Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ella Brita Marianne Ekelund Stark

1929-01-062016-11-14

Lärare, biståndsarbetare

Brita Ekelund Stark var lärare och arbetade i Tyskland, Indien och Israel. Hon bodde drygt 40 år i Jerusalem där hon arbetade med humanitär hjälp och på sjukhus. Hon var aktiv i en synagoga, samt i den svenska respektive tyska protestantiska församlingen i Jerusalem.

Brita Ekelund Stark föddes 1929 i Åsljunga som den första i en syskonskara av fyra. Hon tog realexamen i Örkelljunga och utbildade sig till småskollärare i Landskrona. Där fick hon sitt första arbete och tjänstgöring följde i Åhus och i Östra Broby.

Brita Ekelund Stark arbetade om somrarna som volontär på flyktinganläggningar i Reftele och Vrigstad under slutet av 1940-talet. De drevs i Inomeuropeisk Missions (IM, nuvarande Individuell Människohjälps) regi. Hon mötte flyktingar och överlevande från Polen och Tyskland. Arbetet innehöll både socialt stöd och konflikthantering, men också matlagning. IM:s chef och grundare Britta Holmström erbjöd henne arbete i Tyskland, vilket hon accepterade.

Från 1953 till 1960 arbetade Brita Ekelund Stark i Berlin och i Hannover. Polariseringen mellan öst och väst hade tilltagit och verksamheten ägnades åt flyktingar från Tyska demokratiska republiken, DDR. Med IM:s dokument kunde Brita Ekelund Stark röra sig mellan de olika sektorerna i Berlin. Kontakter knöts bland annat med Otto Dibelius, vilken var en omtalad luthersk kyrkoledare under efterkrigstiden.

Brita Ekelund Starks nästa tjänstgöring blev i Indien, i Svenska kyrkans missions (SKM, nuvarande Act Svenska kyrkan) regi. Här arbetade hon som lärare på en internatskola för svenska elever i Kodaikānāl, i södra Indien. Svenska kyrkan hade bedrivit missionsarbete i regionen sedan början av 1900-talet. Staden Kodaikānāl, vanligen Kodi, fungerade som semester- och rekreationsplats. Där fanns en svensk koloni med skolan Solvik, tillsammans med amerikanska och engelska skolor. Staden hade en internationell atmosfär med litteratur- och teatersällskap, i vilka Brita Ekelund Stark engagerade sig.

Tillvaron i Indien innehöll andra uppgifter än undervisning. Ett trettiotal tibetanska unga kvinnor hade utbildats till sjuksköterskor i Sverige och Brita Ekelund Stark tog emot dem då de återvände till Dharamsala i norra Indien. Här fick Brita Ekelund Stark en audiens för den unge Dalai Lama. Arbetet i Indien pågick under åren 1964 till 1968, då hon återvände till Sverige för fortsatt lärartjänst.

Nästa utlandstjänstgöring var den längsta och kom att förläggas till Mellanöstern. Denna gång blev hon ombedd av IM:s chef att bistå de svenska medarbetare som hade sin bas i Amman, Jordanien. Själv skulle hon arbeta från Jerusalem. Under hösten 1970 hade ett inbördeskrig brutit ut mellan PLO och jordansk militär, vilket kulminerade i det som kallas Svarta september. Brita Ekelund Starks uppdrag blev att åka från Jerusalem till Amman med förnödenheter.

Resorna mellan Jerusalem och Amman i IM:s pickup blev strapatsrika. Tack vare en rödakorskonvoj fick hon komma in i Amman. Personal och elever var välbehållna, men mer förnödenheter behövdes. Fler resor gjordes och fordonet fick ständigt byta licensskyltar.

Brita Ekelund Starks arbete med IM fortsatte. Hon organiserade ett utbyte mellan judiska och arabiska tonårspojkar i Akko. Efter några år träffade hon gynekologen doktor Lazar Stark i Jerusalem. De ingick äktenskap och arbetade tillsammans på sjukhuset Misgav Ladach. Här utvecklades en metod för personlig närhet till födande och föräldraskap. Brita Ekelund Stark fick åtskilliga kontakter över religions- och kulturgränserna. Hon blev änka 1986.

Efter pensioneringen levde Brita Ekelund Stark i Jerusalem fram till något år före sin död. Med ett stort nätverk av personliga vänner och professionella kontakter blev hon en person som samlade gästande grupper, svenska och tyska expatrioter, samt lokala judar, kristna och muslimer. Med sin internationella erfarenhet och utblick kunde hon diskutera religiösa, kulturella och politiska förhållanden. Många i Israel och i Palestina fann en vän och en ledsagare i Brita Ekelund Stark.

Brita Ekelund Stark hade en kristen livssyn och levde inkluderande med andra religiösa traditioner. En av sina församlingstillhörigheter hade hon i den svenska lutherska församlingen i Jerusalem, vilken hon varit med om att grunda. Hon var också ordförande i församlingsrådet. På sabbatskvällen brukade hon besöka synagogan Har-El och på söndagarna den tyska församlingen i Erlöserkirche i Gamla staden.

Brita Ekelund Stark dog i Helsingborg den 14 november 2016 och är begravd i Örkelljunga.


Håkan Bengtsson


Publicerat 2020-09-30Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Ella Brita Marianne Ekelund Stark, www.skbl.se/sv/artikel/BritaEkelundStark, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Håkan Bengtsson), hämtad 2024-05-23.
Övriga namn

  Flicknamn: Ekelund


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Hulda Sofia Ekelund, född Danielsson
 • Far: Josef Samuel, kallad Sam, Ekelund
 • Syster: Inger Lisa Johanna Ekelund
fler ...


Utbildning

 • Övrigt, Örkelljunga: Småskola, von Reisnerska skolan
 • Läroverk, Örkelljunga: Realskola
 • Lärarseminarium, Landskrona: Lärarutbildning, småskollärare


Verksamhet

 • Yrke: Lärare
 • Yrke: Biståndsarbetare, nomeuropeisk Mission (IM, nuvarande Individuell Människohjälp)
 • Yrke: Lärare, Svenska kyrkans mission (SKM, nuvarande Act Svenska kyrkan)
fler ...


Kontakter

 • Kollega: Britta Holmström
 • Vän: Eva Brodén
 • Kollega: Otto Dibelius


Organisationer

 • Inomeuropeisk Mission (IM, nuvarande Individuell Människohjälp)
  Biståndsarbetare
 • Svenska kyrkans mission
  Lärare


Bostadsorter

 • Födelseort: Örkelljunga
 • Örkelljunga
 • Åhus
fler ...


Källor

Litteratur
 • Sandblad, Birgitta (red.), Årskrönika från Kodi: glimtar från missionärsliv i Indien 1903-1996, Kyrkokansliet, Svenska kyrkan, Uppsala, 2009

 • Stark f. Ekelund, Brita, 'Från Åsljunga ut i vida världen', Åsljunga: en bygdebeskrivning, Skrifter utgivna av Örkeljunga hembygdsförening, 49, 2013, s. 270-292Brita Ekelund Stark, år okänt. Foto: Lisa Ekelund (bild i privat ägo)
Brita Ekelund Stark, år okänt. Foto: Lisa Ekelund (bild i privat ägo)

Nyckelord

1900-talet 2000-talet Biståndsarbete Lärare