Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Magdalena Fredrika (Fredda) Henrietta Hammar

1847-04-281927-12-25

Missionär, skolgrundare

Fredrika (Fredda) Hammar var en pionjär inom den svenska missionsrörelsen och arbetade även aktivt för flickors utbildningsmöjligheter.

Fredda Hammar föddes den 28 april 1847 på Averstads gård, i Ölseruds församling på Värmlandsnäs. Fadern var godsägare och Fredda Hammar det äldsta barnet i en skara på nio syskon. Hennes mor, Anna Pettersson, månade om sina döttrars självständighet och var angelägen om att de skulle ges möjlighet till god utbildning. Systern Anna skickades därför till Vänersborg för fortsatta studier och blev där Sveriges andra kvinnliga student, när hon tog examen år 1874. Fredda Hammar själv bereddes möjlighet att fördjupa sina kunskaper via språkstudier, först i Frankrike och därefter i England.

När Fredda Hammar återvände till Sverige var hon en välkvalificerad språklärare, framför allt i franska. Perioden 1875–1880 tjänstgjorde hon som både guvernant och språklärare i flera hem inom den övre societeten, hos vilken franska var ett språk som stod högt i kurs. Vid en av dessa anställningar bekräftades hennes kompetens med en jämförelsevis hög lön, vilket föranledde henne att fundera över möjligheten att starta en egen undervisningsverksamhet. År 1882 öppnade hon en egen flickskola på Humlegårdsgatan 5 i Stockholm, vilken hon var föreståndare för fram till 1897.

Redan under sina språkstudier i Frankrike hade Fredda Hammar påverkats i religiös riktning. Under sin tid i Stockholm under 1880-talet kom hon i kontakt med väckelserörelsen, vilket ledde fram till en personligt kristen tro. Fredda Hammar blev aktiv i missionsrörelsen och på förslag från sin väninna, Anna Roos, blev hon ansvarig för tidskriften Hemåt, som gavs ut av Kristliga föreningen av unga kvinnor (KFUK). Under våren 1894 bildade hon och Anna Roos föreningen Kvinnliga Missions Arbetare (KMA). Föreningens syfte var dels att arbeta för att sända ut kvinnor på mission, dels att aktivera kvinnor i hemlandet för att understödja missionsverksamheten. När sammanslutningen konstituerades blev Fredda Hammar dess ordförande. I takt med att medlemsantalet i föreningen växte bildades flera stödföreningar för både vuxna och barn.

Föreningen Kvinnliga Missions Arbetare kom att driva mission inom tolv verksamhetsområden. Utomlands fanns föreningen representerad bland annat i Indien, Kina och Nordafrika. I Sverige skedde missionsverksamheten främst bland samerna. När det gäller det sistnämnda deltog Fredda Hammar själv ihärdigt under perioden 1895–1910. Bland annat delade hon ut religiös litteratur i samband med midsommarmässan i Kolåsen i Jämtland. Under Fredda Hammars ledning lät KMA uppföra Fjällgård, som var ett ålderdomshem för samer i Jämtland.

Som ordförande i KMA var Fredda Hammar initiativrik och engagerad. Bland annat ledde hennes arbete till att dotterföreningar bildades i Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Vidare höll hon personlig brevkontakt med sammanslutningens missionärer och hade en erkänt god förmåga att entusiasmera människor för sin och KMA:s sak.

Fredda Hammar dog i Stockholm 1927. Hennes grav finns på Norra begravningsplatsen i Solna.


Madeleine Michaëlsson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Magdalena Fredrika (Fredda) Henrietta Hammar, www.skbl.se/sv/artikel/FreddaHammar, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Madeleine Michaëlsson), hämtad 2024-07-18.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Anna Pettersson
 • Far: Petter Hammar
 • Syster: Hilda Aurora Elisabet Hammar
fler ...


Utbildning

 • Studieresa, Paris, Frankrike: Språkstudier
 • Studieresa, London, Storbritannien: Språkstudier


Verksamhet

 • Yrke: Guvernant, privat språklärare
 • Yrke: Skolgrundare, skolledare, lärare, privat flickskola
 • Yrke: Missionsarbete, KFUK och Kvinnliga Missions Arbetare (KMA)
 • Yrke: Ansvarig, KFUK:s tidskrift Hemåt


Kontakter

 • Kollega: Anna Roos
 • Kollega: Alma Viktoria Leontina Johansson


Organisationer

 • Kristliga föreningen av unga kvinnor (KFUK)
  Medlem, tidskriftsansvarig
 • Kvinnliga Missions Arbetare (KMA)
  Medgrundare, ordförande


Bostadsorter

 • Födelseort: Värmlandsnäs
 • Lund
 • Lund
fler ...


Källor

Litteratur
 • Ringborg, Elsa, Fredda Hammar: en livsbild från kvinnomissionens genombrottstid, Kvinnliga missions arbetare, Stockholm, 1931

Uppslagsverk


Vidare referenser