Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Astrid Birgitta Nyberg

1877-01-051928-09-09

Chefredaktör, pionjär, rösträttskvinna

Astrid Nyberg var Sveriges första kvinnliga chefredaktör. Hennes tidning hette N.H.T. Vestkusten och var en sammanslagning av Norra Hallands Tidning och tidningen Vestkusten från Kungsbacka. Som chefredaktör med redaktion i Varberg drev Astrid Nyberg en betydande opinionsbildning för kvinnlig rösträtt.

Astrid Nyberg föddes 1877 som det tredje barnet till journalisten Johan Peter Nygren och hustrun Johanna, född Ullgren. Fadern köpte tidningen N.H.T. Vestkusten 1878. Han kom då närmast från Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, där han arbetat tillsammans med den tidens stora namn som S.A. Hedlund och Viktor Rydberg i en liberal kulturmiljö.

Astrid Nyberg tog studenten som privatist. Hon arbetade som sjuksköterska innan hon övertog chefskapet över tidningen 1903, då fadern ville gå i pension. I början redigerade hon ensam sin tidning. Hon refererade alla större och mindre sammankomster och cyklade därför runt på landsbygden för att få information, vilket skildrades i serien ”På stålmärr genom våra bygder”. Tidningen växte så småningom betydligt under hennes ledning, och hon fick många medarbetare – en grupp manliga journalister samt kvinnlig kontorspersonal. Som chef var hon bestämd men varmhjärtad enligt de anställda. Hon drev också framgångsrikt ett boktryckeri.

Astrid Nyberg var en engagerad anhängare av press- och tryckfrihet. I grunden var hon snarast konservativ men med radikala inslag, en ideellt inriktad känslomänniska. Hon var medlem i Varbergs lokalavdelning för nykterhetsorganisationen Vita Bandet och under en kort period dess ordförande, samt även medlem i Varbergs Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. I sin tidning stred hon för kvinnors politiska rösträtt och informerade på sina tidningssidor om föreningens olika sammankomster. Hon tyckte om tidens kulturradikaler som till exempel August Strindberg och Ellen Key. Astrid Nyberg hävdade i rösträttsfrågan att samma villkor skulle gälla för gift och ogift kvinna. Rösträttskämpen Frigga Carlberg berättade från ett besök i Varberg 1909 att Astrid Nyberg hållit ett uppviglande tal för rösträtten i hamnen och därefter blivit uppkallad till borgmästaren för att förklara sig. ”Hon ser ut och talar som den vildaste suffragett, älskar Kata Dalström och Victor Larssons minne med glödande kärlek och är huvudredaktör för en högertidning,” skrev Frigga Carlberg.

Astrid Nyberg avled 1928 och hennes tidning överläts då till personalen.


Eva Lilja


Publicerat 2021-02-06Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Astrid Birgitta Nyberg, www.skbl.se/sv/artikel/AstridNyberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Eva Lilja), hämtad 2024-07-13.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Johanna Charlotta Nyberg, född Ullgren
 • Far: Johan Peter Nyberg
 • Syster: Valborg Ulrika Nyberg
 • Bror: Johan Gustaf Enevald Nyberg


Utbildning

 • Läroverk, Göteborg: Studentexamen, privatist


Verksamhet

 • Yrke: Sjuksköterska
 • Yrke: Chefredaktör, Norra Hallands Tidning Vestkusten
 • Yrke: Direktör, boktryckeri


Kontakter

 • Kollega: Frigga Carlberg


Organisationer

 • Vita Bandet
  Ordförande, Varbergskretsen
 • Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR, lokalavdelning av LKPR)
  Medlem, Varbergskretsen


Bostadsorter

 • Födelseort: Göteborg
 • Göteborg
 • Varberg
 • Dödsort: Varberg


Källor

Litteratur
 • Arnö, Per, ’Varbergs tidningars historia’, Varberg: en kommuns historia, S. 296-301, 1993

 • Florin, Christina, Kvinnor får röst: kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse, Atlas, Stockholm, 2006

 • Lundgren, Carl Anders, I murgrönans svalkande skugga, Förlagshuset IVY, Varberg, 2003

 • Norra Hallands tidning Vestkusten, Varberg, 1903-1928

 • Peterson, Alva, Hus och människor i 1800-talets Varberg, Hembygdsfören. Gamla Varberg, Varberg, 2000

 • Peterson, Alva, Hus och människor i Varberg D. 2 Stadsdelarna utanför vallgatorna 1900-1910, Hembygdsföreningen Gamla Varberg, Varberg, 2009Vidare referenser

Litteratur
 • ’Astrid Nyberg’ [Nekrolog], Svenska Dagbladet, 1928-09-10

 • Lilja, Eva, ’En kvinnlig chefredaktör : Astrid Nyberg’, Starka röster i Varberg, S. 97-107, 2020Astrid Nyberg. Foto: Gustaf Henrik Björkström (1879-1959), troligen taget i samband med hennes femtionde födelsedag, 1927. Hallands kulturhistoriska museum (GB3_48425)
Astrid Nyberg. Foto: Gustaf Henrik Björkström (1879-1959), troligen taget i samband med hennes femtionde födelsedag, 1927. Hallands kulturhistoriska museum (GB3_48425)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Chefer Nykterhetsrörelsen Pionjärer Redaktörer Rösträtt