Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Thora Johanna Ulrika Thersner

1818-09-241867-10-03

Grafiker, tecknare

Thora Thersner var grafiker och tecknare.

Thora Thersner föddes på julafton 1818 i Stockholm. Hon var dotter till överstelöjtnanten och konstnären Ulrik Thersner och Anna Gustafva Wechman. Redan som ung visade Thora Thersner anlag för teckning och fick privatundervisning. När hennes far dog var hon endast tio år gammal. Hon fortsatte dock i faderns fotspår och fullföljde hans arbete med ett stort planschverk med namnet Fordna och närvarande Sverige. Som ung tecknade Thora Thersner mest figurer och var inte så van vid landskapsteckning. År 1845 blev hon dock ensam ansvarig för fullbordandet av verket. När Thora Thersners mor dog blev utgivandet av verket hennes enda försörjning.

Nästan hälften av planscherna i det stora verket är skapades av Thora Thersner. Under faderns levnadstid så utgavs delarna Skåne och Östergötland. Uppland och Södermanland var påbörjade och slutfördes av andra. De resterande nio landskapsdelarna utfördes av Thora Thersner. Hon reste själv runt i landet och tecknade vad hon såg och fortsatte det arbetet livet ut. Vid sin död 1867 omfattade verket 91 häften innehållande 364 planscher.

I Stockholms Dagblad angavs i samband med Thora Thersners död att hon förtjänade att bli ihågkommen för sin gärning i att sprida kännedom om Sverige. Som tecknare var hon även med i Konstakademiens utställning år 1836 med ett antal teckningar. Hon finns i nutid representerad på bland annat Värmlands museum.

Thora Thersner dog 1867. Hon bodde hela sitt liv i Stockholm och föddes såväl som dog inom Finska församlingen i staden.


Camilla Bergvall


Publicerat 2020-10-29Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Thora Johanna Ulrika Thersner, www.skbl.se/sv/artikel/ThoraThersner, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Camilla Bergvall), hämtad 2024-05-30.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Anna Gustafva Thersner, född Wechman
 • Far: Ulrik Thersner
 • Syster: Anna Hilda Antigon Thersner
 • Syster: Edmea Mildehjert Aurora Thersner, gift Almgren


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Privata konststudier


Verksamhet

 • Yrke: Grafiker, tecknare


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Källor

Litteratur
 • Stockholms Dagblad, 1867-10-08Vidare referenser

Litteratur
 • Lundström, Bo, '''At vara Konung och Fädernesland nyttig": om Ulrik och Thora Thersners planschverk Fordna och närvarande Sverige', Biblis, 85, 2019, s. 27-45