Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ellinor Frida Carola Carleman-Beörecz

1899-10-201996-04-18

Advokat, politiker

Ellinor Carleman-Beörecz var jurist med egen advokatbyrå i Arvika.

Ellinor Frida Carola Carleman-Beörecz föddes 1899 i Visseltofta i Kristianstads län. Hon var yngsta barn till folkskolläraren och kantorn Carl Carleman och hans hustru Alma, född Jungbeck. De äldre syskonen hette Majken, Gösta, Torsten och Aina.

Ellinor Carleman-Beörecz tog efter folkskolan studentexamen i Göteborg 1917. Hon började sedan studera juridik vid Uppsala universitet och det var ett ovanligt ämne för kvinnor vid den tiden. De var endast fyra stycken på hela universitetet. 1922 tog Ellinor Carleman-Beörecz en juris kandidatexamen men då fick inte kvinnor skaffa sig tingsmeriter genom domstolspraktik. Som nykläckt jurist blev hon i stället extra ordinarie notarie vid Svea Hovrätt.

Hon fick sedan en anställning som biträdande jurist på H. Benndorfs Juridiska Byrå i Arvika. Staden och landsbygden runt omkring blev hennes arbetsområde och hon intresserade sig för klienternas små bekymmer likaväl som större rättssaker. Med tiden öppnade Advokatsamfundet för kvinnliga ledamöter och Ellinor Carleman-Beörecz blev medlem 1927.

Ellinor Carleman-Beörecz mötte Ignács Beörecz, som kom från Ungern och var musiklärare i fiol och orkester vid Ingesunds folkhögskola. Han hade tidigare sammanbott med keramikern Riborg Böving-Albråten i Rackstad men gifte sig med Ellinor Carleman-Beörecz 1929 och året efter fick de tillsammans dottern Ellinor Maria, kallad Lori.

År 1938 gick Ellinor Carleman-Beörecz in som delägare i H. Benndorfs Juridiska Byrå. Under många år var hon i perioder tillförordnad notarius publicus och hon satt med i olika kommunala nämnder. I stadsfullmäktige hade hon säte fram till 1963 och hon var även sekreterare i lönenämnden. Parallellt med de kommunala uppdragen drev hon advokatbyrån som hon 1951 övertog efter kollegans pensionsavgång.

Som jurist hade Ellinor Carleman-Beörecz vitt skilda mål att ta hand om. Det kunde vara familjemål, exempelvis skilsmässor, faderskaps- eller barnuppfostringsmål, trafik- eller brottmål. Hon upprättade också testamenten, avtal och boutredningar. Ett särskilt gott öga hade hon till ägodelnings- och vattumålen. Hon tyckte om att studera gamla kartor och skifteshandlingar signerade med bomärken av icke skrivkunniga människor. Det hände ofta att hon fick ge sig ut till de berörda ägorna. Hela västra Värmland hörde till Ellinor Carleman-Beöreczs arbetsområde så det kunde bli långa arbetsresor.

Under några år på 1960-talet var Ellinor Carleman-Beörecz ordförande i Värmlands läns Juristförening. I en artikel i Dagens Nyheter 1970 beskrivs att hon då drev en advokatbyrå på Kyrkogatan i Arvika tillsammans med kollegan Sven Junzell. Det framkom också att hon hade en human syn på den som felat och sa om sina klienter: ”Dum och oförståndig och slarvig kan hon vara men sällan elak”.

Ellinor Carleman-Beörecz avled den 18 april 1996. Hon blev 96 år och vilar tillsammans med maken och hans son Våge Albråten på Arvika kyrkogård.


Ulla Åshede


Publicerat 2021-03-25Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Ellinor Frida Carola Carleman-Beörecz, www.skbl.se/sv/artikel/EllinorCarlemanBeorecz, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Ulla Åshede), hämtad 2024-07-13.
Övriga namn

  Flicknamn: Carleman
  Alternativ namnform: Carleman-Beôrecz


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Alma Linnea Carleman, född Ljungbäck
 • Far: Carl Johan Carleman
 • Syster: Majken Linnea Margareta Carleman, gift Ljungmark
fler ...


Utbildning

 • Läroverk, Göteborg: Studentexamen
 • Universitet, Uppsala: Jur.kand.examen, Uppsala universitet


Verksamhet

 • Yrke: Extra ordinarie notarie, Svea Hovrätt
 • Ideellt arbete: Tillförordnad notarius publicus
 • Yrke: Biträdande jurist, fr o m 1938 delägare, H. Benndorfs Juridiska Byrå
fler ...


Kontakter

 • Kollega: Henning Benndorf
 • Kollega: Sven Junzell


Organisationer

 • Sveriges advokatsamfund
  Medlem
 • Värmlands läns juristförening
  Ordförande


Bostadsorter

 • Födelseort: Osby
 • Osby
 • Göteborg
fler ...


Källor

Litteratur
 • Johansson, Rune, ’Landsortsadvokat har ”rusning” på måndagarna’, Dagens Nyheter, 1970-07-13Vidare referenserEllinor Carleman-Beörecz. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Ellinor Carleman-Beörecz. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1900-talet Jurister Politiker