Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Birgit Bibbi Olsson

1936-07-212010-09-16

Arkitekt

Bibbi Olssons mångåriga verksamhet inom arkitektur och stadsförnyelse i Göteborg var en samhällsgärning, som inte enbart kan avläsas i enskilda byggnader. Med tiden blev hon en betydande ledargestalt på de arkitektkontor där hon arbetade.

Bibbi Olsson föddes som Birgit Olsson men kallades alltid för Bibbi, och registrerade sedan sitt namn som Bibbi Olsson. Båda hennes föräldrar var högre tjänstemän vid Postverket. Familjen bodde på Brödragatan i Örgryte i ett radhus ritat av Ingrid Wallberg. Efter studentexamen på Högre allmänna läroverket för flickor i Göteborg utbildades Bibbi Olsson till arkitekt på Chalmers 1957–1961. Direkt efter arkitektexamen anställdes hon på Lindqvist & Hedborg Arkitektkontor i Göteborg där hon sedan var verksam i 17 år. År 1961 gifte hon sig med läkaren Lars Olsson och tre barn föddes i rask takt, Karin 1963, Mattias 1965 och Andreas 1967. Familjen Olsson flyttade 1965 till Backegårdsgatan i Utby, ett unikt gemenskapsboende för fyra familjer ritat 1958 av Yngve Lundqvist. Det kom att förbli Bibbi Olssons hem resten av livet. Arbetsliv och privatliv förefaller alltid ha varit i symbios för henne. Sönerna Mattias och Andreas, som båda är arkitekter, minns sin mamma vid det stora ritbordet i hemmet. Där skissade hon, där fanns gott om skisspappersrullar och där satte hon sig så snart barnen nattats på kvällarna.

Åren 1978–1985 var Bibbi Olsson anställd som arkitekt på Jan Wallinders arkitektkontor. Där upptogs hennes arbete helt av den genomgripande och fleråriga förändringen av stadsdelen Haga i Göteborg. Bibbi Olsson var en viktig arkitekt i den uppmärksammade process som Haga då genomgick. Hon ingick i det lokala arkitektkontoret Haga Projektgrupp, som inrättades vid Skanstorget med ett tjugotal personer från olika kontor med Göteborgs Stads Bostadsbolag som uppdragsgivare. Debatten kring rivningarna av äldre stadsmiljöer i Göteborg hade under perioden före omvandlingen av Haga varit mycket livlig och många kritiska ögon riktades mot arkitekterna då arbetet med Haga satte igång. Bibbi Olssons skicklighet, idoghet och allvar i arbetet dessa år vann stor respekt. Hon tog på sig uppgiften att söka fram ritningar och dokument som gjorde att man kunde dra lärdom av Hagas ursprungliga bebyggelse för att det nybyggda skulle kunna bli ännu bättre. Bibbi Olsson genomförde omfattande så kallade solstudier för att balkonger och uteplatser för lek och samvaro skulle kunna bli så väl placerade som möjligt med hänsyn till olika årstider. Hon skissade och utvecklade lägenheternas planlösningar och deltog i de intensiva diskussioner, som ständigt pågick i arkitektgruppen när man testade olika lösningar.

Många ville samarbeta med Bibbi Olsson på 1980-talet då hon var en erkänt erfaren och skicklig arkitekt. Hon valde 1985 att lämna Wallinders arkitektkontor och gick in som delägare i Arkitektlaget AB. Efter Hagaåren involverades Bibbi Olsson och övriga i Arkitektlaget på ett tidigt stadium i den genomgripande stadsomvandling som påbörjats på Hisingen efter nedläggningarna av de stora skeppsvarven där. Eriksbergs Förvaltnings AB, som var den största markägaren vid sidan av kommunen, uppdrog åt Arkitektlaget att rita de första bostadshusen på Norra Älvstranden och bostadskvarteren Sunnanland och Sameland invigdes 1992.

Vid en av Eriksbergs pirar där Röda Bolagets bogserbåtar har sin hemmahamn ritade Bibbi Olsson två nya hus. Byggnaderna belönades med Per och Alma Olssons pris 1991 för god byggnadskonst med motiveringen ”två vackra byggnader som stämmer med staden och hamnens traditionella trähusarkitektur. Volymbehandlingen är välgörande enkel med spirituella detaljer. Interiörerna tillgodoser väl brukarens behov och erbjuder ljusa och trivsamma arbetsplatser”.

