Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Maria Lovisa (Maya) Nymann

1849-07-041939-03-03

Reformpedagog, slöjdlärare

Maya Nymann var en reformpedagog som tillsammans med Eva Rodhe utvecklade pedagogiken för barns lärande.

Maya Nymann föddes 1849 i Götlunda, Västmanlands län. Fadern Per Gustaf Nyman arbetade som gruvingenjör och byggmästare och modern Jeana Nyman ansvarade för kvarnen, sågen och djurhållningen på gården de arrenderade av baron Liljehorn. Maya Nymann hade fem syskon, varav tre bröder och två systrar. Systern Olivia Nymann dog dock redan vid två års ålder. Systern Adota Nymann var pedagog och lärare i naturvetenskapliga ämnen. Hon grundade ett kvinnocentrum i Ljungskile, där kvinnor från den internationella och nationella kampen för kvinnlig politisk rösträtt träffades, umgicks och diskuterade aktuella frågor. Bröderna Olivio, Emil och Hjalmar Nymann utvandrade till USA där Olivio Nymann blev framgångsrik inom polyteknik.

Maya Nymann var den första kvinna som deltog vid Nääs Slöjdlärarseminarium och genom det fann hon stor inspiration till att utveckla slöjdmodeller. Hon hade tidigt en ambition att hitta pedagogiska ingångar som gjorde inlärning och kunskapsutbyte jämställt.

År 1875, efter en studieresa i Europa tog Maya Nymann anställning som lärare på Uddevalla högre elementarläroverk för flickor, där Eva Rodhe var rektor. Tillsammans började de undersöka hur pedagogiken skulle kunna förändras så att den bättre stämde överens med deras egna övertygelser kring lärandeprocesser.

Maya Nymann och Eva Rodhe avslutade sina tjänster på Uddevalla högre elementläroverk för flickor år 1878 och reste på en tre år lång studieresa. De bodde i Frankrike, Italien, Tyskland och Schweiz där de studerade de olika ländernas skolväsenden, undervisning i de lägsta klasserna och olika pedagogiska strömningar. Väl tillbaka i Sverige startade de Praktiska Arbetsskolan i Göteborg på Karl Gustafsgatan 1B. I skolan fanns barn från Lilleklass, som var en motsvarighet till Förskola, upp till tolv år gamla. Skolbyggnaden ägdes av Eva Rodhe, och i fastigheten fanns även lärarnas bostäder.

Maya Nymann utvecklade modeller med inspiration från sin tid på Nääs Slöjdseminarium. Slöjdmodellerna var utformade så att barn i Lilleklassen skulle öva upp sina praktiska förmågor och genom detta även sin kreativitet och retorik. Slöjdmodell-serien fick mycket uppmärksamhet och användes i många skolor. Slöjdmodellerna med tillhörande pedagogiska förklaringar publicerades i flera olika skrifter som översattes och spreds i Europa och USA. Maya Nymanns och Eva Rodhes pedagogiska linje, ”The connecting link” eller ”The Eva Rodhe model series”, avsåg att förändra dåtida svenska normer kring lärandeprocesser som huvudsakligen premierade teoretisk kunskapsinhämtning. ”The connecting link” hävdade att alla barn, oavsett kön och samhällsklass, borde ha lika rätt till kunskapsinlärning. Det kunde ske genom att i högre grad bygga på barns behov av kreativitet och lek. Enligt Eva Rodhe och Maya Nymann resulterade kombinationen teori och praktik i att barn inte bara bli mer öppna för att lära sig, de kunde också i högre grad använda sig av den kunskap som förmedlades. Maya Nymanns och Eva Rodhes motto som de delade med sig av i sina pedagogiska skrifter var: ”Läs allt, pröfva tusenfallt”.

År 1904 gick Maya Nymann och Eva Rodhe i pension och Eva Rodhe överlät Praktiska Arbetsskolan i Göteborg till rektorn Georg Leonard Forslind. Även om skolan fått ny föreståndare så bodde Maya Nymann och Eva Rodhe kvar i bostaden i skolbyggnaden fram till Eva Rodhes död 1919. Då flyttade Maya Nymann, tillsammans med Hilda von Heijne, till en lägenhet på Södra vägen 11 i Göteborg. När Maya Nymann och Eva Rodhe gick i pension, byggde de ett sommarhus tillsammans i Ljungskile som de kallade Rodebo. Där blev de grannar med Maya Nymanns syster Adota Nymann.

Maya Nymann skrev mycket under sitt liv: visor, dikter, brev, prosa och artiklar. Hon delade gärna med sig av sina alster och skickade långa brev till sina vänner med dramatiserade scener, sånger eller dikter som hon riktade direkt till dem.

Maya Nymann avled 3 mars 1939 i Göteborg.


Jienny Gillerstedt


Publicerat 2020-11-30Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Maria Lovisa (Maya) Nymann, www.skbl.se/sv/artikel/MariaLovisaMayaNymann, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Jienny Gillerstedt), hämtad 2024-07-12.
Övriga namn

  Alternativ namnform: Nyman


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Johanna Fredrika, kallad Jeana, Nyman, född Hesselius
 • Far: Per Gustaf Nyman
 • Syster: Augusta Charlotta Emerantia Adota Nymann
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Floda: Lärarutbildning, slöjdlärare, Nääs Slöjdlärarseminarium
 • Studieresa, : Studieresor i Europa


Verksamhet

 • Yrke: Lärare, Uddevalla högre elementarläroverk för flickor
 • Yrke: Slöjdlärare, Göteborgs praktiska arbetsskola för gossar och flickor (Praktiska arbetsskolan)


Kontakter

 • Vän: Eva Rodhe
 • Kollega: Ellen Key
 • Kollega: Selma Lagerlöf
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Arboga
 • Arboga
 • Uddevalla
fler ...


Källor

Uppslagsverk
 • Nordisk familjebok: konversationslexikon och realencyklopedi innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp: 20. Supplement. C -Öxnevalla, Stockholm, 1881-1882

Litteratur


Maya Nymann, cirka 1900-1905. Foto: Dahllöf & Hedlund, Göteborg (bild i privat ägo)
Maya Nymann, cirka 1900-1905. Foto: Dahllöf & Hedlund, Göteborg (bild i privat ägo)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Lärare Pedagogik Slöjd