Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Margit Christina Althin

1906-09-021988-10-20

Jurist, advokat

Margit Althin var en av de första kvinnliga juristerna i Sverige. Hon initierade och var aktiv på ledande poster i en rad föreningar med internationell och kulturell prägel.

Margit Althin föddes i Östertälje församling år 1906. Efter studentexamen i Stockholm i maj 1927 tog hon en filosofie kandidatexamen i Stockholm i september 1931. Därefter följde juridikstudier i Uppsala och 1932 gifte hon sig med Lennart Althin. Äktenskapet varade emellertid bara i fyra år då maken avled redan år 1936. Efter hans död fullföljde Margit Althin sina juridikstudier och avlade en juris kandidatexamen i maj 1938.

Efter studierna följde ett yrkesliv som praktiskt verksam jurist. Först i form av tingstjänstgöring i Södertörns domsaga 1938–1939, därefter som biträdande jurist hos Stockholms läns rättshjälpsanstalt, som jurist hos advokaten G. Wennerholm år 1939 och på kommerskollegiet 1940–1941. Under krigsåren 1941–1942 arbetade Margit Althin inom säkerhetstjänsten. Från år 1943 och framåt bedrev Margit Althin egen advokatverksamhet och år 1945 blev hon ledamot av Sveriges advokatsamfund.

Margit Althin var under hela sitt liv aktiv i flera olika föreningar, flera med en internationell och kulturell prägel. Bland annat var hon förste vice president och sekreterare i International Federation of Women Lawyers, hedersledamot i Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi och ordförande i Svenska Orientsällskapet. Hon var med och grundade Svensk-Grekiska Sällskapet 1941, och var sällskapets sekreterare till 1975. Vidare var hon ordförande i Sweden Pakistan Friendship Society och styrelseledamot i Svensk-Tunisiska vänskapsföreningen i slutet av 1970-talet. Därtill var Margit Althin ledamot av Svenska forskningsinstitutet i Istanbul, ordförande för Internationella Klubben i Stockholm och tillika ordförande för Svenska Kvinnors Nationalförbund från 1972 till 1981, då förbundet upplöstes. Margit Althin var också en av grundarna av Jenny Lind-sällskapet 1943, styrelseledamot av Lyceumklubben i Stockholm samt ordförande för Fritt forum.

Margit Althin författade även två skrifter: licentiatavhandlingen The Sites of Ch’i Chia Ping and Lo Han Tang in Kansu, 1946, och Barnet i lagen, Rättsväsendet i Kina (art 84), samt skrifter från FN om miljövårdsproblem.

Margit Althin dog i Stockholm 1988. År 1999 registrerades Stiftelsen Margit Althins Stipendiefond som ger stipendier och anslag till svenska geografer för resor till länder utanför Sverige.


Elsa Trolle Önnerfors


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Margit Christina Althin, www.skbl.se/sv/artikel/MargitAlthin, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Elsa Trolle Önnerfors), hämtad 2024-07-19.
Övriga namn

  Flicknamn: Bylin


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Andrea Claudine Bylin, född Landén
 • Far: Herman Julius Bylin
 • Bror: Hans Johan Bylin
 • Make: Lennart Althin


Utbildning

 • Läroverk, Stockholm: Studentexamen
 • Högskola, Stockholm: Fil.kand.examen, Stockholms högskola
 • Universitet, Uppsala: Jur.kand.examen, Uppsala universitet


Verksamhet

 • Yrke: Tingstjänstgöring
 • Yrke: Jurist, biträdande, Stockholms läns rättshjälpsanstalt
 • Yrke: Jurist, G. Wennerholms advokatbyrå och Kommerskollegium
fler ...


Organisationer

 • Sveriges advokatsamfund
  Ledamot
 • International Federation of Women Lawyers
  Medlem, förste vicepresident och sekreterare 1956-1964
 • Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi
  Revisor
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Södertälje
 • Södertälje
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Priser/utmärkelserKällor

Arkiv


Nyckelord

1900-talet Jurister