Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Atlestam, Ingrid

bibliotekarie och skribent

Har bland annat publicerat:
  • Vidgade vyer, djupare kunskap. Om bildning här och nu (2015)


Artiklar i SKBL: