Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Evelina Wilhelmina Fahnehjelm

1839-04-251898-09-23

Lärare, skolföreståndare

Evelina Fahnehjelm var föreståndare vid Wallinska skolan i Stockholm och en av förgrundsgestalterna inom den svenska flickskolan.

Evelina Fahnehjelm föddes 1839 och växte upp i en adlig familj i Stockholm. Fadern Johan Vilhelm Fahnehjelm var kammarrättsråd och dog när Evelina Fahnehjelm endast var fem år gammal. Hushållet bestod därefter av modern Eva Beata Giös, Evelina Fahnehjelm själv, hennes syskon samt en piga. Såsom brukligt var i adliga familjer undervisades barnen privat i hemmet. Evelina Fahnehjelm bodde med sin mor fram till dennas död 1874.

I sin ungdom tänkte Evelina Fahnehjelm sig en framtid som konstnär, men på grund av en ögonsjukdom fick hon välja en annan bana. Hon påbörjade sitt yrkesverksamma liv som lärare genom att ge enskild undervisning. Från och med 1866 undervisade hon först vid Slöjdskolan i Stockholm och senare vid Pauliska skolan på Södermalm.

År 1872 utsågs Evelina Fahnehjelm till föreståndare för Wallinska skolan i Stockholm, vilken var en av de första högre flickskolorna i Sverige. Under hennes tid som föreståndare kom undervisningens organisation att förändras drastiskt. Som första flickskola i landet hade Wallinska skolan redan 1870 fått en gymnasieavdelning. År 1874 fick skolan också dimissionsrätt för såväl latin- som reallinjen, vilket formellt gav möjligheter till vidare studier vid universiteten. Därmed erhöll Wallinska skolans elever samma examina som utfärdades vid de statliga läroverken. De senare var endast tillgängliga för pojkar fram till 1927.

Evelina Fahnehjelm var en hängiven lärare som ägnade hela sitt liv åt sina elever och deras undervisning. Historikern Lydia Wahlström beskriver henne som korrektheten själv samtidigt som hon hade överseende med sina elevers brister. Under sitt sista levnadsår erhöll hon den kungliga medaljen Illis quorum meruere labores i guld av femte storleken för sitt långvariga och framgångsrika arbete med den kvinnliga ungdomens bildning. År 1890 blev hon ledamot av Nicolai församlings kyrkoråd.

Evelina Fahnehjelm avled i september 1898. Hennes grav finns på Norra begravningsplatsen i Solna.


Esbjörn Larsson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Evelina Wilhelmina Fahnehjelm, www.skbl.se/sv/artikel/EvelinaFahnehjelm, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Esbjörn Larsson), hämtad 2024-05-22.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
  • Mor: Eva Beata Giös
  • Far: Johan Vilhelm Fahnehjelm
  • Bror: Georg Vilhelm Fredrik Fahnehjelm
fler ...


Utbildning

  • Privatundervisning i hemmet, Stockholm: Guvernant


Verksamhet

  • Yrke: Lärare, privatlärare
  • Yrke: Lärare, Slöjdskolan (nuvarande Konstfack)
  • Yrke: Lärare, Pauliska skolan
fler ...


Bostadsorter

  • Födelseort: Stockholm
  • Stockholm
  • Dödsort: Stockholm


Priser/utmärkelserKällor

Uppslagsverk


Vidare referenserEvelina Fahnehjelm. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Wikimedia Commons
Evelina Fahnehjelm. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Wikimedia Commons

Nyckelord

1800-talet Lärare Pionjärer Skolledare