Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Qvist, Per-Olov

filosofie doktor i filmvetenskap

Har bland annat publicerat:
  • Folkhemmets bilder. Modernisering, motstånd och mentalitet i den svenska 30-talsfilmen (1995)


Artiklar i SKBL: