Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Anna Signe Rosalie Wranér

1892-03-161968-02-02

Förlagsredaktör

Signe Wranér var förlagsredaktör och arbetade i 40 år med Barnbiblioteket Saga, en skriftserie med litteratur för barn.

Signe Wranér var dotter till folklivsskildraren och redaktören Henrik Wranér och hans maka Anna. Hon föddes 1892 i Östersund, där fadern under några år hade tjänst som journalist, men familjen flyttade snart till Stockholm. Fadern arbetade i många år som redaktör, skribent och översättare åt Svensk läraretidnings förlag, och var djupt engagerad i Barnbiblioteket Sagas tillkomst 1899. Saga startades av makarna Emil och Amanda Hammarlund, som drev Svensk läraretidnings förlag, som en satsning på högkvalitativ läsning för Sveriges alla barn. De första titlarna, utgivna 1899, var Svenska folksagor och Robinson Kruse, den senare i bearbetning av Henrik Wranér. Signe Wranér har beskrivit hur hon och hennes syskon som barn fick höra olika delar av berättelserna som skulle tryckas i Saga, och vilket intryck det gjorde på henne. Redan som liten fick hon springa mellan hemmet och redaktionen och leverera korrektur.

År 1913, vid 21 års ålder, begav sig Signe Wranér till redaktionen för att fråga den enligt uppgift skräckinjagande Amanda Hammarlund om ”hon kunde vara till någon nytta”. Länge arbetade hon som Hammarlunds sekreterare, men fick med tiden mer och mer inflytande över utgivningen. Efter Amanda Hammarlunds död 1935 övertog hon redaktörskapet för Svensk läraretidnings förlag, som förutom Saga utgav ett antal jultidningar och julkalendrar, bland andra Jultomten och Fågel Blå. År 1943 blev hon verkställande direktör, och var då tvungen att sluta med sitt extraarbete på Stockholms stadsbibliotek, där hon läste högt för barngrupper flera gånger i veckan och på så sätt testade bidragen som skickats in till förlaget.

Signe Wranér beskriver humoristiskt och slagfärdigt sitt liv med Svensk läraretidnings förlag och Barnbiblioteket Saga i flera olika skrifter. I I Sagas tjänst, 1966, skildrar hon bland annat livfullt samarbetet med de många välkända konstnärerna och illustratörerna som förlaget knöt till sig — från Carl Larsson och Elsa Beskow till Kaj Beckman och Kerstin Frykstrand.

I sina skrifter framställer Signe Wranér sitt liv som i stort sett synonymt med Sagas liv, samtidigt som hon ofta är blygsam när hon skriver om sina egna insatser. Ett inslag i förlagets utgivning som hon uttryckligen tar åt sig äran av är dock de många samlingarna med barnteater, som använts flitigt i Sveriges skolor ända sedan den första utkom 1916. Utgivningen realiserades efter Signe Wranérs ihärdiga övertalning. Årsexamen i Ruskaby skola har blivit en klassiker som många känner till, åtminstone till namnet. Självklart var hennes betydelse mycket större än den hon själv gör gällande, både under de många åren som sekreterare till den allt mer åldrade Amanda Hammarlund, och sedan som ensam ansvarig för utgivningen under nära 20 år.

Signe Wranér avled 1965. Hon ligger begravd på Norra begravningsplatsen i Solna.


Eva Nordlinder


Publicerat 2020-05-11Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Anna Signe Rosalie Wranér, www.skbl.se/sv/artikel/AnnaSigneRosalieWraner, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Eva Nordlinder), hämtad 2023-10-02.
Övriga namn

  Pseudonym: Signe Alvarson
  Alternativ namnform: Wranér Henriksdotter


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Anna Wilhelmina Fredrika Wranér, född Löfgren
 • Far: Henrik Wranér
 • Bror: Sven Henrik Alvar Wranér
fler ...


Utbildning

 • Folkskola,


Verksamhet

 • Yrke: Redaktionssekreterare, fr o m 1935 förlagsredaktör, Svensk läraretidnings förlag
 • Yrke: Biblioteksassistent
 • Yrke: Förlagschef, Svensk läraretidnings förlag
 • Yrke: Skribent


Kontakter

 • Kollega: Amanda Hammarlund
 • Kollega: Elsa Beskow
 • Kollega: Kaj Beckman
 • Kollega: Kerstin Frykstrand


Bostadsorter

 • Födelseort: Östersund
 • Östersund
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Källor

Litteratur
 • Wranér, Signe H., Sagan om Saga, [Ny utg.], Bokvännerna, Stockholm, 1956

 • Wranér, Signe H., I Sagas tjänst, Svensk läraretidnings förl., Stockholm, 1966

 • Wranér, Signe H., Så går en dag-: barndomsminnen, Åberg, Tomelilla, 1975Vidare referenser

Litteratur
 • Bergstrand, Ulla, Från Prins Hatt till Gulliver: en stilhistorisk och textrelaterad analys av illustrationerna i Barnbiblioteket SAGA volym 1-10 åren 1899-1902, [Gleerupska univ.-bokh. (distr.)], Diss. Lund : Univ.,Lund, 1982

 • Klingberg, Göte, Sekelskiftets barnbokssyn och Barnbiblioteket Saga, Blom, Stockholm, 1966

 • Svensson, Sonja, Läsning för folkets barn: Folkskolans barntidning och dess förlag 1892-1914 : med en inledning om fattiga barns läsning på 1800-talet = Reading matter for working class children : "The elementary school child's magazine" and its publishing house 1892-1914 : with an introduction on poor children's reading in the nineteenth century, Rabén & Sjögren, Diss. Uppsala : Univ.,Stockholm, 1983

Läs mer på Litteraturbanken.se


Signe Wranér. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-NC-SA 4.0 - beskuren)
Signe Wranér. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-NC-SA 4.0 - beskuren)

Nyckelord

1900-talet Redaktörer