Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Henny Fredrika Tegström

1872-06-171943-05-26

Fotograf

Henny Tegström var fotograf, verksam tillsammans med sina systrar i Luleå från 1890-talet och närmare 40 år framöver.

Henny Tegström föddes 1872 i Luleå, som ett av sex barn till Fredrika Christina och Johan Wilhelm Tegström. Vid midnatt den 10 juni år 1887 slog lågorna upp genom taket på familjen Tegströms tvättstuga, mitt i centrala Luleå. I den friska vinden spred sig elden snabbt och den stora stadsbranden var ett faktum. Mer än hälften av staden låg i aska och skeppsredare Tegström med familj var bland hundratals andra bostadslösa. Men olyckan skulle inte bli långvarig, vare sig för staden eller familjen. Redan nästa år rullade det första malmtåget in i Luleå. Den lilla hantverks- och sjöstaden kom på kort tid att fördubbla sin befolkning och byta skepnad i järnets och industrialismens spår.

Tre år efter branden öppnade Henny Tegström, 18 år gammal och just hemkommen från utbildning i Stockholm, en fotoateljé tillsammans med två av sina systrar: Alma, 27 år, samt mellansystern Agda, 22 år. Det var framför allt Henny Tegström som fotograferade, medan Alma mestadels arbetade med retuschering. Agda var husföreståndarinna och stod för den nödvändiga markservicen.

Firman Henny Tegström & Co blev på kort tid Luleås ledande ateljé. Redan 1894 belönades Henny Tegström med silvermedalj vid Luleå stads Industri- och slöjdutställning. Med tiden anställdes flera fotografibiträden, däribland Hulda Pettersson och Tyra Arvidsson. En av firmans många lärlingar var Lea Wikström, sedermera välkänd fotograf i Malmberget.

Henny Tegström & Co:s första ateljé låg på Torggatan 3, i övervåningen av ett bostadshus med höga sidofönster som släppte in dagsljuset. I de hyrda lokalerna fanns verksamheten kvar fram till slutet av år 1918, då firmans framgångar tillät inköp av en fastighet på Storgatan 16. På övre våningsplanet byggdes en stor ny ateljé med lutande glasväggar. I byggnaden fanns även elektricitet indragen, men dagsljuset förblev viktigt för verksamheten. Under åren 1914—1924 hade firman även en filial i Gammelstad, troligtvis för fotograferingar i samband med söndagarnas kyrkobesök. Det privata sommarhuset Skogsbo uppfördes 1910. Där vistades systrarna Tegström mycket under sin lediga tid.

När Luleå stad skulle fira 300-årsjubileum 1921 hade Henny Tegström & Co ensamrätt på att dokumentera den stora utställningen som anordnats; ett tydligt tecken på firmans ledande ställning. Vid utställningen ställde Henny Tegström & Co även ut fotografier, såväl egna som en hel del äldre bilder som samlats in för ändamålet. Kollektionen, som vann stort erkännande, inkluderade exteriörer av Luleå gamla stad före och efter branden 1887, porträtt av bemärkta män och representanter för handel, sjöfart och industri samt exteriörer av nya tiders Luleå.

Henny Tegström & Co var inte den första, men väl den mest framstående fotoateljén i Luleå. Systrarna Tegströms fotografier dokumenterade staden och dess invånare under den expansiva period som kom att omvandla Luleå från småstad till industristad.

Jubileumsutställningen 1921 markerade höjdpunkten av den framgångsrika firmans karriär. År 1928 togs beslutet att avveckla verksamheten. Ateljén togs över av Gustaf Holmström och i samma veva flyttades de skrymmande glasplåtarna till fastighetens uthus. Och tur var det, eftersom ännu en eldsvåda bröt ut år 1935. Branden och den efterföljande rivningen av huset hade kunnat ödelägga systrarnas arv. Men av en slump blev uthuset kvar och bilderna togs med tiden omhand av Helmer Widlund, som såg till att de bevarades.

Henny Tegström & Co:s fotografier finns i Luleå stadsarkivs ägo. Omkring 500 glasplåtar är bevarade med motiv som skildrar stadsmiljö, industri, handel och arkitektur, borgerskap, kungabesök och festligheter som exempelvis Barnens dag. Tegströms kamera har fångat flera vyer över staden från domkyrkans torn, men även krigstid och dramatiska händelser som branden på Altappen år 1908, fotograferad från andra sidan fjärden. Bilder från firman har publicerats i exempelvis Idun. Dessutom finns hundratals porträttbilder i visitkortsstorlek bevarade.

Systrarna ägnade sig efter firmans avvecklande åt diverse ideella engagemang. Även här var Henny Tegström den mest synliga utåt. Under 1920- och 1930-talet var hon medlem i Norrbottens läns hembygdsförening, den organisation som med tiden delade sig i Norrbottens museum och Norrbottens hembygdsförbund. Hon tillhörde styrelsen för Luleå moderata valmansförening och engagerade sig i den moderata kvinnoförening som bildades i staden 1933. Hon valdes in i kyrkofullmäktige i Luleå 1934 och var dessutom suppleant i barnavårdsnämnden. I Luleå stads barnkoloni Vallen satt hon som styrelseledamot under 1930-talet.

Systrarna Tegström förblev ogifta livet ut. De arbetade och levde tillsammans och på ålderns höst beslöt sig alla tre för att flytta närmare resten av sin kvarlevande familj. I Alingsås bodde brodern Carl-Erik Tegström med sin familj. I augusti 1936 gick flytten söderut till Alingsås. Där avled Henny Tegström år 1943, Alma fyra år senare och Agda 1953. Alla tre har fått sin sista vila i familjegraven på Innerstadens kyrkogård i Luleå.


Karin Tjernström


Publicerat 2020-03-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Henny Fredrika Tegström, www.skbl.se/sv/artikel/HennyFredrikaTegstrom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Karin Tjernström), hämtad 2024-06-15.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Fredrika Christina Tegström, född Boström
 • Far: Johan Wilhelm Tegström
 • Syster: Alma Irene Tegström
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Fotografisk utbildning


Verksamhet

 • Yrke: Fotograf, Firma Henny Tegström & Co
 • Ideellt arbete: Ledamot, Luleå kyrkofullmäktige
 • Ideellt arbete: Styrelseledamot, Luleå stads barnkoloni Vallen
 • Ideellt arbete: Suppleant, Luleå stads barnavårdsnämnd


Kontakter

 • Kollega: Lea Wikström


Organisationer

 • Norrbottens museiförening (fr o m 1922 Norrbottens läns hembygdsförening)
  Medlem
 • Luleå moderata kvinnoförening
  Styrelseledamot


Bostadsorter

 • Födelseort: Luleå
 • Luleå
 • Alingsås
 • Dödsort: Alingsås


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • Rask, Peo, Granqvist, Hans & Sundström, Peter, Systrarna Tegströms Luleå: [Luleå sett genom kameraögat åren 1890-1928], Black Island Books, Luleå, 1998Vidare referenserSystrarna Tegström, uppifrån och ner: Henny, Agda och Alma. Självporträtt, 1898 (Luleå kommuns stadsarkiv, 20100039000035)
Systrarna Tegström, uppifrån och ner: Henny, Agda och Alma. Självporträtt, 1898 (Luleå kommuns stadsarkiv, 20100039000035)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Fotografer