Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ljung, Barbro

legitimerad sjuksköterska och tidigare enhetschef vid Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus i Göteborg


Artiklar i SKBL: