Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Karin Charlotta Ageman

1899-07-021950-03-20

Tecknare, formgivare

Karin Ageman var tecknare, konsthantverkare samt reklam- och bokkonstnär. Hon tecknade och gjorde layouten till katalogen Swedish Arts and Crafts: Swedish Modern för Världsutställningen i New York 1939.

Karin Ageman föddes 1899 i Stockholm som Karin Charlotta Pettersson. Föräldrarna var sjökapten Anders Gustaf Pettersson och hans hustru Frida Charlotta. Karin Ageman var äldsta barnet och efter henne föddes Karl Gustav, Elsa och Ragnhild. På 1910-talet tog syskonen och modern efternamnet Ageman.

Efter att ha genomgått Statens normalskola för flickor började Karin Ageman konststudier på Högre konstindustriella skolan (HKS, nuvarande Konstfack) i Stockholm. Ett stipendium från Svenska Slöjdföreningen (nuvarande Svensk Form) gjorde det möjligt för henne att göra studieresor till Paris 1926 och Italien 1929. Hon studerade också en tid i Tyskland.

Karin Ageman var en mångsidig konstnär. Hon tecknade bland annat affischer och formgav tapeter, tryckta textilier och bokband. Under åren 1928 till 1936 var hon anställd vid Sveriges Litografiska Tryckerier (SLT) och Esselte Reklams ateljé.

År 1928 och nästkommande år textade Karin Ageman adresserna på diplomen till nobelpristagarna. Hon arbetade då tillsammans med hovbokbindaren Frans Beck. Då bokbindarna hade en utställning sommaren 1930 nämndes Karin Ageman som ”en säker konstnärlig kraft” för bokbindare Becks hyllningsadresser och gästböcker. På Nationalmuseum är hon representerad med två bokband, August Brunius Färg och form samt Gustaf Frödings Stänk och flikar.

År 1936 visade Svenska affischtecknare sina alster på en utställning på Galerie Modern i Stockholm. Dagens Nyheters recensent Y. B. var inte imponerad utan tyckte att mycket var både fult och osmakligt. Karin Ageman var enligt honom en av de få som höll ”konstnärlig måtta” och beskrevs som mästare till en av de mest tilltalande affischerna, den för Svensk Frukt. För exempelvis Nya Bryggeriet i Lidköping gjorde hon en skylt i litografi med läckert naturtrogna apelsiner med friskt gröna blad och ett glas med pärlande dryck. Texten LORANGA står överst och reklamtrycket är signerat Karin Ageman.

Samma år slutade hon sin anställning för att starta en egen ateljé. Hon utförde valaffischer åt bland andra Högern. På en affisch sitter kvinnor i vad som ser ut att vara kontorsarbete medan en grov länk med texter som ”Pension”, ”Lagfäst uppsägningstid” och ”Sjuklön” agiterar för ”Svensk samling med Högern för arbete och välfärd”. Affischen ”Rent hus med monopolförslagen” bär en svepande kvast som illustration.

Vid Världsutställningen i Paris 1937 deltog Karin Ageman. Två år senare vid Världsutställningen i New York fick hon uppdraget att formge den svenska delen av utställningskatalogen Swedish Arts and Crafts: Swedish Modern – A Movement towards Sanity in Design, 1939. Hon gjorde en stor bild på ett brudpar som prydde entrén till en bostadsutställning i Eskilstuna 1940. Tillsammans med Carl-Axel Virin utgav hon Kurs i modeteckning, textning och layout. I Stockholms reklamförening invaldes hon 1941 som ledamot i Medlemsutskottet.

I Ostermans marmorhallar visades en utställning för kontor och hem 1944. I samband med den utlyste Levande väggar AB en tapettävling med fjorton så kallade nyttokonstnärer inbjudna, varav en var Karin Ageman. Hon deltog med tapeten De blommor och de blader, de göra mig så glader, ”i diskret och raffinerat mönster med finsmakareffekter i färg”. Då tävlingen var avgjord stod arkitekten Arne Jacobsen som vinnare med Mai och Karin Agemans tapet kom som stark tvåa.

Hon fortsatte sedan att formge tapeter med namn som till exempel Motto: Alger. Originalet till mönstret ritades 1940. Motto är detsamma som tema, där de olika tapetmönstren är ”släkt” med varandra. Mönstret till Alger är både stramt och böljande, precis som vattenväxter. Tapeten finns än idag, 2020, i flera färgställningar. Skogen med tunn elegant dekor i nästan vitt är ett annat exempel på ett beständigt tapetmönster.

I augusti 1945 annonserade Konstfackskolan att man anordnade en väsentligt utökad undervisning i reklamkonst, annonskomposition och angränsande reklamfackämnen. Lärare var bland andra Karin Ageman, Akke och Harry Kumlien och Tord Bæckström. Reklamkonstnären Karin Ageman började som extra ordinarie biträdande facklärare i skrift med tillämpningar, avancerade snart till extra ordinarie facklärare och slutligen till facklärare i fackstudier för reklam och bokhantverk 1947. Hon hade kvar sin tjänst fram till sin död.

Karin Ageman avled 1950 i en ålder av 50 år. Hon fick sin sista vila på Norra begravningsplatsen i Solna.


Ulla Åshede


Publicerat 2020-11-19Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Karin Charlotta Ageman, www.skbl.se/sv/artikel/KarinAgeman, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Ulla Åshede), hämtad 2024-05-26.
Övriga namn

  Flicknamn: Pettersson
  Alternativ namnform: Pettersson Ageman


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Frida Charlotta Pettersson, senare Ageman, född Malmqvist
 • Far: Anders Gustaf Pettersson
 • Bror: Karl Gustav Pettersson, senare Ageman
fler ...


Utbildning

 • Studieresa, Paris, Frankrike: Konststudier
 • Studieresa, Italien: Konststudier


Verksamhet

 • Yrke: Reklam- och bokkonstnär, Sveriges Litografiska Tryckerier (SLT, senare Esselte Reklam)
 • Yrke: Reklam- och bokkonstnär, egen ateljé
 • Yrke: Lärare i reklam- och bokkonst, Konstfackskolan


Kontakter

 • Mentor: Frans Beck
 • Kollega: Carl-Axel Virin
 • Kollega: Akke Kumlien
fler ...


Organisationer

 • Stockholms reklamförening
  Ledamot, medlemsutskottet
 • Föreningen svenska affischtecknare (Safft)
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • Ageman, Karin, För trygghet åt de anställda svensk samling med Högern för arbete och välfärd, [Affisch], 1936

 • Ageman, Karin, Rent hus med monopolförslagen: rösta med Svensk samling för grundlagsskydd mot monopol, [Affisch], 1936

 • Ageman, Karin & Virin, Carl-Axel, Kurs i modeteckning. textning och layout, NKI-skolan, Stockholm, 19?

 • Dagens Nyheter, 1929-11-25, 1930-06-13, 1937-09-17, 1939-04-26, 1940-12-01, 1941-02-26, 1944-06-25, 1945-08-24, 1945-08-25, 1946-05-26, 1950-03-28Vidare referenserKarin Ageman i Roosval, Johnny (red.), Svenskt konstnärslexikon, Allhem, Malmö, 1952-1967 (Wikimedia Commons)
Karin Ageman i Roosval, Johnny (red.), Svenskt konstnärslexikon, Allhem, Malmö, 1952-1967 (Wikimedia Commons)

Nyckelord

1900-talet Formgivare Illustratörer