Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Astri Andrea Kristina Andersen

1876-03-061911-04-14

Musiker, pianist

Astri Andersen var pianist, verksam omkring sekelskiftet 1900. Hon kan ses som representant för många betydande kvinnliga musiker, som dog i ung ålder utan att ha efterlämnat minsta klingande spår av sitt konstnärskap och som idag bara existerar som ett namn.

Astri Andrea Kristina Andersen föddes i Stockholm 1876. Hennes far var den framstående norske cellisten Anton Jürgen Andersen, som samma år som hon föddes hade utsetts till lärare vid Kungliga Musikaliska Akademiens konservatorium (nuvarande Kungliga Musikhögskolan), efter fem år i Kungliga Hovkapellet. Hon växte därmed upp i en musikaliskt privilegierad miljö. Sina pianostudier påbörjade hon som åttaåring för Richard Andersson, som samtidigt gav henne grunderna i harmonilära. Fyra år senare antogs hon som elev av konservatoriet, där Aron Bergenson och Conrad Nordqvist svarade för hennes undervisning i harmonilära.

Som pianolärare hade hon tonsättaren Emil Sjögren, som var assistent till Richard Andersson. Efter avslutat konservatorium 1894 erbjöds hon att tillsammans med den firade unge franske violinisten Henri Marteau göra en konsertresa i januari 1895 till Sundsvall, Gävle och Uppsala med avslutning i Stockholm, varefter hon den 11 maj 1895 debuterade som solist med Chopins e-mollkonsert. Därefter uppträdde hon i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Den 5 mars 1896 gav hon en pianoafton i Stockholm, varvid hennes mogna musicerande väckte allmän beundran.

Om kriteriet på samhällets uppskattning vid tiden för förra sekelskiftet var att bli porträtterad i Svenskt porträttgalleri ansåg redaktörerna bakom volym elva, för tonkonstnärer och sceniska artister, vid redaktionsslutet den 10 juni 1897 att konsertpianisten Astri Andersen var tillräckligt meriterad, trots att hon då bara var 21 år.

Säsongen 1898—1899 gjorde Astri Andersen ett uppehåll för att vidareutbilda sig hos pianisterna Moritz Moszkowski och Ernst Jedlicka i Berlin, där hon i februari 1889 även konserterade. Efter återkomsten tycks det ha gått trögare med karriären. Tillsamman med sin far och violinisten Lars Zetterquist bildade hon en pianotrio, som den 20 februari 1901 framförde Chopins pianotrio i g-moll op 8. Därefter följde några pianoaftnar i Härnösand och Uppsala. Den 19 februari 1903 återkom trion med Chopin op 8 varefter hon började ägna sig åt undervisning i Stockholm, Malmö och särskilt Lund, där hon den 12 juni 1907 gifte sig med läraren Efraim Strömberg.

Astri Andersen avled av okänd anledning i april 1911, under ett besök i Nybro. Hon ligger begravd på Norra kyrkogården i Lund.


Carl-Gunnar Åhlen


Publicerat 2020-03-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Astri Andrea Kristina Andersen, www.skbl.se/sv/artikel/AstriAndreaKristinaAndersen, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Carl-Gunnar Åhlen), hämtad 2022-09-27.
Övriga namn

  Gift: Strömberg


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Maria Augusta Vilhelmina Andersen, född Anstrin
 • Far: Anton Jürgen Andersen
 • Syster: Ragnhild Maria Andersen
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Pianostudier, Richard Anderssons musikskola
 • Yrkesutbildning, Berlin, Tyskland: Privatlektioner, pianospel, för Moritz Moszkowski & Ernst Jedlicka


Verksamhet

 • Yrke: Konsertpianist, Sverige och Nordeuropa
 • Yrke: Pianolärare


Kontakter

 • Mentor: Aron Bergenson
 • Mentor: Conrad Nordqvist
 • Mentor: Emil Sjögren
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Berlin, Tyskland
fler ...


Källor

Litteratur
 • Norlind, Tobias, Allmänt musiklexikon, 2., omarb. uppl., Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1927-1928

 • Uppström, Tore, Pianister i Sverige, Nord. musikförl., Stockholm, 1973

 • Åhlén, Carl-Gunnar, Aulin, Tor & Stenhammar, Wilhelm (red.), Livsresa med violinen: en kartläggning av Henri Marteaus insatser för musiken i Sverige : med konsertförteckning och valda Aulin- och Stenhammarbrev ur Marteausamlingen i München, C.-G. Åhlén, Stockholm, 1995Astri Andersen i Svenskt Porträttgalleri XXI, 1897. Fotograf okänd. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-NC-SA 4.0 – beskuren)
Astri Andersen i Svenskt Porträttgalleri XXI, 1897. Fotograf okänd. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-NC-SA 4.0 – beskuren)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Musiker