Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Josefina Leontina Amanda Wettergrund

1830-09-021903-03-08

Författare

Josefina Wettergrund var en på sin tid mycket uppskattad författare och poet, känd för sina humoristiska och träffsäkra iakttagelser.

Josefina Wettergrund föddes i Färlöv socken i Skåne. Hennes far var tullinspektorn Carl Gustaf Kjellberg. Hennes mor, Ulrika Lundberg, var lärare. Föräldrarna var inte gifta och Josefina växte upp hos sin mor i Blekinge. Trots sin knappa inkomst placerade Ulrika Lundberg sin dotter i Karlshamns mest ansedda skola. Redan som barn började Josefina Wettergrund att skriva verser och berättelser och under skolåren väcktes hennes intresse för poeter som Anna Maria Lenngren, Esaias Tegnér och Wilhelm von Braun. Den sistnämnde fick avgörande betydelse för hennes författarskap, då han efter att ha läst några av hennes dikter, sökte upp henne och uppmuntrade henne att fortsätta skriva.

Josefina Wettergrund arbetade några år som guvernant varefter hon startade en flickskola i Ronneby, som hon förestod fram till 1857, då hon gifte sig med telegrafassistenten och senare revisorn i tullstyrelsen, Wilhelm Wettergrund. De bosatte sig först i Ystad och därefter i Kalmar. Paret Wettergrund fick två barn. År 1866 flyttade familjen till Stockholm, där Josefina Wettergrund blev föreståndare för Aftonbladets följetongsavdelning under ett par år. Hon startade också Svalan. Illustrerad veckotidning för familjekretsar, som kom ut 1872–1875, där merparten av bidragen var författade av hennes själv.

Under pseudonymen Lea, som hon behöll under hela författarskapet, debuterade hon 1858 med Småbitar på vers och prosa. Verket försågs med ett förord av von Braun. De följande tio åren utkom ytterligare fyra volymer i samma serie. Bland hennes övriga verk kan nämnas Valda berättelser 1-4, som utkom 1878–1888. Hon skrev också många bidrag i olika tidningar och tidskrifter. Hon var väl medveten om sitt namns betydelse och utnyttjade det i sina kontakter med Bonnierförlaget för att höja sitt arvode.

Josefina Wettergrund dog 1903 och är begravd på Norra begravningsplatsen i Solna.


Eva Heggestad


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Josefina Leontina Amanda Wettergrund, www.skbl.se/sv/artikel/JosefinaWettergrund, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Eva Heggestad), hämtad 2024-07-20.
Övriga namn

  Flicknamn: Lundberg
  Pseudonym: Lea, Fru Wettergrund


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Ulrika Lundberg
 • Far: Carl Gustaf Kjellberg
 • Bror: Frans Gustaf Isidor Kjellberg
fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Guvernant
 • Yrke: Skolledare
 • Yrke: Journalist, redaktör, Aftonbladet
 • Yrke: Journalist, redaktör, Svalan


Kontakter

 • Kollega: Wilhelm von Braun


Bostadsorter

 • Födelseort: Färlöv
 • Karlshamn
 • Jämshög
fler ...


Källor

Litteratur
 • Bäckström, Maud, 'Vår första kvinnliga redaktör Josefina Wettergrund', Vitterhetsnöjen: läsning för humanister och andra, 1980

 • Heggestad, Eva, Fången och fri: 1880-talets svenska kvinnliga författare om hemmet, yrkeslivet och konstnärskapet, Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ., Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 1991

 • Ryberg, Inga, 'Josephine Wettergrund - "Lea" - människa och skriftställarinna.', Carlshamniana, 1996 (11), s. 39-100, 1996Vidare referenser

Läs mer på Litteraturbanken.se


Josefina Wettergrund, gravyr av C. L. Sandberg, i Svea folk-kalender 1878 (Wikimedia Commons)
Josefina Wettergrund, gravyr av C. L. Sandberg, i Svea folk-kalender 1878 (Wikimedia Commons)

Nyckelord

1800-talet Författare Journalister Poesi Redaktörer