Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Häggman, Ann-Mari

professor, intitutschef vid Finlands svenska folmusikinstitut och Svenska litteratursällskapet i Finland

Har bland annat publicerat:
  • "Adolf Iwar Arwidssons Svenska fornsånger" (faksimilutgåva 2015)

  • "Svenska folkvisor från forntiden och dess betydelse för visforskningen i Finland", i 'En alldeles egen och förträfflig National-Musik'. Nio författare om Svenska folk-visor från forntiden (1814-1818) (2015)


Artiklar i SKBL: