Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Edström, Maria

filosofie doktor och lektor i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet

Har bland annat publicerat:
  • TV-rummets eliter (2006)

  • "Visibility patterns of gendered ageism in the media buzz. A study of the representation of gender and age over three decade", i Feminist Media Studies (2018)


Artiklar i SKBL: