Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Maria Amalia Gustava Planck

1834-11-161908-04-21

Lärare, företagare

Amalia Planck drev en korvfabrik och har fått ge namn åt "doktorinnan Plancks korv".

Amalia Planck föddes år 1834 och var dotter till kapellmästaren och tonsättaren Wilhelm Theodor Gnosspelius och Amalia Mankell. Hemmet präglades av musik och redan i unga år fick Amalia Planck och hennes systrar uppträda som solister vid Linköpings Musiksällskaps konserter, där fadern dirigerade.

Amalia Planck utbildades i musik vid Kungl. Musikaliska akademien och arbetade som musiklärare på Östergötlands landsbygd. År 1861 gifte sig hon med läroverksadjunkten Erik Wilhelm Planck. Även efter giftermålet fortsatte hon att ge lektioner i sång och pianospelning. År 1864 bidrog hon till att bilda Musikaliska Sällskapet i Linköping och ledde dess kör under många år.

Tillsammans med några andra damer i Linköpings borgerskap grundade Amalia Planck en soppkokningsanstalt, där stadens fattiga kunde få soppa med bröd. Rörelsen började i liten skala men växte och fanns kvar in på 1940-talet.

Omkring år 1880 började Amalia Planck, för att utöka familjens inkomster, tillverka korv för försäljning. Detta utvecklades snart till en liten korvfabrik och doktorinnan Plancks korv blev en efterfrågad vara i Stockholms charkuteriaffärer. Enligt receptet som kommit att bära hennes namn steks den skivade korven hastigt, som då drar ihop sig och bildar små skålar vilka fylls med ärtor.

Amalia Planck dog 1908 och är begravd på Gamla kyrkogården i Linköping. Korvtillverkningen togs över av dottern Maria Planck och fortgick till 1935.


Brita Planck


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Maria Amalia Gustava Planck, www.skbl.se/sv/artikel/AmaliaPlanck, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Brita Planck), hämtad 2024-07-14.
Övriga namn

  Flicknamn: Gnosspelius


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Fredrika Amalia Mankell
 • Far: Wilhelm Theodor Gnosspelius
 • Syster: Louisa Fredrika Gnosspelius, gift Jonson, omgift Lundgren, omgift Enholm
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Musikstudier, Kungl. Musikaliska akademien


Verksamhet

 • Yrke: Musiklärare
 • Yrke: Korvfabrikör


Organisationer

 • Musikaliska Sällskapet i Linköping


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Linköping
 • Dödsort: Linköping


Källor

Litteratur
 • 'Doktorinnan Plancks korv och dess historia', Husmodern, 1920

 • Planck, Gösta, 'Doktorinnan Planck och hennes korv', Gastronomisk kalender: 1967, årg. 7, Bonnier, Stockholm, 1966