Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Emelie Wilhelmina von Walterstorff

1871-10-191948-03-08

Konstnär, textilforskare

Emelie von Walterstorff var konstnär och textilforskare.

Emelie von Walterstorff föddes i Stockholm 1871 och var dotter till den danskättade grosshandlaren Waldemar von Walterstorff och Emelie Olsén. Modern dog kort efter födseln och 1874 gifte fadern om sig med engelskfödda Agnes Sheard.

Emelie von Walterstorff utbildade sig vid Tekniska skolan i Stockholm (nuvarande Konstfack) och flyttade därefter till Lund. Där arbetade hon som teckningslärare vid Tekniska skolan i Lund. Hon arbetade också som tecknare vid Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige (nuvarande Kulturen) i Lund, där hon var verksam tillsammans med Georg J:son Karlin och Axel Nilsson, som båda hade ett stort intresse för textilhistoria.

År 1903 flyttade Emelie von Walterstorff till Stockholm och från 1909 delade hon hushåll med Ellen Wahlström. Emelie von Walterstorff arbetade som tecknare på Nordiska museet. Kvar i samlingarna finns den stora mängd akvareller av konstföremål som hon utförde på katalogkorten. Mest känd är hon för sina akvareller och teckningar av svenska folkdräkter som återfinns i bland annat Per Gustaf Wistrands Svenska folkdräkter, 1907, och Gerda Cederbloms Svenska allmogedräkter, 1921. Hon har också utfört teckningarna av mästarstämplarna i Gustaf Upmarks Guld- och silversmeder i Sverige 1520-1850, 1925.

Det var dock inom textilforskningen som Emelie von Walterstorff gjorde sina mest utmärkande insatser. Hon fick tidigt överta ansvaret för Nordiska museets textilsamling och 1925 publicerade hon planschverket Textilt bildverk som innehöll ett urval ur museets samlingar försedda sakkunniga kommentarer. Hon framträdde också som självständig forskare när hon genomförde den tekniska analysen av Gerumsmanteln. Hon kom därefter att anlitas för flera liknande avancerade undersökningar. Som hennes ur vetenskaplig synvinkel mest betydelsefulla arbete betraktas Svenska vävnadstekniker och mönstertyper. Kulturgeografisk undersökning, 1940.

Sina pionjärinsatser inom textilforskningen till trots förblev Emelie von Walterstorffs titel amanuens fram till pensionen från Nordiska museet år 1933.

Emelie von Walterstorff avled år 1948. Hon ligger begraven på Norra begravningsplatsen i Solna.


Brita Planck


Publicerat 2020-11-17Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Emelie Wilhelmina von Walterstorff, www.skbl.se/sv/artikel/EmelievonWalterstorff, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Brita Planck), hämtad 2024-02-25.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Emelie Augusta von Walterstorff, född Olsén
 • Far: Waldemar von Walterstorff
 • Bror: Johan Albert von Walterstorff
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Konstnärlig utbildning, Tekniska skolan (nuvarande Konstfack)


Verksamhet

 • Yrke: Tecknare, Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
 • Yrke: Teckningslärare, Tekniska skolan i Lund
 • Yrke: Amanuens, tecknare, textilforskare, Nordiska museet


Kontakter

 • Kollega: Georg J:son Karlin
 • Kollega: Axel Nilsson
 • Kollega: Per Gustaf Wistrand
fler ...


Organisationer

 • Handarbetets Vänner
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Lund
fler ...


Prizes/awardsKällor

Litteratur
Uppslagsverk


Vidare referenserEmelie von Walterstorff i textila studiesamlingen på Nordiska museet. Fotograf och år okänt. Nordiska museet (NMA.0058669)
Emelie von Walterstorff i textila studiesamlingen på Nordiska museet. Fotograf och år okänt. Nordiska museet (NMA.0058669)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Forskare Konstnärer Textilkonst