Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Westin Tikkanen, Karin

språkforskare, journalist, författare

Har bland annat publicerat:
  • "LIVA (†). Orden som inte längre lever", i ESSÄ 7/2020

  • Latinet i Sverige: Bildning is the shit (2020)

  • "Lost – and found – in transmission. The Creation of the Oscan Alphabet", i Migration, Mobility and Language Contact in and around the Ancient Mediterranean (2020)


Artiklar i SKBL: