Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Emma Charlotte Jacobsson

1883-06-131977-02-20

Filantrop, grundare av Bohus stickning

Emma Jacobsson var landshövdingehustru i Göteborg 1934–1950 och är känd för att ha grundat och drivit företaget Bohus stickning.

Emma Jacobsson föddes 1883 i Wien. Familjen var judisk och umgicks med intellektuella som författaren Stefan Zweig och psykoanalytikern Sigmund Freud. Vid denna tid var det inte självklart att flickor från välbeställda familjer skulle få studera. Emma Jacobsson ville dock utbilda sig och fadern Franz Clemens Stiasny, som var kommerseråd och handskfabrikant, gav sin tillåtelse. Emma Jacobsson hade konstnärliga ambitioner men valde att studera naturvetenskap vilket resulterade i en doktorsexamen i botanik. Under studietiden träffade hon sin blivande man, filosofistuderanden Malte Jacobsson. De gifte sig 1912 och flyttade till Göteborg.

År 1934 blev Emma Jacobssons man utsedd till landshövding i Göteborgs och Bohus län. Som landshövdingehustru fick hon ge upp sin akademiska karriär och ägna sig åt sysslor av mer representativ art. Hennes vetenskapliga och estetiska intressen fanns ändå kvar och underhölls i umgänget med vännerna Estrid Ericson, Svenskt Tenns grundare, arkitekten Josef Frank, atomfysikern Lise Meitner och konstnärer som Tor och Vera Bjurström.

Det var i hennes egenskap av landshövdingens hustru som Augusta Teng och Helga Karlsson från Fågelviken i Bohuslän kontaktade Emma Jacobsson 1936, för att höra om hon kunde ordna något avlönat hemarbete för länets stenhuggarhustrur. Stor arbetslöshet rådde och familjerna led nöd. Emma Jacobsson såg det som sin plikt att hjälpa dem och Clara Cavallin, pensionerad lärare och tillförordnad rektor på Högre Samskolan och god vän till Emma Jacobsson, anordnade kurser inom textilområdet. Man prövade sig fram med tillverkning av exempelvis tygdjur och juldekorationer. En första stickkurs anordnades i Fågelviken 1938 för tillverkning av mindre, stickade plagg som vantar och sockar.

Det var med stickningen man gick vidare och hösten 1939 bildades Föreningen Bohus stickning; konstituerande möte hölls i oktober 1940. En styrelse utsågs, med Emma Jacobsson som ordförande. Stickkurser började anordnas på flera ställen i mellersta och norra Bohuslän. Vid kursernas slut utsågs ett ombud som skulle utgöra länk mellan stickerskorna och Bohus sticknings central, som fanns på landshövdingeresidenset i Göteborg. De första sex åren hölls kurser på 36 platser och 483 stickerskor utbildades. Bohus stickning fick, utöver förtjänsten, även social betydelse för stickerskorna genom kurserna, månatliga samkväm med kaffe hos ombuden och en veckas semester tillsammans med andra stickerskor.

De första plaggen som tillverkades såldes i Göteborg. När en första kollektion vantar var klar 1939 åkte Emma Jacobsson till Stockholm och Trikå AB Oscar Baeckman för att sälja in Bohus stickning. Hon blev väl mottagen eftersom plaggen var välgjorda. Det var krig i världen och inhemska leverantörer säkrade försörjningen.

Till en början stickade man mindre och omönstrade plagg i ryaullgarn från bland andra Wålstedts Textilverkstad i Dala Floda. Därefter använde man ull från en art av pälsfår från Dalarna. Materialet var själva grunden för kvaliteten och Emma Jacobsson, som var fostrad i gammal wiensk hantverkstradition, var ytterst medveten om det. Behovet av ull i olika kvaliteter växte i takt med att man började tillverka större och mönstrade plagg. Som mest var det ett 40-tal gårdar i hela landet som levererade ull. Redan 1939 fick Emma Jacobsson en stadig samarbetspartner i Maria Boije af Gennäs, ledare för AB Inhemsk Ull i Ekenäs, Finland. Inhemsk Ull färgade och spann finullsgarn och levererade till Bohus stickning ända fram till 1969, utom under 1942–1944 då kriget gjorde det omöjligt. År 1942 etablerades kontakt med Greta Wahlman och Kristinelunds angoraullspinneri i Södra Valbo utanför Gävle. Ett garn benämnt eja (Emma Jacobssons Angora) togs fram (70% finull och 30% angora) och tillverkades ända fram till 1967.

