Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Anna-Stina (Stina) Sundberg

1954-08-112011-02-03

Skolgrundare, folkbildare, politiker

Stina Sundberg var folkbildare, en av grundarna av Kvinnofolkhögskolan, talesperson för det politiska partiet Feministiskt initiativ samt aktiv inom LHBTQ-rörelsen.

Stina Sundberg föddes år 1954 i Kalix kommun. Hennes föräldrar var banarbetaren Ivar Sundberg och hans hustru Betty, lokalvårdare, kontorist och senare banktjänsteman. Familjen flyttade senare till Luleå, där Stina Sundberg tog studenten. Under och efter skoltiden tog hon diverse ströjobb, främst som spritkassörska, eller bartender.

Stina Sundberg gick på Strömma lanthushållskola i Sätila i Västergötland och studerade sedan vid universiteten i Göteborg och Umeå samt vid Örebro högskola mellan åren 1975 och 1989. Den äldre systern Agneta och Stina Sundberg var de första i sin familj som ägnade sig åt högre studier. På 1970-talet var hon även aktiv i Kvinnocentrum i Kvinnohuset i Göteborg och deltog i arbetet med att starta en kvinnofolkhögskola. Hon undervisade på 1970- och 1980-talen på Kvinnohuset på byggkurser för kvinnor, vilka administrerades av Göteborgs folkhögskola och Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Åren 1983 och 2007 medverkade Stina Sundberg bland annat som ljudtekniker i bolaget Tjejfilms produktion av kortfilmerna Eva och Maria och Bokbussen kommer. Stina Sundberg tog ämneslärarexamen 1985 i psykologi, samhällskunskap och socialkunskap vid Lärarhögskolan i Göteborg. Samma år startade Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, där hon under många år var både rektor och lärare; hennes undervisning var främst inriktad på samhällskunskap och nationalekonomi. Hon deltog aktivt i uppbyggnadsarbetet av skolans juridiska konstruktion och kom sedan att ansvara för organisation, projekt, långsiktig planering, policyfrågor, arbetsmiljö, ekonomi, IT-utveckling med mera. Från 1986 var hon sambo och sedermera gift med Kerri Corley.

Stina Sundberg hade en stark tro på folkbildning för upprätthållande av demokrati i samhället. Hon byggde upp organisationen Göteborgs folkhögskolors intresseorganisation (GIO), och var dess ordförande. Hon ingick i styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund, deltog i en styrgrupp för Västra Götalands arbete för utsatta invandrade flickor, medverkade till en bok och utställning om kvinnor på Residenset i Göteborg och var moderator vid ett antal möten för olika kvinnogrupper. År 2005 lämnade hon Kvinnofolkhögskolan och blev kanslichef vid Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO). År 2009 utnämndes hon till strategisk jämställdhetssamordnare för Västra Götalandsregionen, där hon etablerade kontakter och nätverk i regionens alla verksamheter. Hon var exempelvis ett viktigt stöd för ett kunskapscentrum för jämställd vård. Inom kulturområdet deltog hon i utarbetandet av handlingsplaner för mänskliga rättigheter och av Västra Götalandsregionens kulturplan.

Stina Sundberg var styrelseledamot i det nybildade politiska partiet Feministiskt initiativ från 2005 och en av dess talespersoner åren 2007–2011. År 2010 blev hon ordförande i föreningen Konstepidemins styrelse i Göteborg.

Under hela sitt liv var Stina Sundberg aktiv inom den feministiska rörelsen och LHBTQ-rörelsen. Hon deltog i bildandet av Lesbisk Front 1975 och bidrog till antologin Den moderna homofobin, 2011, där hon problematiserar hur människor ser på varandra.

Stina Sundberg avled i Göteborg 2011. Hon är begravd på Västra kyrkogården i Göteborg.


Louise Lönnroth


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Anna-Stina (Stina) Sundberg, www.skbl.se/sv/artikel/StinaSundberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Louise Lönnroth), hämtad 2024-06-19.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Betty Teresia Sundberg, född Fredriksson
 • Far: Nils Ivar Sundberg
 • Syster: Gerda Agneta Andersson
fler ...


Utbildning

 • Läroverk, Luleå: Studentexamen
 • Yrkesutbildning, Sätila, Strömma lanthushållsskola
 • Universitet, Göteborg, Göteborgs universitet
fler ...


Verksamhet

 • Ideellt arbete: Lärare, Kvinnohuset
 • Yrke: Lärare, rektor, Kvinnofolkhögskolan
 • Yrke: Kanslichef, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)
 • Yrke: Strategisk jämställdhetssamordnare, Västra Götalandsregionen


Kontakter

 • Vän: Lilian Hultin
 • Vän: Berit Larsson
 • Vän: Agneta Wirén


Organisationer

 • Kvinnocentrum, Göteborg
  Medlem
 • Lesbisk Front
  Medgrundare, ordförande
 • Göteborgs folkhögskolors intresseorganisation (GIO)
  Grundare, medlem, ordförande
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Morjärv
 • Övermorjärv
 • Kalix
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Opublicerad källa
 • Artikelförfattarens intervju med Kerri Corley, Kvinnofolkhögskolan

 • Artikelförfattarens intervju med Kerstin Mustel, RIO

Litteratur
 • Borgström, Eva (red.), Den moderna homofobin, Charlie by Kabusa, Älvsjö, 2011

 • Corley, Kerri (red.), 25 år med Kvinnofolkhögskolan, Kvinnofolkhögskolan, Göteborg, 2010

 • Wirén, Agneta (red.), Kvinnofolkhögskolan: 5-årsjubileum 1985–90, Kvinnofolkhögsk., Göteborg, 1990Vidare referenser