Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Gregersen, Malin

filosofie doktor i historia vid Linnéuniversitetet

Har bland annat publicerat:
  • "Weaving Relationships. The Personal and Transnational Encounters of a YWCA Secretary in China", i Social Sciences and Missions 1–2/2017

  • Møter med Kina: Norsk diplomati, handel og misjon, 1890–1937 (2017)


Artiklar i SKBL: