Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ruth Ingar Hedberg

1900-07-081959-05-22

Författare, litteraturhistoriker, kritiker

Ruth Hedberg var författare och skrev under pseudonymen Elsa Eschillius. Hon var också litteraturvetare och kulturkritiker.

Ruth Hedberg föddes den 8 juli år 1900 i Burlöv. Hon var dotter till grosshandlaren Fredrik Jonas Collin och hans hustru Helena Karolina Collin, född Persson. Ruth Hedberg tog studentexamen vid Åhlinska skolan 1920. Därefter skrev hon in sig på Stockholms högskola, numera Stockholms universitet, och där träffade hon Carl Olof (Olle) Hedberg som hon skulle leva tillsammans med resten av sitt liv.

Ruth och Olle Hedberg gifte sig på hösten 1923 och på våren två år senare tog Ruth Hedberg en filosofie kandidatexamen. Olle Hedberg hade inlett sitt författarskap och Ruth Hedberg hade påbörjat sina forskarstudier i litteratur. År 1929 föddes deras dotter Birgitta och ett par år senare började Ruth Hedberg som journalist på Östgöta Correspondenten i Linköping.

Makarna Hedberg hade en lägenhet i Stockholm men bodde oftast i en gammal ryggåsstuga i Verveln på gränsen mellan Östergötland och Småland. I Verveln var det lugnt och rofyllt. Där författade Ruth Hedberg sin debutroman En vecka i Skåne: roman som utkom 1934. Hon skrev under pseudonymen Elsa Eschillius. Kritiken var välvillig, boken beskrevs som ”gladlynt och ogenerad /…/, där satirens udd ristar, ingalunda blodiga men dock synnerligen målmedvetet uppdragna kurvor i sina offers skinn”.

Vid sidan av sitt författarskap skrev Ruth Hedberg i pressen, inte bara för Östgöta Correspondenten. Hon var anmälare och kritiker för Svenska Dagbladet och Bonniers Litterära Magasin samt medarbetare i Idun. Hon blev litterär krönikör för AB Radiotjänst 1942 och samma år kom hennes andra bok, Fru Dygd och fru Lusta: roman. Boken kom att ingå i NK:s Fria Läsecirklar. År 1948 tog Ruth Hedberg sin licentiatexamen på en studie om Anna Maria Lenngren. I samband med denna gav hon ut Tre kåserier av Anna Maria Lenngren.

Vid en litterär begivenhet på Stockholms högskola lärde paret Hedberg känna doktor Dagmar Lange som de kom att umgås med i samband med vistelser i Stockholm. I samband med att Dagmar Lange hade färdigställt ett manus till en pusseldeckare bad hon makarna Hedberg läsa och kommentera texten. I samband därmed uppstod också pseudonymen Maria Lang.

Äktenskapet mellan Ruth och Olle Hedberg var enligt samstämmiga källor mycket lyckligt. De var oskiljaktiga, reste tillsammans, arbetade sida vid sida, uppmuntrade och stödde varandra. De hade inget stort umgänge men några kulturpersonligheter förekom som gäster i deras hem, exempelvis Hjalmar Gullberg och Fredrik Böök tillsammans med sin hustru Tora Böök.

Ruth Hedberg drabbades av cancer och avled efter några års sjukdom den 22 maj 1959. Hon blev 58 år och fick sin sista viloplats på Tidersrums kyrkogård. Postumt gavs hennes bok Ej med klagan: essayer ut 1960. Den innehåller essäer och sedan tidigare publicerade teaterrecensioner av Ruth Hedberg, som av Karl Ragnar Gierow gavs epitetet ”en dotter av fru Lenngren”.


Ulla Åshede


Publicerat 2021-01-21Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Ruth Ingar Hedberg, www.skbl.se/sv/artikel/RuthIngarHedberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Ulla Åshede), hämtad 2024-07-13.
Övriga namn

  Flicknamn: Collin
  Smeknamn: Chloë
  Pseudonym: Elsa Eschillius


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Helena Karolina Collin, född Persson
 • Far: Fredrik Jonas Collin
 • Syster: Brita Eren Inez Collin, gift Granstedt
fler ...


Utbildning

 • Flickskola, Stockholm: Studentexamen, Åhlinska skolan, privatskola
 • Högskola, Stockholm: Fil.kand.examen, Stockholms högskola
 • Högskola, Stockholm: Fil.lic.examen, Stockholms högskola


Verksamhet

 • Yrke: Journalist, Östgöta Correspondenten
 • Yrke: Författare
 • Yrke: Litterär krönikör, AB Radiotjänst
fler ...


Kontakter

 • Vän: Dagmar Lange (Maria Lang)
 • Vän: Hjalmar Gullberg
 • Vän: Tora Böök
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Burlöv
 • Burlöv
 • Linköping
fler ...


Källor

Litteratur
 • Lange, Dagmar, Vem är du?: Dagmar Lange eller Maria Lang, Norstedt, Stockholm, 1985

 • Lundgren, Lena & Wikner, Lisbet, Maria Lang: vår första deckardrottning, Ordalaget, Bromma, 2014

 • ’Ruth Hedberg död’, Svenska Dagbladet, 1959-06-01Vidare referenser