid Schisshyttans bruk.

År 1893, efter att under nära 18 år arbetat som assistent åt andra, upprättade Louise Hammarström sitt eget bergskemiska laboratorium i Kopparberg. Hon arbetade där framför allt med undersökning av malmer, metaller och andra kemiska produkter från ortens bruk, men även andra mer allmänna kemiska analyser utfördes.

Louise Hammarström dog i Stockholm 1917.


A. Johannes Johansson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Lovisa (Louise) Katarina Hammarström, www.skbl.se/sv/artikel/LouiseHammarstrom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av A. Johannes Johansson), hämtad 2022-12-03.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Anna Catarina Carlbom
 • Far: D. J. Hammarström
 • Bror: Carl Georg Hammarström
 • Syster: Anna Augusta Hammarström


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Privatlektioner i kemi för Werner Cronquist
 • Högskola, Stockholm: Studier i kemi, Stockholms högskola


Verksamhet

 • Yrke: Kemist, assistent, Werner Cronquists laboratorium
 • Yrke: Bergskemist, Bångbro bruk
 • Yrke: Bergskemist, Fagersta bruk
fler ...


Kontakter

 • Mentor: Werner Cronquist


Bostadsorter

 • Födelseort: Hosjö
 • Hosjö
 • Stockholm
fler ...


KällorLouise Hammarström avbildad i Idun nr 47, 1895. Fotograf okänd (Wikimedia Commons)
Louise Hammarström avbildad i Idun nr 47, 1895. Fotograf okänd (Wikimedia Commons)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Företagare Kemister Pionjärer