Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ulla Ingegärd Molin

1909-10-111997-09-27

Trädgårdsarkitekt, journalist, redaktör

Ulla Molin var journalist, redaktör, författare och trädgårdsarkitekt. Hon är en nyckelgestalt inom trädgårdsskapandet i Sverige.

Ulla Molin föddes 1909 i den lilla skånska orten Kattarp utanför Helsingborg i en familj där fadern var lantbrukare och modern lärare. Ulla Molin tog starka intryck av barndomens trädgård inramad av häckar, med murgröna klättrande mot korsvirke, knotiga fruktträd, mjuka grusgångar och breda perennrabatter, som modern anlagt med inspiration från närbelägna Sofiero. Ulla Molin studerade på Apelryds trädgårdsskola utanför Båstad, vilken var Nordens första trädgårdsmästarutbildning för kvinnor och drevs av Fredrika-Bremer-Förbundet. Efter studierna praktiserade hon vid Stockholms stads perenna plantskola och arbetade på Nylöfs trädgårdsarkitektkontor i Djursholm.

Ulla Molin träffade sin blivande man, ingenjören K.G. Molin, 1930. Hennes blivande svärfar Adrian Molin var initiativtagare till Nationalföreningen mot emigrationen och dess organ Hem i Sverige, där Ulla Molin började publicera artiklar i olika trädgårdsfrågor. År 1932 gifte hon sig med K.G. Molin och födde efter några år barnen Ingela och Anders. Efter att ha varit redaktör för Hemträdgården: svensk trädgårdskalender 1939–1940 gav hon ut sin första skrift, Min balkong, 1941. Året därpå kom Trädgårdsrecept, där Ulla Molin ger sin syn på hur en villaträdgård bör utformas. År 1942 blev hon formellt redaktör för tidskriften Hem i Sverige och kom i kontakt med dåtidens ledande personligheter inom trädgård, arkitektur, inredning och konsthantverk, bland annat Ralph Erskine, som 1947 ritade familjen Molins bostad på Lidingö. Att stärka samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna var ett av hennes främsta mål och den danska trädgårdskonsten med förgrundsfigurer som Gudmund Nyeland Brandt och C.Th. Sørensen var en stor inspirationskälla. Ulla Molin introducerade den danska trädgårdskonsten i Hem i Sverige, besökte danska trädgårdar och även det nordiska mötet Den historiske havekunst i Danmark 1949. År 1945 knöt hon den viktiga kontakten med illustratören Lisa Bauer, som kom att bli hennes nära medarbetare både i tidskriften och i kommande böcker.

Ett viktigt inslag i redaktörsarbetet var att utlysa tävlingar och skapa utställningar. En av Ulla Molins viktigaste insatser var Utby-utställningen i Göteborg 1958 och utställningen Uterummet i Norrvikens trädgårdar 1961, där bland annat Sven-Ingvar Andersson, senare professor vid Det Konglige Danske Kunstakademiet i Köpenhamn, medverkade.

Ulla Molin lämnade redaktörsjobbet på tidningen Hem i Sverige 1966 och flyttade året därpå till sommarvistet i skånska Ingelsträde. Samma år öppnade hon Gröna Gården, vilket var en rådgivningsbyrå och inspirationsverkstad i tre våningar på Norra Strandgatan i Helsingborg, och hon inledde samarbetet med formgivaren Signe Persson-Melin. Gröna Gården drog en stor publik, inte minst från Danmark, men bar sig inte ekonomiskt. Under 1970-talet fick Ulla Molin flera uppdrag att rita trädgårdar, de flesta i Skåne. Hennes mest kända trädgårdar är Atriumträdgården i Landskrona konsthall och familjen Östbergs trädgård i Lund.

Det är framför allt genom Ulla Molins bok Leva med trädgård, 1986, och den egna trädgården på Tallgatan 6 i Höganäs, som Ulla Molins trädgårdstankar lever kvar. Ulla Molins grundsyn fanns i den engelska Arts and Crafts-traditionen med företrädare som William Robinson och Gertrude Jekyll. Hon hämtade inspiration från danska trädgårdsarkitekter som G.N. Brandt, C.Th. Sørensen, Troels Erstad, men också från Emma Lundberg, Sven Hermelin, Walter och Lisa Bauer, Sven-Ingvar Andersson, Per Friberg och Gunnar Martinsson. Influenser kom också från resor till Vita Sackville-Wests Sissinghurst Castle Garden, till Frank Lloyd Wrights Taliesin West i Arizona och till Japan. Med åren fick den subtila japanska trädgårdskonsten allt större betydelse för henne. Hennes egen och de trädgårdar hon ritade blev alltmer förenklade och enhetliga.

Ulla Molin dog i Höganäs 1997. När hennes dotter avled 2006 tog Höganäs kommun hand om moderns boksamling, trädgårdsritningar och tidningsklipp. År 2010 blev Ulla Molins trädgård på Tallgatan 6 i Höganäs byggnadsminnesförklarad med syftet att säkra de viktigaste trädgårdsarkitektoniska dragen, strukturen och de rumsliga sammanhangen.


Liselotte Fritz


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Ulla Ingegärd Molin, www.skbl.se/sv/artikel/UllaMolin, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Liselotte Fritz), hämtad 2024-07-18.
Övriga namn

  Flicknamn: Månsson


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Alma Månsson, född Svensson
 • Far: Nils Månsson
 • Bror: Sten Torvald Månsson
fler ...


Utbildning

 • Folkskola, Kattarp, Kattarps skola
 • Yrkesutbildning, Båstad: Trädgårdsmästarutbildning, Apelryds trädgårdsskola
 • Yrkesutbildning, Djursholm: Praktikplats, Karl Nylöfs trädgårdsarkitektkontor och Stockholm stads perenna plantskola


Verksamhet

 • Yrke: Trädgårdsarkitekt, frilans
 • Yrke: Trädgårdsskribent, fr o m 1942 redaktör, Hem i Sverige
 • Yrke: Redaktör, Hemträdgården: svensk trädgårdskalender
fler ...


Kontakter

 • Kollega: Signe Persson-Melin
 • Kollega: Lisa Bauer
 • Kollega: Walter Bauer
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Kattarp
 • Kattarp
 • Ingelsträde
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • Blennow, Anna-Maria, Ulla Molin - trädgårdsarkitekt: ett porträtt, T & M, Lund, 1998

 • Lundahl, Gunilla (red.), Kvinnor som banade väg: porträtt av arkitekter, Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm, 1992Vidare referenser