Återförsäljare av Bohus sticknings produkter var välrenommerade affärer som Nordiska Kompaniet (NK) och Svenskt Tenn i Stockholm, Gillblads och Ferdinand Lundquist i Göteborg, Ohlssons Tyger i Malmö och olika hemslöjdsföreningar. Många kunder kom med Amerikabåtarna som anlöpte Stockholm och Göteborg. Emma Jacobsson var perfektionist. Det gällde materialet, formgivningen, utförandet, slutlig finish, exponering, försäljning och marknadsföring. Hon skötte firman med vetenskaplig noggrannhet.

År 1950 börjar en ny era för Emma Jacobsson och Bohus stickning. Landshövdingen gick i pension och därmed fick företaget lämna residenset. Man flyttade då till specialinredda lokaler på Guldheden med kontrollerad luftfuktighet och ljus för de känsliga garnerna. Emma Jacobsson, som därtill var nyskild från maken, erhöll från och med då arvode för sitt arbete, men föreningen drevs även i fortsättningen utan privatekonomiska mål.

Det var på 1950-talet som Bohus stickning slog igenom internationellt. Plaggen salufördes i Danmark, England, Schweiz, Mexiko, Brittiska Västindien, Kanada och USA. Hemma i Sverige spreds försäljningen på allt fler ställen och på turistorter såsom Tällberg och Abisko. Kungligheter, modeskapare, filmstjärnor, författare och konstnärer bar Bohus stickning: Helena Rubinstein, Juliette Greco, Ingrid Bergman, Eartha Kitt, furstinnan Grace av Monaco, journalisten Barbro Alving och många andra.

År 1964 var det världsutställning i New York och Bohus stickning hade en egen monter i Svenska paviljongen. Även modets huvudstad visade intresse och en utställning visades på Maison Suédoise i Paris 1967. Trots alla framgångar och allt fler återförsäljare både i Sverige och i världen började försäljningen vika. Nya moden och nya material tog över och konkurrerade ut Bohus stickning, som var en ren hantverksprodukt. Dessutom hade tillgången på högklassig ull minskat under hela 1960-talet. Stickerskornas löner hade inte heller följt med sin tid. Emma Jacobsson hade försökt olika utvägar; kommissionsförsäljning, bättre marknadsföring och att söka någon som kunde ta över efter henne. År 1969 såg hon till slut ingen annan möjlighet än att lägga ned. För att bevara Bohus stickning till eftervärlden skänktes plagg och mönster till museer. Emma Jakobsson påbörjade också en beskrivning av företagets historia.

Emma Jacobsson avled 1977 vid 93 års ålder. Askan är spridd i en minneslund.


Viveka Overland


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Emma Charlotte Jacobsson, www.skbl.se/sv/artikel/EmmaJacobsson, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Viveka Overland), hämtad 2024-07-17.
Övriga namn

  Flicknamn: Stiasny


Familjeförhållanden

Civilstånd: Frånskild
 • Mor: Anna Stiasny, född Karplus
 • Far: Franz Clemens Stiasny
 • Bror: Gustav Albert Stiasny
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Wien, Österrike: Konststudier, Konstskola
 • Universitet, Wien, Österrike: Doktorsexamen i botanik, studier i matematik, fysik, konstvetenskap, Universität Wien
 • Universitet, Trieste, Italien: Studier i marinbiologi, Universitetet i Trieste


Verksamhet

 • Ideellt arbete: Landshövdingehustru
 • Ideellt arbete: Föreningen Bohus stickning


Kontakter

 • Vän: Clara Cavallin
 • Vän: Estrid Ericsson
 • Vän: Lise Meitner
fler ...


Organisationer

 • Föreningen Bohus stickning
  Grundare, ordförande


Bostadsorter

 • Födelseort: Wien, Österrike
 • Wien, Österrike
 • Göteborg
 • Dödsort: Göteborg


Källor

Litteratur
 • Häglund, Ulla, Bohus stickning, [Omarb. nyutg.], Bohusläns museum, Uddevalla, [1988] 1999

 • Overland, Viveka, Bohus stickning på nytt: the revival, Bohusläns museums förlag, Uddevalla, 2015Vidare referenser

Litteratur
 • Fruarna i Göteborgs äldsta hus, 1. uppl., Kvinnofolkhögskolan, Göteborg, 2002