Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Maria Cecilia Widebeck

1858-03-011929-05-05

Textilkonstnär, formgivare

Maria Widebeck arbetade hela sitt liv som textilkonstnär och formgivare inom konsthantverket.

Maria Cecilia Widebeck föddes i Strängnäs 1858. Hennes föräldrar var domprosten i Strängnäs Samuel Widebeck och hans hustru Carolina Ulrika, född Ekmarck. Familjen var stor med nio barn. När Maria Widebeck var 22 år gammal började hon sina studier vid Högre konstindustriella skolan (HKS, nuvarande Konstfack) i Stockholm. Där kom hon att studera under åren 1880—1885. Här blev hon studiekamrat med Carin Wästberg med vilken hon redan under skoltiden bildade firman Widebeck och Wästberg. De kom att arbeta gemensamt i firman resten av livet och signerade alla verk W.W. Maria Widebeck och Carin Wästberg var inte bara kollegor utan även nära vänner. De både bodde och arbetade ihop fram till Maria Widebecks död 1929.

Efter fullföljda studier företog Maria Widebeck flera studieresor utomlands. Från 1887 var hon anställd som mönstertecknare på Handarbetets Vänner i Stockholm. Vid den här tiden anställdes flera unga mönsterritare från HKS på Handarbetets Vänner. År 1891 fick hon ett resestipendium till England och tillbringade tre månader i London och Oxford tillsammans med Carin Wästberg. Framför allt intresserade de sig för kretsen kring William Morris och de kom att bli några av de tidigaste förespråkarna i Sverige för Morris och hans syn på konst och konsthantverk.

Maria Widebeck blev från 1905 föreståndare för Handarbetets Vänners museum och arkiv. Från 1915 var hon även ansvarig för föreningens konserveringsanstalt. Hon formgav inte bara textilier utan arbetade även med formgivning av glas, silver och möbler. Hon var även en skicklig tecknare, vilket framgår av flera bevarade skissböcker. Hennes största arbete vad det gäller teckning är närmare 4 000 illustrationer i Carl Arvid Klingspors stora verk Sveriges ridderskaps och adels vapenbok från 1890.

Maria Widebeck hade, enligt Carin Wästberg, en mycket anspråkslös och tystlåten natur. Arbetet betydde mycket för henne och hon var mycket plikttrogen. Under hela livet signerade de sina verk gemensamt även om det oftast bara var en av dem som hade utfört skissen. Tillsammans med Carin Wästberg deltog hon i flera större utställningar, bland annat i Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897, Nordiska museets utställning 1902, Baltiska utställningen i Malmö 1914 och Jubileumsutställningen i Göteborg 1923.

Efter flera år av sviktande hälsa avled Maria Widebeck 1929. Hon ligger begravd på Gamla kyrkogården i Strängnäs.


Marie Andersson


Publicerat 2020-09-03Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Maria Cecilia Widebeck, www.skbl.se/sv/artikel/MariaWidebeck, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Marie Andersson), hämtad 2024-04-15.
Övriga namn

  Alternativ namnform: Widebäck


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Carolina Ulrika Widebeck, född Ekmarck
 • Far: Isak Samuel Widebeck
 • Syster: Lovisa Carolina Widebeck
fler ...


Utbildning

 • Studieresa, Storbritannien: Textilstudier i London och Oxford, resestipendium


Verksamhet

 • Yrke: Tecknare, egen firma, Widebeck och Wästberg, med Carin Wästberg
 • Yrke: Mönstertecknare, Handarbetets Vänner
 • Yrke: Föreståndare, Hanarbetets Vänners museum och arkiv
 • Yrke: Föreståndare, Handarbetets Vänners konserveringsanstalt


Kontakter

 • Vän: Carin Wästberg
 • Kollega: Carl Arvid Klingspor


Organisationer

 • Handarbetets Vänner
  Medlem, mönstertecknare, föreståndare för skilda verksamheter


Bostadsorter

 • Födelseort: Strängnäs
 • Strängnäs
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Källor

Litteratur
 • Zweigberk, Eva von, 'Kvinnorna kring Handarbetets vänner', Handarbetets vänner och konstnärerna, Stockholm, Liljevalchs katalog 1992, S. 11-49Vidare referenserMaria Widebeck. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-NC-SA 4.0)
Maria Widebeck. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-NC-SA 4.0)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Formgivare Illustratörer Textilkonst

Länkar