Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)
HTTP Error 400: BAD REQUEST https://ws.spraakbanken.gu.se/ws/karp/v5: extended||and|prisbeskrivning.search|equals|Utn��mnd till "Rockdrottning", t��vling i utst��llningshallen, G��vle