Sedan 1978 samarbetade Bibbi Olsson med den fem år yngre arkitekten Pietro Raffone först i Haga Projektgrupp och sedan i Arkitektlaget. Bibbi Olssons öppenhet och nyfikenhet inför arkitektuppgifterna stämde väl överens med Pietro Raffones dynamiska förhållningssätt. De lämnade Arkitektlaget och startade Arkitekturkompaniet AB med Bibbi Olsson som verkställande direktör. De inrättade sitt kontor 1992 vid kajkanten i bottenvåningen i ett av de bostadshus de ritat. Vid sidan av lokalen med arkitekternas ritbord, fanns ett bibliotek och ett bokkafé som sköttes av arkitektstudenter från Chalmers. Flanörer längs kajerna var välkomna in för att ta del av arbetet med omvandlingen av de tidigare varvsmiljöerna. Förnyelsen av hamnstäders ”waterfronts” pågick i hela världen och intresset för Arkitekturkompaniets arbete var stort. Bibbi Olsson och Pietro Raffone genomförde viktiga planstudier och de tilldelades 1994 Sveriges Arkitekters Planpris för arbetet med Norra Älvstranden. Två år senare belönades även det långa arbetet med omvandlingen av den väldiga Eriksbergshallen då de fick motta Per och Alma Olssons pris 1996. Arbetet med Norra Älvstranden i Göteborg medförde inbjudningar att delta med parallella planskisser och utredningar i många svenska hamnstäder. Bibbi Olsson presenterade utredningar och planskisser för hamnområden i Sundsvall, Örnsköldsvik, Lomma, Malmö, Helsingborg och Stockholm.

Bibbi Olsson älskade sitt arbete och hon genomförde varje uppdrag med koncentrerat allvar och engagemang. Arkitekturens stil var ingen viktig fråga för Bibbi Olsson, jämfört med bostäders kvalitet som hon oförtröttligt ville utforska och utveckla. Med ålderns rätt lämnade hon över Arkitekturkompaniet 2007 till medarbetare, som idag driver kontoret vidare.

Bibbi Olsson var bara i undantagsfall intresserad av att uttrycka sig i skrift om arkitektur, trots att hon var kunnig inom yrkets hela bredd och djup. Hon föredrog att utöva arkitektyrket genom att teckna, skissa och rita, vilket hennes efterlämnade skissböcker visar att hon var fenomenalt skicklig på.

Bibbi Olsson avled 2010 och är begravd på Kvibergs kyrkogård i Göteborg.


Gunilla Linde Bjur


Publicerat 2020-10-09Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Birgit Bibbi Olsson, www.skbl.se/sv/artikel/BibbiOlsson, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Gunilla Linde Bjur), hämtad 2024-05-30.
Övriga namn

  Flicknamn: Jönsson


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Kajsa Julia Charlotta Jönsson, född Wallander
 • Far: Gustaf Edvard Jönsson
 • Bror: Sven Malte Jönson
fler ...


Utbildning

 • Högskola, Göteborg: Arkitektexamen, Chalmers tekniska högskola


Verksamhet

 • Yrke: Arkitekt, Lindqvist & Hedborg Arkitektkontor
 • Yrke: Arkitekt, Wallinders Arkitektkontor
 • Yrke: Arkitekt, delägare, Arkitektlaget AB
 • Yrke: Grundare, delägare, VD, Arkitekturkompaniet AB


Kontakter

 • Kollega: Pietro Raffone
 • Kollega: Boel Losberg Theman
 • Kollega: Håkan Lindqvist


Organisationer

 • Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR)
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Göteborg
 • Göteborg
 • Dödsort: Göteborg


Priser/utmärkelserKällor

Opublicerad källa
 • Bibbi Olssons skissböcker (i familjens ägo)

 • Intervjuer med Bibbi Olssons söner Mattias och Andreas, av Gunilla Linde Bjur (inspelade 2019, 2020)

 • Linde Bjur, Gunilla, Kvinnor tar plats: arkitekter i 100 år. Göteborg 1920–2020 (Pågående bokmanus, utgivning 2021, Balkong förlag)

Litteratur
 • Arkitektur, Stockholm, Byggmästarens förlag, 1980:1,1985:9,1988:1,1992:1,1994:4,1995:5

 • Mattsson, Ingemar, Haga i backspegeln: sex kvarter i sydöstra Haga, Regionarkivet, Göteborg, 2014Vidare referenserBibbi Olsson, cirka år 2000. Foto: Andreas Olsson (bild i privat ägo)
Bibbi Olsson, cirka år 2000. Foto: Andreas Olsson (bild i privat ägo)

Nyckelord

1900-talet 2000-talet Arkitekter