Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ebba Maria De la Gardie

1658-03-281697-07-09

Hovdam, författare

Ebba Maria De la Gardie var poet, hovdam och tillhörde sin tids bildningselit.

Ebba Maria De la Gardies föddes på Tullgarns slott 1658. Hennes föräldrar, Beata von Königsmarck och Pontus Fredrik De la Gardie, tillhörde två av landets förnämsta ätter. Ebba Maria De la Gardie fick i likhet med sin yngre syster, Johanna Eleonora De la Gardie, en god bildning. Båda systrarna engagerade sig kulturellt. Båda två bedrev också visst författarskap. Ebba Maria De la Gardie skrev tillfällighetsdikter, men endast ett fåtal har bevarats. Att hon var språkkunnig bekräftas av att flera av de bevarade dikterna är skrivna på tyska.

Ebba Maria De la Gardie umgicks med den kungliga familjen. Hon var en av drottning Ulrika Eleonora den äldres gunstlingar och när drottningen dog 1693 var Ebba Maria De la Gardie en av dem som författade ett gravkväde. Med kronprins Karl, den blivande Karl XII, utväxlade hon brevledes poesi och Karl XI ägnade hon en bevarad lyckönskan.

Ebba Maria De la Gardie var intresserad av teater, något hon hade gemensamt med systern och kusinerna Aurora von Königsmarck och Amalia Wilhelmina von Königsmarck. Tillsammans med dem uppförde hon 1684 dramat Iphigenie, vars handling utspelades under det trojanska kriget och var skrivet av den franske dramatikern Jean Racine. Uppförandet av pjäsen hade stöd av drottningen och likaså ensemblens speciella sammansättning; endast kvinnliga amatörskådespelare framförde skådespelet.

Ebba Maria De la Gardies bevarade författarskap motsvarar inte den uppmärksamhet som hon fick i sin samtids bildningselit. Hennes liv blev emellertid kort, hon dog ogift 1697 och var då endast 39 år gammal. Ebba Maria De la Gardie begravdes i Riddarholmskyrkan i Stockholm.


Maria Sjöberg


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Ebba Maria De la Gardie, www.skbl.se/sv/artikel/EbbaMariaDelaGardie, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Maria Sjöberg), hämtad 2024-05-20.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Beata Elisabeth von Königsmarck
 • Far: Pontus Fredrik De la Gardie
 • Syster: Johanna Eleonora De la Gardie


Utbildning

 • Privatundervisning i hemmet, Stockholm: Ståndsmässig uppfostran


Verksamhet

 • Yrke: Hovdam


Kontakter

 • Vän: Ulrika Eleonora, d.ä., drottning av Sverige
 • Släkting: Aurora Königsmarck, kusin
 • Släkting: Amalia Wilhelmina von Königsmarck, kusin


Bostadsorter

 • Födelseort: Hölö
 • Tölö
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Källor

Litteratur
 • Löfgren, Lars, Svensk teater, Natur och kultur, Stockholm, 2003Vidare referenser

Litteratur
 • Karl XII, Konung Karl XII:s egenhändiga bref, Norstedt, Stockholm, 1893