Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Olivia Lovisa Nordgren

1880-02-271969-06-07

Politiker, typograf, fackligt aktiv

Olivia Nordgren var typograf, fackligt aktiv och socialdemokratisk politiker. Hon var den andra kvinnan i landet som tog plats i den socialdemokratiska partistyrelsen.

Olivia Nordgren föddes år 1880 i Gislövs läge i Skåne, som dotter till en lantbrukare, men tvingades flytta mellan olika släktingar under hela sin barndom. Vid 14 års ålder sökte hon sig till det närbelägna Trelleborg, där hon blev antagen som typograflärling vid stadens tidning, Trelleborgs Allehanda. Hon var ensam kvinna på sin arbetsplats, och med kortare uppehåll arbetade hon där fram till 1911. Det var hennes längtan efter kunskap som fick Olivia Nordgren att välja denna bana, där inte minst sättningen av rapporter från debatter i stadsfullmäktige och i riksdagen lade en god grund för hennes politiska engagemang. Under åren på tidningen födde Olivia Nordgren tre barn, varav ett dog i späd ålder. Far till barnen var boktryckaren Adolf Sandberg i Trelleborg. År 1908 gifte Olivia Nordgren sig med Seth Nord, som var lokalredaktör på tidningen Arbetet, och de tog namnet Nordgren. Parets gemensamma dotter föddes 1909. Då hade Adolf Sandberg avlidit och Olivia Nordgrens tidigare barn levde också tillsammans med paret Nordgren.

Olivia Nordgren blev tidigt både fackligt och politiskt verksam. Mellan 1908 och 1922 ingick hon i styrelsen för Typografförbundets lokala avdelning i Trelleborg, där hon även innehade olika förtroendeposter. Samtidigt engagerade hon sig inom socialdemokratin – i den lokala ungdomsrörelsen och kvinnorörelsen och senare i Trelleborgs arbetarekommun – och kom även här att inneha förtroendeposter under olika perioder.

Rösträttsreformen 1909 förbisåg än en gång kvinnors krav på politisk rösträtt, det vill säga rösträtt till andra kammaren, men innebar ändå vissa fördelar för kvinnor. Kvinnor, även de gifta under vissa villkor, blev valbara till både kommunal- och stadsfullmäktige. Det var juristen Anna Bugge Wicksell som konstaterade detta, och därmed satte den kvinnliga rösträttsrörelsen igång en omfattande kampanj för att få in kvinnor på listorna. Olivia Nordgren var en av de gifta kvinnor som nu utnyttjade sin rätt och som också fick förtroende att företräda sitt parti i hemstaden. År 1915 valdes hon in i Trelleborgs stadsfullmäktige, där hon satt kvar fram till 1934. Hon ingick i flera nämnder och styrelser, bland annat var hon ledamot och föreståndare för stadens livsmedelsnämnd under första världskriget.

Efter rösträttsreformen 1919/1921, som gav kvinnorna allmän rösträtt på samma villkor som män, kom Olivia Nordgren att ta plats både i Malmöhus läns landsting, 1923–1950, och i riksdagens andra kammare, 1925–1952. Vid den här tiden valdes hon också in i det socialdemokratiska partiets styrelse, vilket innebar att det inte längre gavs så mycket tid för lokalt partipolitiskt arbete.

Olivia Nordgren hade redan 1921 funnits med på den första riksdagslistan efter rösträttsreformen, men med stor tveksamhet då den yngsta dottern fortfarande var liten. Hennes uppfattning, som hon formulerade vid flera tillfällen, var att det var bäst både för barnen och för samhället om barnen kunde tas om hand i hemmet av modern så länge de var små. Hon var dock samtidigt en uttalad motståndare mot varje försök att inskränka kvinnors formella rätt till arbete. Denna uppfattning gav hon uttryck för redan vid den första riksdag hon bevistade, när den gifta kvinnans rätt till arbete var uppe till debatt och ifrågasattes. Hon slog då klart och tydligt fast att rätten till arbete skulle vara oberoende av civilstånd och kön.

Olivia Nordgren såg inte sig själv som i första hand en representant för kvinnor, vilket hon bland annat framhöll i en intervju i samband med sin avgång, men eftersom hennes politiska gärning framför allt låg på de sociala frågorna, så innebar det trots allt att hon i stor utsträckning kom att arbeta med problem som särskilt berörde kvinnor. Det handlade om hälsovård, äldres villkor, livsmedelssituationen under krigen, hembiträdenas situation, socialvårdens organisation med mera. Ett alldeles särskilt intresse ägnade hon pensionsfrågan. I olika utskott och kommittéer verkade hon för att de äldres villkor skulle bli bättre, för införande av barnpensioner och för att upphäva den ojämlika behandlingen av kvinnor i pensionslagstiftningen. Hon var också en av de drivande bakom änkepensionsreformen.

Olivia Nordgren har även bidragit till folkupplysning och debatt genom publikationer rörande de frågor hon framför allt arbetat med. År 1945 erhöll hon Illis quorum i tolfte storleken för sin medborgerliga gärning.

Olivia Nordgren avled 1969. Hon är begravd på Västra kyrkogården i Trelleborg.


Christina Carlsson Wetterberg


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Olivia Lovisa Nordgren, www.skbl.se/sv/artikel/OliviaNordgren, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Christina Carlsson Wetterberg), hämtad 2024-05-18.
Övriga namn

  Flicknamn: Larsdotter


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Ingrid Olsdotter Hallberg
 • Far: Lars Jönsson
 • Syster: Anna Eleonora [okänt efternamn]
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Trelleborg: Typografutbildning, Trelleborgs Allehanda


Verksamhet

 • Yrke: Typograf, Trelleborgs Allehanda
 • Ideellt arbete: Styrelseledamot, Trelleborgs arbetarekommun
 • Ideellt arbete: Ledamot, Trelleborgs stadsfullmäktige
fler ...


Organisationer

 • Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP, nuvarande Socialdemokraterna)
  Medlem
 • Svenska Typografförbundet
  Medlem, revisor och styrelseledamot i lokalavdelningen i Trelleborg, vice ordförande 1922
 • Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (nuvarande SSU)
  Sekreterare i Skånedistriktet
 • Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (nuvarande S-kvinnor)
  Trelleborgsavdelningen, sekreterare t o m 1924, ordförande 1913–1916, revisor 1920–1924, studieledare fr o m 1920


Bostadsorter

 • Födelseort: Gislövs läge
 • Gislövs läge
 • Trelleborg
 • Dödsort: Trelleborg


Priser/utmärkelserKällor

Uppslagsverk
Litteratur
 • Carlsson Wetterberg, Christina, Kvinnosyn och kvinnopolitik: en studie av svensk socialdemokrati 1880-1910, Arkiv, Diss. Lund : Univ., Lund, 1986

 • Flood, Hulda, Den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Sverige, Tiden, Stockholm, 1939

 • Janstad, Hans, Trelleborgs arbetarekommun 70 år: årskrönika i ord och bild, [Arbetarekommunen], [Trelleborg], 1971

 • Hamrin-Thorell, Ruth, Lindström, Ulla & Stenberg, Gunvor (red.), Kvinnors röst och rätt, Allmänna förlaget, Stockholm, 1969

 • Hansson, Sigfrid (red.), Svenska folkrörelser. 1, Nykterhetsrörelse. Politisk arbetarrörelse. Fackföreningsrörelse. Folkbildning. Kooperation, Lindfors, Stockholm, 1936Vidare referenser