Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Emmy Christine Evald

1857-09-181946-12-10

Filantrop, lärare, feminist

Emmy Evald var filantrop, lärare och feminist. Hon var delaktig i grundandet av Women´s Missionary Society (Augustanasynodens kvinnliga missionsförening) och startade flera insamlingar för hjälpbehövande.

Emmy Evald föddes den 18 september 1857 i Geneva, Illinois i USA. Hennes föräldrar var svenskar och hon och hennes ett år äldre syster Annie Carlsson, gift Evald, fick en till viss del svensk uppfostran. Fadern, Erland Carlsson, var teologie doktor och präst. Tillsammans med sin fru Eva Charlotta Carlsson, född Andersson, flyttade han till Chicago 1853 där han blivit erbjuden en tjänst som pastor i den svensk-lutherska Immanuelsförsamlingen i Chicago. Församlingen hade då 36 medlemmar.

Familjens liv präglades av det starka engagemanget i Immanuelsförsamlingen i Chicago och systrarna Carlsson gick i folkskola i hemstaden. De skickades sedan till Sverige för att studera i mamsell Cecilia Fryxells flickpension på Rostad vid Kalmar. Dit kom elever från hela Norden och även från Nordamerika. Tonvikt lades på språkundervisning och man talade ett främmande språk per vecka. Också kristendomsundervisningen var viktig. Under vistelsen på Rostad konfirmerades systrarna i Kalmar domkyrka. Väl tillbaka i Illinois avslutades Emmy Evalds skolgång med tre års studier på Rockford Female Seminary (senare Rockford College, nuvarande Rockford University).

Bland klasskamraterna fanns de blivande vännerna filantropen Jane Addams, som tilldelades Nobels fredspris 1931, och advokaten Catharine Waugh McCulloch. Båda var aktiva feminister. Emmy Evald blev också intresserad av kvinnofrågor och skrev några artiklar i ämnet. Detta tillsammans med den djupa kristna tron väckte hennes engagemang för sociala frågor. År 1875 hade fadern lämnat sin tjänst i Chicago och tillträtt pastorstjänsten i svensk-lutherska församlingen i Andover, Illinois. Emmy Evald arbetade där en tid som lärare och organist och tog sig särskilt an stadens barnhem.

Systern Annie Carlsson hade 1876 ingått äktenskap med faderns efterträdare i Chicago, pastor Carl Andersson Evald. Vid ett besök i Stockholm 1880 dog hon emellertid, 24 år gammal. Tre år senare gifte Emmy Evald sig med sin förre svåger och flyttade tillbaka till Chicago. Tillsammans med honom fick hon döttrarna Anna och Lillian. Som prästfru hade hon rikliga tillfällen att ägna sig åt sitt sociala intresse, hon ordnade ett församlingshem för unga svenska kvinnor, bildade Fredrika-Bremer-Förbundet i Chicago och drev bibelskola för 300 personer.

Emmy Evald var en av grundarna till Women´s Missionary Society (Augustanasynodens kvinnliga missionsförening) 1892 och var dess president till 1935. Från början var enbart ett fåtal kvinnor upptagna men den välordnade föreningen fick snart inflytande på varje församling inom synoden och 1942 var antalet 57 500 personer. Föreningens organ, Missions-Tidning (MT), utkom första gången 1906 och den redigerades i 29 år av Emmy Evald.

Hon hade ett starkt intresse för Sverige och då kung Oscar II och drottning Sofia skulle fira 25-årsjubileum på tronen, överlämnades en gåva av Emmy Evald såsom ordförande i Svenska kvinnornas likställighetsförening i Chicago. Svenskarna i Chicago firade också jubileet på plats med pompa och ståt och ”å damernas vägnar” talade Emmy Evald. Hon var vice president i bland andra American-Swedish Historical Foundation Museum i Philadelphia och The American Sons and Daughters of Sweden.

Under Emmy Evalds ledning inom Augustanasynoden gynnades missionen i Afrika, Kina, Indien och Palestina genom ett fyrtiotal missionärer. Synoden byggde skolor, barnhem och sjukhus i olika länder och efter makens frånfälle började Emmy Evald resa runt i världen. År 1923 anlände 140 Chicagosvenskar, däribland Emmy Evald och hennes svärson, pastor Conrad Hoffsten, till Sverige efter en tio dagar lång resa. I Stockholm togs de emot med tal och hurrarop och i Dagens Nyheters artikel kan man läsa att ”ingen [är] i så hög grad värd att bli en smula närmare känd av den svenska allmänheten som Mrs. Emmy Evald”. Artikelförfattaren fortsätter att beskriva hennes och hennes föräldrars arbete för att på många olika sätt hjälpa nykomna svenskar i Nordamerika. Ett arbete som året innan förlänat henne svenska Vasamedaljen i guld. Samma år tilldelades hon titeln Master of Arts vid Augustana College.

Emmy Evald hann med mycket mer under sin långa levnad. Hon var president i Lutheran Women´s International League, deltog vid grundandet av Augustana Hospital i Chicago, och 1926 till 1927 gav hon sig ut på en inspektionsresa till de olika missionsfälten. Vid 70 års ålder lät hon sig inte avskräckas av inbördeskriget i Kina, utan invigde den flickskola i Xuzhou som fick hennes namn, Emmy Evald High School Building.

För att främja Svenska Jerusalemsföreningens arbete besökte Emmy Evald Palestina 1923 och 1927 och resorna berättade hon om i Stockholm. År 1931 invigdes Lutheran Home for Women, New York (nuvarande Seafarers International House). Det var ämnat för främst svenska flickor och innehöll 85 rum. Emmy Evald var föreståndare för det självförsörjande hemmet och ägnade resten av sitt liv åt det, de sista åren hade hon hjälp av sin dotter Lillian Carlsson.

År 1935 utsågs Emmy Evald till Doctor of Humane Letters vid Upsala College, East Orange, New Jersey. Då hon fyllde 80 år fick hon storslagna hyllningar och kallades ”our Mother of Mission”.

Efter ett års sjukdom avled Emmy Evald i New York den 10 december 1946 i en ålder av 89 år.


Ulla Åshede


Publicerat 2020-11-22Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Emmy Christine Evald, www.skbl.se/sv/artikel/EmmyEvald, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Ulla Åshede), hämtad 2024-06-24.
Övriga namn

  Flicknamn: Carlsson
  Smeknamn: Our Mother of Mission


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Eva Charlotta Carlsson, född Andersson
 • Far: Erland Carlsson
 • Syster: Annie Fredrique Carlsson, gift Evald
fler ...


Utbildning

 • Folkskola, Chicago, USA


Verksamhet

 • Yrke: Lärare, organist, sångledare
 • Ideellt arbete: Socialt och filantropiskt arbete, Immanuelsförsamlingen, bl a bibelskola
 • Ideellt arbete: Redaktör, Missions-Tidning
fler ...


Kontakter

 • Mentor: Cecilia Fryxell
 • Vän: Jane Addams
 • Vän: Catherine Waugh McCulloch


Organisationer

 • Lutheran Women´s International League
  President
 • Fredrika-Bremer-Förbundet
  Grundare, Chicagoförbundet
 • Svenska kvinnornas likställighetsförening i Chicago
  Ordförande
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Geneva, USA
 • Geneva, USA
 • Kalmar
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur


Vidare referenser

LIBRIS


Emmy Evald. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Emmy Evald. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Feminism Kristendom Lärare Prästfruar Redaktörer Välgörenhet