Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Sköld, Johanna

professor, Tema Barn, Linköpings universitet

Har bland annat publicerat:
  • "Childcare for Sale: Mapping Private Institutions in Sweden 1900–1975", i Journal of the History of Childhood and Youth 1/2021

  • "Barns utsatthet och välfärdsstaten", i *Barn & unga i utsatta livssituationer: perspektiv från forskning och praktik (2020)


Artiklar i SKBL: