Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Anna Catharina Berlin

1801-08-031882-06-22

Författare

Anna Catharina Berlin är en av de få kvinnor som skrev betydande historiska romaner under 1800-talets första hälft. Hennes verk bygger på stort historiskt kunnande och lyfter fram en diskussion om kvinnligt respektive manligt.

Anna Catharina Berlin föddes i Malmö där fadern var handelsman. Åren 1825–1829 arbetade hon som guvernant hos patron Gustav Adolf Spaldencreutz och friherrinnan Maria Margareta von Otter och deras fyra döttrar i Fredriksdal, Almesåkra i Kronobergs län. En stor del av Anna Catharina Berlins släkt fanns i Skåne. I denna landsdel utspelar sig också hennes romaner. Vid 29 års ålder gifte hon sig med Christan Gissel Berlin, filosofie doktor i matematik i Lund och nyutnämnd kyrkoherde i Balkåkra, strax väster om Ystad.

Som 34-årig prästfru och trebarnsmor debuterade Anna Catharina Berlin med Försakelsen. Novell från konung Magni Ladulås’s tid, 1835. Två år senare, 1837, publicerade hon Jörgen Krabbe. Romantisk skildring från Carl XI:s skånska fälttåg. År 1840 valdes maken in i riksdagen för Lunds stift och tillbringade därefter en stor del av sin tid i Stockholm. Som prostinna och nu mor till sju barn publicerade Anna Catharina Berlin Rosensparreska ättens utgång. En skildring från kriget emellan Sverige och Danmark åren 1611 och 1612, 1844. Med honoraren kunde hon bidra till barnens utbildning och hemmets ekonomi. När Christian Berlin dog 1863 flyttade Anna Christina Berlin först till Lund tillsammans med yngsta dottern, översköterskan Hulda. År 1881 flyttade hon återigen, denna gång till äldsta dottern Maria, prästfru i Östra Herrestad. Vid sin död bodde Anna Catharina Berlin i Stockholm.

Försakelsen utspelar sig i Skåne på 1200-talet. Berättelsen är särskilt intressant ur ett genusperspektiv då den skildrar en mängd genusöverskridanden. Huvudpersonen är den 18-åriga Hildur som anonym och utklädd till man vinner en kamp mot hertig Magnus i ett tornerspel. Efter att ha mottagit sitt pris avviker den unga riddaren. Hon uppfostras därefter av en munk i såväl manliga som kvinnliga dygder. Verket trycktes 1835 under signaturen ”Anna B” av författarens kusin, N. H. Thomson, bokförläggare i Stockholm.

I Jörgen Krabbe avser titeln en historisk person som ägde Krageholms slott i Skåne. Han blev svensk friherre 1676, ett år efter skånska krigets utbrott, och Krabbe anklagades för högmålsbrott och samröre med de skånska friskyttarna, kallade snapphanar. Han arkebuserades på Stortorget i Malmö 1678. Krabbes hustru Gylta var en inflytelserik person, som förgäves bad om nåd för sin make. Romanen innehåller detaljerade skildringar av blodiga strider, bland annat slaget vid Lund. Men fem sidor från slutet finns en fotnot: ”Förf. afviker i det följande från den historiska sanningen.” I fiktionen får Gylta sin man frikänd. Jörgen Krabbe publicerades i Thomsons Kabinetsbibliotheket 1837 och blev det verk som förekom mest i tidens lånebibliotek. När verket recenserades betraktades det som skrivet av en man. Jörgen Krabbe trycktes också som följetong i Göteborgs Tidning 1905–1906.

Rosensparreska ättens utgång utspelas i Skåne och Småland under det så kallade Kalmarkriget. I den detaljerade skildringen av politiska förvecklingar och strider är en kärlekshistoria mellan den unga Anna Rosensparre och Kristian Bernekov invävd. Anna har en läromästare som heter Sven. Han har dyrkat henne sedan hon var barn och han mördar henne för att rädda hennes själ när hon tvingas gifta sig med den hämndlystne krigaren Holk. Därmed dör den sista medlemmen av ätten Rosensparre. Romanen publicerades1844 i Lars Johan Hiertas Läsebibliothek.

När den läsande svenska allmänheten expanderade under 1830- och 1840-talen var markant många romaner skrivna av kvinnor. De handlade även om kvinnor och lästes av kvinnor. Den nya genren ”den borgerliga romanen” har fått stor uppmärksamhet bland litteraturhistoriker, medan de i samtiden mycket populära historiska romanerna, som Anna Catharina Berlins, delvis fallit i glömska.

Anna Catharina Berlin dog 1882.


Anna Maria Ursing


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Anna Catharina Berlin, www.skbl.se/sv/artikel/AnnaCatharinaBerlin, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Anna Maria Ursing), hämtad 2023-03-25.
Övriga namn

  Flicknamn: Nordström
  Pseudonym: Anna B.


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Catharina (Katrina) Benedicta Thomasdotter Thomson
 • Far: Jonas Nordström
 • Syster: Ulrika Augusta Nordström
fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Guvernant
 • Yrke: Författare


Kontakter

 • Släkting: Niklas Hans Thomson, kusin
 • Släkting: Sven Hedin, barnbarn


Bostadsorter

 • Födelseort: Malmö
 • Malmö
 • Almesåkra
fler ...


Källor

Litteratur
 • Borgström, Eva, 'Om jag får be om ölost': kring kvinnliga författares kvinnobilder i svensk romantik, 1. uppl., Anamma, Diss. Göteborg : Univ.,Göteborg, 1991

 • Furuland, Gunnel, Romanen som vardagsvara: förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833-1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier, LaGun, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2007,Stockholm, 2007

 • Hedin, Alma, I minnets blomstergårdar, Geber, Stockholm, 1950

 • Hedin, Alma, Min bror Sven: brev och minnen, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1926

 • Johansson, Stefan, En omskriven historia: svensk historisk roman och novell före 1867 = A rewritten history : the Swedish historical novel and short story before 1867, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 2000

 • Lagerlöf Nilsson, Ulrika & Meurling, Birgitta (red.), Vid hans sida: svenska prästfruar under 250 år - ideal och verklighet, Artos, Skellefteå, 2015Vidare referenser

Läs mer på Litteraturbanken.se


Anna Catharina Berlin avbildad i Hedin, Alma, Min bror Sven: brev och minnen, Stockholm, 1926
Anna Catharina Berlin avbildad i Hedin, Alma, Min bror Sven: brev och minnen, Stockholm, 1926

Nyckelord

1800-talet Författare Historia Prästfruar