Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Lyons, Robert

lektor emeritus i teaterstudier vid Göteborgs universitet

Har bland annat publicerat:
  • "Brecht och politik på Frihetsteatern i Palestina", i Svenskläraren 2/2015

  • "An Arabian Night with Swedish Direction. Shakespeare's A Midsummer Night's Dream in Egypt and Sweden, 2003", i Critical Survey 3/2016


Artiklar i SKBL: