Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ingeborg, prinsessa

1878-08-021958-03-11

Prinsessa av Danmark, Norge och Sverige, filantrop

Ingeborg Charlotte Caroline Frederikke Louise var prinsessa av Danmark, Sverige och Norge samt hertiginna av Västergötland. Hon var dessutom en hängiven filantrop.

Ingeborg föddes som dansk prinsessa år 1878. Hennes far var den danske kronprinsen och sedermera kungen Fredrik VIII. Hennes mor var den svenska prinsessan Lovisa, enda barn till Karl XV. Ingeborg växte upp på kungafamiljens slott i Köpenhamn som det femte av åtta barn. Sjutton år gammal förlovade hon sig med sin kusin, den dubbelt så gamla svenske prinsen Carl, son till Oscar II och Sofia av Nassau. Ingeborg flyttade till Sverige år 1897 och bosatte sig med maken i en villa på Djurgården i Stockholm. Ingeborg fick tillsammans med maken Carl fyra barn. Margareta blev dansk prinsessa, Märta norsk kronprinsessa och Astrid drottning av Belgien. Sonen Carl avsade sig sin kungliga titel för att kunna gifta sig med en kvinna utan furstlig börd.

Under de svenska drottningarna Sofia av Nassaus och Viktoria av Badens många utlandsvistelser åtog sig Ingeborg flera av dessa drottningars representationsuppgifter. I samtiden påpekades att hon var den av alla de ingifta prinsessorna som bäst hade klarat uppgiften som svensk drottning. Vid den svensk-norska unionsupplösningen 1905 var Ingeborg en viktig länk mellan de tre skandinaviska kungahusen. Hennes make prins Carl hade själv tackat nej till erbjudandet att bli norsk kung, och istället valdes Ingeborgs bror att bli Håkon VII av Norge. Ingeborg var därmed syster till både den norske och den danske kungen samt svärdotter till den svenske kungen.

Trots att kungahusets medlemmar, framför allt de kvinnliga, förväntades hålla politiska uppfattningar privata, skulle Ingeborgs åsikter ibland bli allmänt kända. Under andra världskriget blev hennes politiska engagemang synligt när hon uppmärksammades för att ha mörklagt de fönster i sin våning i Stockholm som vette mot den tyska legationen.

Som alla prinsessor under 1800- och 1900-talen förväntades Ingeborg engagera sig i välgörenhetsarbete, framför allt sådant som kretsade kring barn och mödrar. Ingeborgs bidrag var framför allt det ännu existerande Sällskapet Barnavård som hon var ordförande för från dess grundande år 1900 till sin död 1958. Sällskapet växte fram ur Fredrika-Bremer-Förbundet och syftade till att öka kunskapen om barns vård och uppfostran. Under Ingeborgs levnad kretsade sällskapets arbete framför allt kring utbildningsverksamhet. Undervisning i spädbarnsvård gavs till så kallade barnavårdinnor, som sedan skulle arbeta hos familjer. Sällskapet utbildade också unga, förlovade kvinnor i hur de skulle ta hand om sina framtida barn. Föreningen drev dessutom ett spädbarnshem i Stockholm där vårdnadshavare lämnade barnen på morgonen och hämtade dem på kvällen.

Ingeborg avled i Stockholm 1958 och är begravd på den kungliga begravningsplatsen i Haga.


Avigail Rotbain


Publicerat 2020-03-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Ingeborg, prinsessa , www.skbl.se/sv/artikel/Ingeborgprinsessa, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Avigail Rotbain), hämtad 2024-07-24.
Övriga namn

  Övrigt: Ingeborg Charlotte Caroline Frederikke Louise


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Louise (Lovisa)
 • Far: Fredrik VIII
 • Bror: Kristian X
fler ...


Utbildning

 • Privatundervisning i hemmet, Köpenhamn, Danmark: Ståndsmässig uppfostran vid hovet


Verksamhet

 • Ideellt arbete: Filantropisk verksamhet


Kontakter

 • Släkting: Sofia av Nassau, drottning, svärmor
 • Släkting: Oscar II, kung av Sverige, svärfar
 • Släkting: Victoria av Baden, drottning, svägerska
fler ...


Organisationer

 • Sällskapet Barnavård
  Ordförande


Bostadsorter

 • Födelseort: Köpenhamn, Danmark
 • Köpenhamn, Danmark
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Källor

Litteratur
 • Elgklou, Lars, Bernadotte: historien - och historier - om en familj, Askild & Kärnekull, Stockholm, 1978

 • Klercker, Cecilia af, Förgången glans: en drottnings statsfru berättar, Norstedt, Stockholm, 1944

 • Skott, Staffan, Alla dessa Bernadottar: kungarna, de kungliga och de övriga, Bonnier, Stockholm, 1996Vidare referenser

Litteratur
 • Grundberg, Malin, 'En roll i förändring - drottningarna i Sverige 1850-1950.', Drottningar, Dahlberg, AnneMarie (red.), s. 125-140, 1999

 • Tornbjer, Charlotte, Den nationella modern: moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första hälft, Nordic Academic Press, Diss. Lunds Universitet, 2002Prinsessan Ingeborg, cirka 1921. Foto: Jaeger, Stockholm
Prinsessan Ingeborg, cirka 1921. Foto: Jaeger, Stockholm

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Barnavård Prinsessor Välgörenhet