Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Johanna Fredrika Wennberg

1816-02-291904-06-06

Författare, poet, skolföreståndare

Fredrika Wennberg var författare och poet, verksam på 1800-talet.

Fredrika Wennberg föddes på skottdagen, den 29 februari, 1816 i Stockholm. Föräldrarna hette Johanna Westerberg och Michael Wigström. När Fredrika Wennberg endast var två år dog fadern, som var sjökapten, då hans fartyg förliste. Modern tog förlusten hårt och dog några år senare. Fredrika Wennberg växte därför upp hos sin mormor, Kristina Rundqvist, där hon fick grundläggande utbildning i hushållssysslor.

I sin ungdom började hon skriva verser och berättelser på nätterna. I ett brev till sin vän, journalisten John Neander, skrev Fredrika Wennberg att hon ville undvika att någon skulle läsa dem och ”göra narr af de där dumheterna”. Därför brände hon genast upp sina alster.

År 1844, vid 28 års ålder, gifte hon sig med August Wennberg, undervägare på Stockholms järnvåg. Maken uppmuntrade henne i skrivandet och äktenskapet beskrivs som lyckligt.

Fredrika Wennberg inledde sin författarbana med att skriva så kallade tillfällighetsdikter, som ofta framfördes vid speciella begivenheter, till exempel bröllop och begravningar. Hennes första publikation var en vers som skrevs med anledning av prinsessan Lovisas dop den 15 juni år 1850. Dikten trycktes i Posttidningen och gavs även ut separat. Den uppskattades av kronprins Carl som gav henne en vacker brosch av guld som tack. Några år senare framfördes en ny vers i samma tidning för att uppvakta den 75-åriga änkedrottningen Desideria som därefter förärade henne ett guldur.

Diktsamlingen Smärre stycken på vers kom ut år 1851 med signaturen Fredrika W…g. Den innehöll exempelvis versen "Till Ungerska folket" i Maj 1849, som tog ställning för upprorsmännen under det ungerska frihetskriget. Samma år kom även Fredrika Wennbergs första följetong ut, Grefvarne D., far och son, i Kalmarposten. Berättelsen spreds till fler tidningar runtom i landet.

Sammantaget publicerades de kommande åren drygt tjugo av Fredrika Wennbergs noveller som följetonger i olika tidningar. Några exempel är "En hemlighet eller dold svartsjuka", "Angelika", "Ellen", "Tvänne brudar", "De så kallade rika", "Ett brutet löfte eller kärlek och samvete", "Tre år", "Barnhusgossen", "Blenda" och "Arfvet". Därutöver publicerades även hennes dikter, exempelvis den naturromantiska versen En sabbatsmorgon på landet i Svenska Familj-journalen år 1866.

Fredrika Wennbergs make, August Wennberg, avled 1860 efter en lång tids sjukdom. Efter hans död ägnade hon sig därefter åt skrivandet på heltid.

År 1865 gavs romanen Handtverkaren. Teckning ur verkligheten D. 1-2 ut under hennes fullständiga namn på Sigfrid Flodins förlag. I Vestmanlands läns tidning beskrevs den som en ”tendensroman”, men ”skrifwen i god anda och med det ädlaste syfte”.

Under signaturen F.W. bidrog Fredrika Wennberg med berättelser till kalendrarna Svea, Freja, Förgät mig ej och Violblomman. Dessa periodiska kalendrar var populära under andra hälften av 1800-talet och gavs ofta ut kring jul och nyår. Kalendrarna innehöll alltifrån poesi till reportage och flera författare fick sina första alster publicerade i detta forum.

Novellsamlingen Julbilder släpptes år 1876 på Sigfrid Flodins förlag. Samlingen bestod av berättelserna "Ett broderi", "Barnet i skogen", "De förvexlade julklapparne", "Skilda vägar" och "Telegrammet".

År 1882 publicerades både en novell och en roman med signaturen F.W. utgivna på F. C. Askerbergs förlag. Novellen Rik och lycklig handlar om två systrar, Frida och Malvina, och deras mor. Frida liknar sin mor till sättet med ett behagligt yttre och ett positivt sinnelag, medan Malvina beskrivs som en skönhet, för det mesta missnöjd med livet och med en önskan om att en dag bli rik och lycklig. I novellens inledning stundar ett bröllop dit systrarna är bjudna. Även romanen Myrten och silfver behandlar frågor om äktenskapet, där läsaren får följa den nyckfulla Olga och den lugne Edgards stormiga förhållande. Litteraturvetaren Eva Heggestad menar att Fredrika Wennberg var en av flera författare som skrev äventyrlig och melodramatisk underhållningslitteratur vid den här tiden.

Fredrika Wennberg blev 1882 föreståndare för Hushållsskolan i Brännkyrka, vilket hon var fram till år 1894 då hon gick i pension. Hushållsskolan initierades av prästfrun Matilda Rolén i Brännkyrka församling, tillika vän till Fredrika Wennberg.

Fredrika Wennberg var medlem i Sällskapet Litteraturvänner (även Sällskapet L.V.). År 1889 blev hon hedersmedlem i sällskapet tillsammans med bland andra boktryckaren och publicisten Louise Flodin samt förläggare Sigfrid Flodin. Herr och fru Flodin ingick i Fredrika Wennbergs närmaste krets tillsammans med författaren Josefina ”Lea” Wettergrund. Av sällskapets övriga medlemmar i Fredrika Wennbergs bredare krets märks författarna Wilhelmina Stålberg, Octavia Carlén och Wilhelmina Gravallius.

Fredrika Wennberg avled i Brännkyrka 1904. Hon är begravd på Brännkyrka kyrkogård, Stockholm.


Anette Rydberg


Publicerat 2020-10-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Johanna Fredrika Wennberg, www.skbl.se/sv/artikel/FredrikaWennberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Anette Rydberg), hämtad 2022-08-16.
Övriga namn

  Flicknamn: Wigström
  Signatur: F.W., Fredrika W…g, Fredrika, F., Författarinnan till Handtverkaren och Tvänne brudar


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Johanna Westerberg
 • Far: Michael Wigström
 • Make: Abraham Christian August, kallad A. C. A., Wennberg


Verksamhet

 • Yrke: Författare
 • Yrke: Föreståndare, Brännkyrka Hushållsskola
 • Ideellt arbete: Styrelseledamot, Brännkyrka barnhem


Kontakter

 • Släkting: Kristina Rundqvist, mormor
 • Vän: Mathilda Rolén
 • Vän: Josefina Wettergrund
fler ...


Organisationer

 • Sällskapet Litteraturvänner (Sällskapet L.V.)
  Hedersledamot


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Källor

Litteratur


Vidare referenser

Läs mer på Litteraturbanken.se


Fredrika Wennberg i Idun nr. 9, 1896. Fotograf okänd (KvinnSam, Göteborgs universitets bibliotek)
Fredrika Wennberg i Idun nr. 9, 1896. Fotograf okänd (KvinnSam, Göteborgs universitets bibliotek)

Nyckelord

1800-talet Författare Poesi Skolledare