Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Anna Signe Sofia Brunnström

1898-01-011988-02-29

Sjukgymnast, forskare, pionjär inom klinisk kinesiologi

Signe Brunnström var sjukgymnast och verksam i USA. Som forskare, kliniker, läroboksförfattare och lärare påverkade hon sjukgymnastyrkets utveckling globalt och då i synnerhet behandlingen av amputerade och strokepatienter.

Signe Brunnström föddes 1898 och var den mellersta av tre systrar. Hennes föräldrar var officeren Edvin Brunnström och läraren Hedwig Lidman. Faderns militära karriär gjorde att familjen ofta fick flytta. Trots det erhöll Signe Brunnström en gedigen utbildning, mycket tack vara modern, som tidigare hade undervisat i franska, engelska och tyska. Vid 16 års ålder började Signe Brunnström att läsa för studentexamen, vilken hon avlade 1917.

Signe Brunnström sökte sig vidare till Gymnastiska centralinstitutet (GCI, idag GIH) i Stockholm. Hon ville bli gymnastikdirektör, en titel som vid denna tid gav formell dubbelkompetens att verka som både sjukgymnast och gymnastiklärare. Utbildningen var tvåårig och hon tog sin examen 1919. Redan som barn hade hon visat ett stort intresse och fallenhet för gymnastik och kroppsövningar, vilket kan ha varit anledningen till att hon sökte sig till GCI.

Som så många andra elever från GCI flyttade Signe Brunnström utomlands när studierna var avklarade. Efter en kort period som sjukgymnast vid Medevi brunn flyttade hon till Bern i Schweiz, där hon tillsammans med en norsk sjukgymnast förestod en klinik. Hon flyttade dock snart vidare till turistorten Luzern där hon kom att stanna till 1927. I Luzern startade hon en egen klinik och fick snabbt rykte om sig att vara mycket skicklig, med följden att både antalet patienter och inkomsterna ökade.

Efter åren i Schweiz kom Signe Brunnström till USA, där hon skulle få medborgarskap och förbli under resten av sin karriär. Hennes första arbetsplats blev sjukhuset Hospital for Ruptured and Crippled i New York, något som passade henne väl. Redan under tiden i Schweiz hade hon intresserat sig särskilt för vården av handikappade barn. Även i New York startade hon egen privat praktik, som snart blev mycket inkomstbringande. Utöver detta instruerade hon också blivande sjukgymnaster. Hon skrev också in sig på Bernard College och New York University där hon under en tioårsperiod bland annat tog kurser i engelska och kemi, Tankar fanns också på att läsa till läkare. År 1935 tog hon ut en examen i ”Master of Arts” på New York University. Under andra världskriget var hon enrollerad i Medical Service Corps, där hon som löjtnant bidrog starkt till att utveckla rehabiliteringen av patienter med benamputationer.

Signe Brunnström skrev sin första artikel 1934. Det skulle bli 22 stycken till och därutöver bidrag i olika böcker samt tre större läroböcker. Hon blev också en mycket efterfrågad föreläsare. Hennes forskning hade stor spännvidd men det mest kända och använda arbetet blev hennes andra bok, Clinical Kinesiology, som kom 1962. Den blev under många decennier såväl en handbok för praktiserande sjukgymnaster som ett stående inslag i nordamerikanska och många europeiska sjukgymnastutbildningar, inklusive den svenska.

Signe Brunnström dog 29 februari 1988. Hon är begravd i familjegraven på Nya Kyrkogården i Helsingborg.


Anders Ottosson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Anna Signe Sofia Brunnström, www.skbl.se/sv/artikel/AnnaSigneSofiaBrunnstrom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Anders Ottosson), hämtad 2024-02-25.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Hedvig Sofia Lidman
 • Far: Magnus Rudolf Mauritz Edvin Brunnström
 • Syster: Elsa Sofia Christina Brunnström, gift Diehl
 • Syster: Ingegerd Sofia Brunnström


Utbildning

 • Läroverk, : Studentexamen
 • Universitet, New York, USA: Master of Arts, New York University


Verksamhet

 • Yrke: Sjukgymnast
 • Yrke: Egen praktik
 • Yrke: Sjukgymnast
fler ...


Organisationer

 • Medical Service Corps
  Löjtnant under andra världskriget


Bostadsorter

 • Födelseort: Solna
 • Solna
 • Uppsala
fler ...


Källor

Litteratur
 • Schleichkorn, Jay, Signe Brunnstrom: physical therapy pioneer, master clinician and humanitarian, Slack, Thorofare, N.J., 1990Vidare referenserSigne Brunnström, avbildad vid examen från Gymnastiska centralinistitutet, 1919. Fotograf okänd (KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek)
Signe Brunnström, avbildad vid examen från Gymnastiska centralinistitutet, 1919. Fotograf okänd (KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek)

Nyckelord

1900-talet Forskare Pionjärer Sjukgymnaster