Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Cecilia Anderson

1855-05-191919-11-20

Entomolog, pionjär, globetrotter

Cecilia Anderson var pionjär som kvinnlig entomolog och resenär. Hon kan räknas som den första kvinnan i Sverige som var aktiv insektssamlare på global nivå med en egenhändigt insamlad och vetenskapligt etiketterad samling.

Cecilia Anderson föddes som Cecilia Andersdotter i Brunnby i Skåne 1855. Modern var Sissa Olsdotter och fadern var Anders Larsson, och hon hade en syster vid namn Olina. Familjen bodde på gården Fjällatorp där Anders var undantagsman, det vill säga tidigare ägare med rätt att stanna på gården livet ut. Hon gick i Brunnby folkskola från 1864.

Som 17-åring emigrerade Cecilia Anderson till Amerika och lämnade Sverige 25 april 1873. Hon reste ensam och står angiven som piga och ogift. Det är inte klarlagt när och hur hon först träffade sin blivande make, John Frans Anderson från Jämshög i Blekinge, som befann sig i USA för att bygga broar. Han var också av mycket enkel börd och hade tagit sig upp som framstående ingenjör i vad som var känt som möjligheternas land. Deras bröllop stod i New York på hennes tjugofemte födelsedag 1880.

Under 1880-talet reste paret runt i USA varhelst stora broar skulle byggas, och gjorde även längre resor till bland annat Australien. Från 1891 var de verksamma på Kuba, där stora mängder anläggningsarbeten skulle utföras med anledning av att storskalig gruvdrift startade. Under alla dessa resor samlade paret naturalier och etnografika, och Cecilia Anderson var särskilt inriktad på insektssamlande. Paret tycks ha rest runt hela världen och bland de efterlämnade samlingarna återfinns föremål även från Japan, Sri Lanka, Venezuela, Kina, Kongo, Egypten och Marocko (i några fall gäller det dock resor som John Frans gjort före äktenskapet). År 1897 eller 1898 flyttade de som välbärgade tillbaka hem till Sverige och bosatte sig i Djursholm i Stockholm.

Vid slutet av 1800-talet finns det många exempel på kvinnor som ägnade sig åt självständiga verksamheter medan de reste omkring som medföljare till män med diplomatiska eller kommersiella uppdrag. Bland dessa hör Cecilia Anderson till den minoritet som var av påfallande enkel härkomst. En piga som blev global insektssamlare kan sägas vara en unik levnadsbana.

Villan paret lät bygga i Djursholm har en särpräglad borgliknande arkitektur och kallas alltjämt Kuba-Andersons villa. Under tiden i Stockholm var Cecilia Anderson en återkommande gäst på Naturhistoriska riksmuseets entomologiska avdelning, där hon lärde känna professorn Christopher Aurivillius och sedermera även preparatorn Signe Ramberg, landets första kvinnliga professionella entomolog. År 1906 blev Cecilia Anderson invald i Entomologiska föreningen i Stockholm.

Samma år, 1906, flyttade paret till Båstad, där de lät bygga en ännu mer spektakulär bostad som fick namnet Buena vista, en femtiotvårumsvilla inspirerad av kubanska haciendor. Från Båstad skickade Cecilia Anderson vid flera tillfällen insekter till Naturhistoriska riksmuseet.

År 1915 blev John Frans, nu John Francis Anderson, utnämnd till USAs generalkonsul i Köpenhamn, och paret flyttade till Danmark. I samband med flytten från Sverige gjorde man sig av med merparten av sina stora samlingar av naturalier och etnografika. De skänktes delvis och såldes delvis på auktion och hamnade på många olika håll, till exempel i Naturhistoriska riksmuseet (särskilt etnografika som idag alltså återfinns i Etnografiska museet i Stockholm), Kulturen i Lund, Malmö museum (nuvarande Malmö Museer) och Kristianstads museum (nuvarande Regionmuseet Kristianstad). Det tycks ha varit i samband med detta som Cecilia Andersons insektssamling hamnade i Helsingborgs museum. Men hon behöll också en insektssamling och fortsatte utöka den, och det kan vara denna som idag återfinns i Biologiska museet i Lund. Hon skall också ha haft en stor mollusksamling, som det är oklart vart den tagit vägen.

Efter ett par år i Danmark drog sig paret tillbaka och flyttade till San Diego i Kalifornien 1916. Cecilia Anderson omtalades som mycket charmig och som typisk amerikanskt social och var känd för sitt samlande och sin stora umgängeskrets där de bosatte sig. Även San Diegos naturhistoriska museum ska ha fått del av parets samlingar.

Cecilia Anderson avled i sitt hem i San Diego 1919 och ligger begravd i Greenwood Memorial Park.


Hege Vårdal
Mattias Forshage


Publicerat 2020-09-17Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Cecilia Anderson, www.skbl.se/sv/artikel/CeciliaAnderson, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Hege Vårdal, Mattias Forshage), hämtad 2024-05-26.
Övriga namn

  Flicknamn: Andersdotter


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Sissa Olsdotter
 • Far: Anders Larsson
 • Syster: Olina Andersson
 • Make: John Frans Sone, kallad Francis, Anderson


Utbildning

 • Folkskola, Höganäs, Brunnby folkskola


Verksamhet

 • Yrke: Piga, Skåne, fr o m 1873 USA
 • Ideellt arbete: Entomologisk samlare


Kontakter

 • Kollega: Christopher Aurivillius
 • Kollega: Signe Ramberg


Bostadsorter

 • Födelseort: Höganäs
 • Höganäs
 • USA
fler ...


Källor

Litteratur
 • McGrew, Clarence Alan, City of San Diego and San Diego County, birthplace of California: with selected biography of actors and witnesses in the period of the city and county's greatest growth and achievement. Vol 2, Chicago, Illinois, American Historical SocietyVidare referenser

Museum


Cecilia Anderson. Fotograf och år okänt (Helsingborgs museers samling, 19-225)
Cecilia Anderson. Fotograf och år okänt (Helsingborgs museers samling, 19-225)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Entomologer Etnografi