Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Munkhammar, Birgit

kritiker i Dagens Nyheter 1983-2007

Har bland annat publicerat:
  • En piga läser. Kritik och litterära reflexioner (1998)

  • Hemligskrivaren. En essä om Eyvind Johnson (2000)


Artiklar i SKBL: