Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Emma Andelius

1862-01-181956-03-26

Handarbetslärare, hemslöjdsivrare

Emma Andelius var handarbetslärare och en förgrundsgestalt inom den svenska hemslöjden. Hon initierade Umeå hemslöjdsförening 1909.

Emma Andelius var bördig från Persberg, Färnebo härad i Värmland där hennes far Olof Bergström kom att förvärva Finnshyttans bruk 1867. Efter faderns död tog några av sönerna över ansvaret för bruket. Modern Brita Catharina födde tolv barn; tre döttrar och nio söner. Emma Andelius och tvillingbrodern var näst yngst i syskonskaran. Föräldrarna uppmuntrade sina barn att studera och Emma Andelius flyttade till Stockholm där hon utbildade sig hos den framstående sömmerskan och pedagogen Hulda Lundin. Hon vidareutbildade sig därefter hos Handarbetets Vänner, varefter hon 1885 fick arbete som handarbetslärare vid den privata skolan Lyceum för flickor. Några år senare blev Södermalms högre läroanstalt för flickor hennes arbetsplats. Där arbetade hon fram till 1902 då hon gifte sig.

Emma Andelius deltog under 1904 i planerandet av den kvinnliga konsumentkooperationen Svenska Hem, initierad av Anna Whitlock. När affären startade 1905 blev hon föreståndare för viktualierna. Det engagemanget tog slut när paret Andelius flyttade till Umeå 1906, men Emma Andelius kom att delta i Svenska Hems jubileum 1930 på konserthuset i Stockholm.

När paret Andelius kom till Umeå var det en stad under uppbyggnad efter den brand som härjat 1888. I början av 1900-talet var fattigdom och nöd utbredd i Västerbotten och landsbygdsbefolkningen försökte sälja eller byta sina slöjdalster i Umeå mot mat. Emma Andelius insåg att denna verksamhet skulle kunna organiseras på ett bättre sätt, och hade tankar på att ta itu med frågan då hon fick i uppdrag att köpa in slöjd för 2 000 kronor — motsvarande cirka 110 000 kronor idag — för ett lotteri till förmån för Föreningen för Norrländsk hembygdsforskning.

Emma Andelius möte med slöjden, och de möjligheter till försörjning som den gav, inspirerade henne att i november 1909 grunda Umeå hemslöjdsförening, en av de första föreningarna av detta slag efter Hemslöjdsföreningen i Leksand, bildad 1904. Syftet med Hemslöjdsföreningen var initialt arbetsmarknadsmässigt, att skapa arbetstillfällen på landsbygden. Därtill kom ett intresse för slöjden som sådan. Emma Andelius kom att betyda mycket för inventeringen av den västerbottniska slöjden, både den textila men också rotslöjden som hon ägnade ett särskilt intresse och dessutom skrev en bok om 1932. Emma Andelius var medveten om att den västerbottniska hemslöjden var okänd utanför regionen och hon inte bara inventerade utan köpte in och skänkte även en del slöjd till Nordiska Museet för att Västerbotten skulle vara representerat där. Hennes uppteckningar kom också att ligga till grund för tillverkning av textilier i Hemslöjdsföreningens regi.

Emma Andelius ville etablera ett försäljningsställe i Umeå. Efter några år, 1917, fick verksamheten lokaler i det nybyggda Sparbankshuset, ritat av arkitekt Torben Grut, och där stannade man till 1940. Emma Andelius kunde vara nöjd. Hennes initiativ hade varit lyckosamt, många försörjde sig främst genom vävning och Umeås borgerlighet hade fått en affär där kvalitet var garanterad.

Emma Andelius satt i styrelsen för Hemslöjdsföreningen under hela sin tid i Umeå som varade fram till 1921, då hon flyttade med sin make till Helsingborg. Hon tilldelades flera utmärkelser, som Västerbottens hushållningssällskaps lilla guldmedalj 1920, Illis quorum av femte storleken 1933, Svenska Hemslöjdsföreningarnas riksförbunds förtjänstplakett i silver 1934 samt Nordiska museets Hazeliusmedalj i silver 1936. Efter tiden i Umeå var hon inte längre föreningsaktiv, men hon hade fortfarande ett intresse för slöjd, och då särskilt för korsstygnsbroderi. Hon samlade från hela världen och gav ut flera böcker om korsstygnsbroderier. Hennes skriftställarskap började 1920 i Umeå och fortsatte därefter i många år. Den sista boken, För linneskåpet, kom ut 1946 och två år före hennes död kom Hagaprinsessornas korsstygnsbok, från 1945 ut i ny upplaga. En orsak till att hon slutade skriva torde ha varit hennes allt mer försämrade syn.

Maken dog redan 1926 varvid Emma Andelius lämnade Helsingborg för Stockholm där hon bodde till sin död 1956. Hon ligger begravd på Filipstads östra begravningsplats tillsammans med maken och tvillingbrodern Edvard Bergström med familj.


Kerstin Thörn


Publicerat 2020-05-13Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Emma Andelius, www.skbl.se/sv/artikel/EmmaAndelius0, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Kerstin Thörn), hämtad 2020-09-20.
Övriga namn

  Flicknamn: Bergström


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Brita Catharina, kallad Cajsa, Bergström, född Nilsson
 • Far: Olof Bergström
 • Bror: Olof August Bergström
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Hulda Lundins handarbetsskola


Verksamhet

 • Yrke: Handarbetslärare, Lyceum för flickor
 • Yrke: Föreståndare för viktualierna, Svenska Hem
 • Yrke: Grundare och föreståndare, textil produktion och inventering, Umeå Hemslöjdsförening
 • Yrke: Skribent


Kontakter

 • Kollega: Anna Whitlock


Organisationer

 • Umeå Hemslöjdsförening
  Grundare, föreståndare


Bostadsorter

 • Födelseort: Färnebo socken
 • Färnebo socken
 • Stockholm
fler ...


Priser/utmärkelserKällorVidare referenser

Litteratur
 • Ågren, Katarina, 'Emma Andelius och den västerbottniska rotslöjden', Västerbotten, 1983:4, s. 250-254

 • Ågren, Katarina, 'På spaning efter källorna', Hemslöjden, 2009:5, s. 12-13Emma Andelius. Fotograf och år okänt (Västerbottens museum)
Emma Andelius. Fotograf och år okänt (Västerbottens museum)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Hemslöjd Lärare