Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Aida Margareta Törnell

1901-06-151988-09-05

Översättare, statstjänsteman

Aida Törnell arbetade som statstjänsteman och översättare. Som översättare fick hon många betydelsefulla uppdrag och belönades med Elsa Thulin-priset, Svenska Akademiens översättarpris samt Sveriges Författarfonds premium till personer för belöning av litterär förtjänst. Hon hade mycket goda kunskaper i flera språk, men översatte främst från engelska till svenska.

Aida Törnell föddes 1901 som Aida Margareta Lanner i Ålems församling, Kalmar län, till Axel Lanner och hans maka Elsa, född Jansson. Fadern avled några månader efter att Aida Törnell fyllt ett år. Under de första barndomsåren bodde hon tillsammans med sin mor och mormor i Kalmar. Alva Dahl och Joakim Törnell berättar i en artikel i Svenskt översättarlexikon att Aida Törnells mor senare gifte om sig med Frithiof Hagberg, grosshandlare i Norrköping, och att Aida fick en syster år 1907.

Aida Törnell utbildade sig bland annat vid Herrsätra Flickpension i Södertälje. Enligt ovannämnda artikel i Svenskt översättarlexikon var undervisning i språk något som betonades på skolan vilket gynnade Aida Törnell som ansågs ha fallenhet för språk. Hon tog studenten 1919 vid Uppsala privatgymnasium och blev sedan klar med en filosofie kandidat 1925 i romanska och slaviska språk samt tyska vid Uppsala universitet.

År 1929 ingick hon äktenskap med filosofie kandidat Ernst Andreas (Esse) Törnell. Till att börja med bodde paret i Norrköping, men flyttade efter fyra år till Stockholm. Makarna fick tre barn, två söner och en dotter. Aida Törnell fick anställning som statstjänsteman. Alva Dahl och Joakim Törnell berättar i sin artikel att Aida Törnell under åren 1940—1945 tjänstgjorde inom en statligt inrättad kristidsorganisation, inom vilken hon hade användning för sina djupa kunskaper i engelska, franska och tyska.

Redan i början av 1940-talet började Aida Törnell att översätta och hennes första översättningar utgavs på Steinsvik förlag 1944 och 1945. Hon fick beröm i pressen för sin första text, Robert Nathans Tillsammans – vidare, 1944. Enligt Alva Dahl och Joakim Törnell fortsatte lovorden under hela hennes karriär; den samtida pressen hyllade hennes översättningar för sin rika prosa, även om översättarens namn inte alltid nämndes i recensionerna. Hon översatte också ett antal barnböcker i början av sin karriär, till exempel Tant Mittiprick av Betty MacDonald som utkom 1948.

Aida Törnell blev ordförande i den nystartade Sveriges översättarförening, en föregångare till Svenska Översättarförbundet som bildades 1954. Det dröjde inte länge förrän hon fokuserade på översättningsarbetet på heltid. Enligt artikeln i Svenskt översättarlexikon var hon främst knuten till förlaget Norstedts.

Aida Törnell översatte berömdheter som Graham Greene och Lawrence Durrell till svenska. En del av dessa har publicerats i nyutgåvor även under 2000-talet, ett exempel är Graham Greenes En sorts liv som återutgavs i Aida Törnells översättning från år 1971. Hon var dessutom översättaren bakom Robert Blochs Psyko: en ond historia, 1960, som är den bok som Hitchcocks film Psycho, 1960, bygger på.

Aida Törnell översatte även ett stort antal biografier och annan facklitteratur. Till exempel Isaac Deutschers standardverk Stalin: en politisk biografi, 1951, som fick ett gott omdöme, även om hon själv inte tyckte att hon vara tillräckligt kunnig i ryska.

Även Aida Törnells man Esse Törnell översatte romaner från engelska. Några romaner arbetade de tillsammans med, till exempel Frank Gill Slaughters Hård vind över Florida, 1954.

Aida Törnell fick ta emot flera betydelsefulla priser; såväl Svenska Akademiens översättarpris 1963 som Elsa Thulins översättarpris 1961. Det var framförallt hennes översättningar av Durrell som imponerade på kritikerna, menar Alva Dahl och Joakim Törnell.

I Svenskt översättarlexikon berättar artikelförfattarna att Aida Törnell lade ner mycket tid på sina översättningsuppdrag och ofta upplevde att tiden inte räckte till för uppdragen. Trots att ersättningarna var låga och dessa inte gav utrymme för ledighet ”var hon mycket engagerad i sitt arbete och ville finna rätt bland språkets alla nyanser och detaljer.”

Aida Törnell avled 1988 i Stockholm. Hon vilar på Södra kyrkogården i Norrköping.


Ulrika Jannert Kallenberg


Publicerat 2020-09-10Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Aida Margareta Törnell, www.skbl.se/sv/artikel/AidaMargaretaTornell, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Ulrika Jannert Kallenberg), hämtad 2024-07-12.
Övriga namn

  Flicknamn: Lanner


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Elsa Margareta Lanner, född Jansson, omgift Hagberg
 • Far: Bror Axel Lanner
 • Syster: Gerd Margareta Hagberg, gift Torlamb
fler ...


Utbildning

 • Läroverk, Uppsala: Studentexamen, Uppsala privatgymnasium
 • Universitet, Uppsala: Fil.kand.examen, tyska, slaviska språk och romanska språk, Uppsala universitet


Verksamhet

 • Yrke: Statstjänsteman, statlig kristidsorganisation
 • Yrke: Översättare


Organisationer

 • Sveriges översättarförening
  Ordförande


Bostadsorter

 • Födelseort: Kalmar
 • Kalmar
 • Södertälje
fler ...


Priser/utmärkelserKällorVidare referenser

Litteratur
 • ’I sommarselen : översättarens värsta tid’, Svenska Dagbladet, 1950-07-18

 • Johansson, Rune, ’Jäktigt för översättare : många fallgropar hotar’, Dagens Nyheter, 1955-08-08Aida Törnell som student, cirka 1919. Fotograf okänd. Bildkälla: Svenskt porträttarkiv (CC-BY-NC-SA 4.0)
Aida Törnell som student, cirka 1919. Fotograf okänd. Bildkälla: Svenskt porträttarkiv (CC-BY-NC-SA 4.0)

Nyckelord

1900-talet Statstjänstemän Översättare