Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Lindberg, Bo S

medicine doktor, docent, pensionerad överläkare

Har bland annat publicerat:
  • "Munskyddets historia", i Läkartidningen 2020

  • Obstetriska instrument. En historia om gamla förlossningsinstrument i Medicinhistoriska museet i Uppsala (2019)


Artiklar i SKBL: