Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Nelly (Nell) Anna Charlotta Walden

1887-12-291975-10-21

Konstnär, konstsamlare, gallerist

Nell Walden var en av den abstrakta konstens pionjärer och konstsamlare. Tillsammans med maken Herwarth Walden drev hon expressionisttidskriften Der Sturms galleri i Berlin under 1910- och 1920-talen.

Nell Walden växte upp som det äldsta av fem barn i en prästfamilj i Skåne. Fadern Frithiof Roslund var bataljonspredikant i Karlskrona, senare komminister i Trelleborg och kyrkoherde i Landskrona. Modern, Hilda Smith, kom från en välbärgad familj med skotska anor. När familjen flyttade till Landskrona stannade Nell Walden inledningsvis kvar hos morföräldrarna i Trelleborg för att avsluta sina studier i flickskolan. Morfadern, konsul Carl Smith, var grosshandlare och redare i Trelleborg.

Efter examen från Trelleborgs Elementarskola för Flickor 1904 påbörjade Nell Walden musikstudier i Lund. Hon avlade organistexamen 1908 i Växjö, men hon utövade sannolikt aldrig yrket annat än tillfälligtvis i faderns kyrka i Landskrona. Hon bedrev språkstudier i Lübeck sommaren 1907 och musikstudier tillsammans med systern Stina i Berlin våren 1909. År 1910 förlovade hon sig med arkitekten Folke Bensow och samma år gjorde paret en gemensam studieresa till Berlin, Dresden och Prag. Förlovningen bröts dock i samband med Nell Waldens flytt till Berlin 1911. Hon fick sin konstnärliga utbildning vid Der Sturms konstskola i Berlin. Hon deltog i undervisningen från konstskolans grundande i september 1916 och ett antal år framöver. Detaljerade uppgifter om konstskolan saknas, men hennes lärare i måleri torde ha varit de tyska konstnärerna Rudolf Bauer, Georg Muche och Lothar Schreyer.

År 1911 träffade Nell Walden sin förste make Herwarth Walden (egentligen Georg Lewin) hos dennes syster, Gertrud Schlasberg, som var bosatt i Landskrona. I november samma år påbörjade hon en anställning som guvernant hos en tysk-svensk familj i Berlin och kontakten med Herwarth Walden återupptogs. Paret ingick borgerlig vigsel i London den 23 november 1912. Äktenskapet präglades starkt av det professionella samarbetet inom ramen för Der Sturm. På Nell Waldens begäran upplöstes äktenskapet 1924, men det professionella samarbetet fortsatte ytterligare ett år. I mars 1926 gifte hon om sig med den judiske läkaren Hans Heimann. I samband med det nazistiska maktövertagandet i Tyskland skilde paret sig av strategiska skäl våren 1933. Förhoppningen var att Nell Walden genom att repatriera sig som svensk medborgare skulle kunna säkerställa en fristad utanför Tysklands gränser för Heimann. Hon bosatte sig i oktober 1933 i Schweiz. Heimann arresterades 1937 av Gestapo och dömdes till fyra års fängelse. Nell Walden besökte honom i fängelset i Luckau utanför Berlin sommaren 1939. I juli 1940 gifte hon om sig med schweizaren Hannes Urech. Tillsammans med honom lyckades hon utverka ett schweiziskt visum för Heimann, som efter frigivningen från Luckau sommaren 1942 ändå nekades utresetillstånd från Tyskland. Han deporterades från Berlin den 15 augusti 1942 och avrättades vid ankomsten till Riga tre dagar senare. Nell Walden förblev bosatt i Schweiz till sin död.

Som Herwarth Waldens privata och professionella partner blev Nell Walden tidigt en nyckelperson i Der Sturms transnationella nätverk av författare och konstnärer. Hon bidrog till tidskriftens ökande fokus på bildkonst och grundandet av galleriet Der Sturm 1912. Paret Walden gjorde 1913 omfattande resor i Europa för att värva konstnärer till den av Der Sturm arrangerade Erster Deutscher Herbstsalon, en omfattande och betydelsefull utställning med runt 360 verk av ett åttiotal konstnärer från det internationella avantgardet såsom Umberto Boccioni, Marc Chagall, Sonia Delaunay-Terk, Wassily Kandinsky, Paul Klee och Gabriele Münter.

Under första världskriget samarbetade paret Walden med de tyska myndigheterna. Under beteckningen Svenska Underrättelsebyrån Der Sturm försåg Nell Walden som utrikeskorrespondent svenska dagstidningar med nyheter från kriget ur tyskt perspektiv samt med krönikor om Berlins kultur- och samhällsliv. Hon översatte också skandinaviska dagstidningars rapporter om kriget åt tyska myndigheter. Hennes arbete var mycket lukrativt och säkerställde tidskriften och galleriet Der Sturms överlevnad och expansion under krigsåren. Mellan 1912 och 1923 bidrog hon till att i Der Sturms regi realisera ett tjugotal vandringsutställningar i de skandinaviska länderna.

Nell Waldens korrespondent- och översättningsarbete under det första världskriget gav ekonomiska förutsättningar för att på allvar påbörja samlargärningen. Hon köpte regelbundet konstverk från Der Sturms utställningar och samlade parallellt så kallad etnografika. År 1915 var hennes samling så omfattande att paret Walden kunde använda den i marknadsföringssyfte för Der Sturm. Ett flertal kataloger publicerades och från 1916 erbjöds publika visningar av samlingen på fasta öppettider i parets privatbostad. Nell Waldens andre make Hans Heimann delade intresset för etnografika och under deras äktenskap växte hennes etnografikasamling väsentligt.

Nell Walden påbörjade sin konstnärskarriär som autodidakt 1915. Hon utförde inledningsvis oljemålningar, verk på papper och så kallade hinterglasmålningar. Ett fåtal tidiga verk var inspirerade av svensk allmogekonst. Det figurativa måleriet kom dock att få en ringa betydelse i hennes konstnärskap som huvudsakligen kretsade kring abstrakta kompositioner, stundom med referenser till landskap, växtlighet och natur. Majoriteten av hennes produktion, som omfattar över 6000 verk, består av vad hon kallade ”färglagda teckningar”, det vill säga målningar i akvarell, gouache, tempera och pastell på papper, trä och andra material. Hon experimenterade emellanåt också med mosaiker, sgraffito och collage och lät måleriet expandera på möbler, keramik och bokomslag. Hennes publika debut som konstnär skedde på en samlingsutställning i Der Sturms galleri i Berlin i juli 1916. Samma år visades hennes måleri på Der Sturms vandringsutställningar i Haag och Brünn. Under åren 1916–1925 ställde hon ut omkring 60 gånger i Der Sturms galleri i Berlin, varav sex gånger som huvudexponent jämte konstnärer som Arnold Topp, Tour Donas (Marthe Donas) och László Peri. Hon var också flitigt representerad på Der Sturms vandringsutställningar i Tyskland och i övriga Europa under denna period. Från år 1926 var hon medlem i konstnärsorganisationen Die Abstrakten – Internationale Vereinigung der Expressionisten, Futuristen, Kubisten und Konstruktivisten e.V., och ställde regelbundet ut på Grosse Berliner Kunstausstellung. År 1927 hade hon en separatutställning med ett femtiotal egna verk jämte verk ur sina samlingar på Galerie Alfred Flechtheim i Berlin.

Nell Walden var också verksam som författare och publicerade ett antal dikter under pseudonymen Marja Enid i tidskriften Der Sturm. År 1933 gavs diktsamlingen Unter Sternen ut på Felix Stössinger Verlag. Via barndomshemmet hade Nell Walden fått med sig en grundläggande kristen livsåskådning och inom Sturm-kretsen odlades ett intresse för andliga och kosmiska dimensioner av konsten och livet. Under 1920- och 1930-talen fördjupade hon sig i astrologi. Hon ställde horoskop åt konstnärskolleger och vänner och förde astrologisk dagbok fram till slutet av sitt liv.

År 1932 flyttade Nell Walden stora delar av sina samlingar till Schweiz. Verken räddades på så vis undan den nazistiska konstplundringen. Samlingarna och de egna verken visades i flera stora utställningar i Schweiz under åren 1944–1946. Genom Riksförbundet för bildande konsts vandringsutställning "Der Sturm: Samling Nell Walden" visades år 1954 ett åttiotal expressionistiska, kubistiska och futuristiska verk ur hennes ägo på ett flertal orter i Sverige. Från och med 1950-talet splittrades hennes konstsamling, dels genom en stor auktion i Stuttgart 1954, dels genom ett antal donationer till Moderna museet i Stockholm, Kunstmuseum Bern och Landskrona museum.

Från andra hälften av 1940-talet till slutet av sitt liv arbetade Nell Walden oförtrutet med att försöka säkra Herwarth Waldens och Der Sturms plats i konsthistorieskrivningen. I det syftet publicerade hon två minnesböcker, Der Sturm. Ein Erinnerungsbuch an Herwarth Walden und die Künstler aus dem Sturmkreis, 1954, och Herwarth Walden. Ein Lebensbild, 1963.

Nell Walden avled i Bern 1975. Hennes aska spreds i Öresund. En minnessten över Nell Walden finns på Landskrona nya kyrkogård.


Jessica Sjöholm Skrubbe


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Nelly (Nell) Anna Charlotta Walden, www.skbl.se/sv/artikel/NellWalden, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Jessica Sjöholm Skrubbe), hämtad 2024-07-13.
Övriga namn

  Flicknamn: Roslund
  Gift: Walden-Heimann, Urech-Walden
  Pseudonym: Marja Enid


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Hilda Wendela Roslund, född Smith
 • Far: Gustaf Frithiof Roslund
 • Syster: Ruth Helga Maria Ulrika Roslund, gift Ljunggren
fler ...


Utbildning

 • Flickskola, Trelleborg, Trelleborgs Elementarskola för Flickor
 • Yrkesutbildning, Lund: Musikstudier, avslutade med organistexamen i Växjö
 • Studieresa, Lübeck, Tyskland: Språkstudier
fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Guvernant
 • Yrke: Gallerist och skribent knuten till Der Sturm
 • Yrke: Utrikeskorrespondent för svenska dagstidningar
fler ...


Kontakter

 • Kollega: Lothar Schreyer
 • Kollega: Jacoba van Heemskerck
 • Kollega: Wassily Kandinsky
fler ...


Organisationer

 • Der Sturm, tidskrift, konstskola, galleri m m
  Medgrundare, skribent m m
 • Die Abstrakten - Internationale Vereinigung der Expressionisten, Futuristen, Kubisten und Konstruktivisten e.V.
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Karlskrona
 • Karlskrona
 • Trelleborg
fler ...


Priser/utmärkelserKällorVidare referenser

Litteratur


Nell Walden. Fotograf och år okända. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Nell Walden. Fotograf och år okända. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1900-talet Konstnärer