Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Beata Sparre

1662-10-171724

Adelsdam, hovdam

Beata Sparre var en adelsdam som var kammarfröken under 40 år, först hos drottning Hedvig Eleonora och senare hos drottning Ulrika Eleonora den yngre.

Beata Sparre föddes 1662 och var dotter till riksrådet och överståthållaren i Stockholm, Axel Carlsson Sparre och dennes andra hustru hovmästarinnan Beata Stenbock. Hon var ett av 15 syskon, varav 13 levde till vuxen ålder – något som möjligen kan förklara varför systrarna beskrivs som fattiga. Fyra av systrarna gick i moderns fotspår och gjorde tjänst vid hovet. Tre av dem gifte sig, men Beata Sparre levde ogift och var i hovtjänst nästan ända fram till sin död.

Beata Sparre är ett bra exempel på hur kvinnor kunde använda sitt inflytande både för släktingars och för sin egen räkning. Som exempel kan nämnas att hon och hennes systrar när deras bror Axel Sparre 1688 dömdes till döden genom att vädja till kungen fick brodern benådad. Hon var också en av de inflytelserika personer vid hovet som franska diplomater lyfte fram som viktiga att knyta kontakter med. Som tack ska hon ha fått ett porträtt av Ludvig XIV i present som hon lyckades rädda vid branden i slottet Tre kronor 1697.

För egen del fick hon prinsessorna Ulrika Eleonora och Hedvig Sofia att år 1703 stödja en petition hon skrivit till Karl XII om att få överta en kusins slott. Kampanjen var framgångsrik, och Beata Sparre kunde, när hon 1720 föll i onåd vid hovet, dra sig tillbaka med en pension och bosätta sig där.

Beata Sparre dog 1724.


Brita Planck


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Beata Sparre, www.skbl.se/sv/artikel/BeataSparre, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Brita Planck), hämtad 2024-04-15.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Beata Stenbock
 • Far: Axel Carlsson Sparre
 • Bror: Gabriel Sparre
fler ...


Utbildning

 • Privatundervisning i hemmet, : Ståndsmässig uppfostran


Verksamhet

 • Yrke: Hovfröken hos drottning Hedvig Eleonora och drottning Ulrika Eleonora d.y.


Kontakter

 • Vän: Hedvig Eleonora, drottning av Sverige
 • Vän: Ulrika Eleonora d.y., drottning av Sverige
 • Vän: Hedvig Sofia, prinsessa av Sverige
fler ...


Bostadsorter

 • Stockholm
 • Eskilstuna
 • Dödsort: Eskilstuna


Källor

Litteratur
 • Fryxell, Anders (red.), Handlingar rörande Sverges historia. D. 2, Stockholm, 1836

 • Persson, Fabian, Servants of fortune: the Swedish court between 1598 and 1721, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1999

 • Wallenstedt, Catharina, Allrakäraste: Catharina Wallenstedts brev 1672-1718, Atlantis, Stockholm, 1995

 • Österberg, Eva (red.), Jämmerdal och fröjdesal: kvinnor i stormaktstidens Sverige, Atlantis, Stockholm, 1997